OBLASŤ PRAXE

Korporátne právo

Advokátska kancelária PRK Partners disponuje rozsiahlym tímom skúsených advokátov a špecializovaných právnikov, ktorí Vám radi pomôžu vo všetkých oblastiach korporátneho práva. Renomovaná britská ratingová spoločnosť Chambers Europe uvádza, že "PRK Partners o sebe dáva vedieť na popredných miestach transakčného rebríčka.

Klientom ponúkame jedinečnú kombináciu našich predností:

  • sme veľká advokátska kancelária, a preto sme schopní poskytnúť klientom právnu podporu i pri realizácii náročných transakcií
  • vďaka našim skúsenostiam rozumieme podnikaniu a cieľom našich klientov
  • s našimi klientmi úzko spolupracujeme, a preto môžeme poskytovať naše služby rýchlo, efektívne a s vysokou pridanou hodnotou.

Zakladanie spoločností a firemné riadenie

Právnici advokátskej kancelárie PRK Partners asistujú pri zakladaní všetkých právnych foriem obchodných spoločností. Zároveň majú prehľad o aktuálnom vývoji v oblasti firemného riadenia a pravidelne radia rodinným firmám i veľkým korporáciám v oblasti riadenia ich každodenných činností. Akčný plán EÚ z roku 2003 "Modernizácia práva spoločností a zlepšenie riadenia podnikov v Európskej únii" označil kvalitné obchodné riadenie za rozhodujúci faktor úspechu spoločností v domácej i medzinárodnej konkurencii. Spoločnosti s dobrým firemným riadením sú vždy o krok vpred pred konkurenciou. Členovia tímu advokátskej kancelárie PRK Partners môžu poradiť pri zmenách základného imania, bežnej správe korporátnych záležitostí, príprave akcionárskych dohôd, príprave regulačných podaní a reportov, organizovaní valných zhromaždení a zasadaní štatutárnych aj dozorných orgánov. Naši skúsení a erudovaní odborníci zabezpečia, že naši klienti budú vždy postupovať v súlade s aktuálnymi trendmi a neustále sa meniacimi právnymi predpismi.

Joint ventures & Venture Capital

Už od doby ekonomickej transformácie v strednej a východnej Európe na začiatku 90. rokov poskytuje advokátska kancelária PRK Partners klientom poradenstvo pri ich investíciách a pomáha im pri zakladaní spoločných podnikov. Naše oddelenie Private Equity & Venture Capital v súčasnosti tiež úzko spolupracuje s viacerými fondmi súkromného kapitálu, hedgeovými fondmi a súkromnými investormi a pomáha im s ochranou a štruktúrovaním investícií v súlade s ich obchodnými cieľmi. Advokátska kancelária PRK Partners je aktívna v oblasti zriaďovania a regulácie hedgeových fondov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ v regióne strednej Európy.

Radili sme pri zakladaní spoločných podnikov v mnohých priemyselných odvetviach. Ak sa teda rozhodnete pre založenie spoločného podniku alebo investíciu do existujúcej spoločnosti, naši špecialisti vám pomôžu s nájdením najúčinnejších riešení vašich strategických a prevádzkových otázok.

Obchodné zmluvy

Zmluvné vzťahy tvoria jadro väčšiny obchodných aktivít a len málo vecí v podnikaní je tak dôležitých ako kvalitne pripravená zmluva, ktorá správne reflektuje zamýšľaný zámer zmluvných strán. Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje svojim klientom poradenské služby ohľadom všetkých aspektov obchodných zmlúv. Mnohí naši lokálni i medzinárodní klienti využívajú naše dlhoročné skúsenosti s prípravou a vymáhaním všetkých typov zmlúv, počínajúc zmluvami o výstavbe a končiac dohodami o odmeňovaní členov manažmentu.

Likvidácia spoločnosti

Špecialisti advokátskej kancelárie PRK Partners poskytujú našim klientom právnu podporu pri likvidáciách obchodných spoločností, a to od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločností až po ich výmaz z obchodného registra. V rámci našich služieb Vám pomôžeme s ustanovením likvidátora,  zabezpečíme pre Vás komunikáciu s veriteľmi, prípravu všetkej potrebnej dokumentácie, zverejnenie zákonom stanovených informácií a dokumentov aj zastupovanie v konaniach pred súdmi. Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú vykonávať s maximálnou možnou efektivitou nielen rutinné likvidácie "spiacich spoločností“, ale aj veľmi komplikované likvidácie zahrňujúce zložité vyjednávanie s veriteľmi a speňaženie majetku.

Silný právny tím na Vašej strane

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FFCA

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Monika Mašková

Partner


Mgr. Monika Mašková

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Kristian Csach,

Of Counsel


doc. JUDr. Kristian Csach, PhD., LL.M.

Karel Eliáš

Of Counsel


Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Bohumil Havel,

Of Counsel


Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Marián Baus

Advokát


JUDr. Marián Baus

Veronika Bausová

Advokát


JUDr. Veronika Bausová

Jaroslava Blažková

Advokát


Mgr. Jaroslava Blažková

Tomáš Bureš

Advokát


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Vojtěch Černý

Advokát


Mgr. Vojtěch Černý

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Michaela Ericssonová

Advokát


Mgr. Michaela Ericssonová

Viktor Glatz

Advokát


Mgr. Viktor Glatz

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Jarmila Hanzalová

Advokát


Mgr. Jarmila Hanzalová

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Eva Hromádková,

Advokát


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Martina Javorová

Advokát


Mgr. Martina Javorová

Matej Kačaljak,

Advokát


Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

Tereza Kiszková

Advokát


JUDr. Tereza Kiszková

Lenka Konvalinová,

Advokát


Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.

Zuzana Koudelová

Advokát


Mgr. Zuzana Koudelová

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Martin Lukáč

Advokát


Mgr. Martin Lukáč

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Veronika Romanová

Advokát


JUDr. Veronika Romanová

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Ivan Sviatkin

Advokát


Mgr. Ivan Sviatkin

Michal Sylla

Advokát


Mgr. Michal Sylla

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Filip Šilhavý

Advokát


Mgr. Filip Šilhavý

Tereza Šlajsová

Advokát


Mgr. Tereza Šlajsová

Ivan Telepčák

Advokát


Mgr. Ivan Telepčák

Marcela Tomčalová

Advokát


Mgr. Marcela Tomčalová

Jan Vařecha

Advokát


Mgr. Jan Vařecha

Tomáš Vlasák

Advokát


JUDr. Ing. Tomáš Vlasák

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Shiyang Zhang

Advokát


Mgr. Shiyang Zhang

Bohdan Zubač

Advokát


Mgr. Bohdan Zubač

Alžběta Heřmánková

Právnik


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Marta Donizeau

Counsel


Mgr. Marta Donizeau

Tomáš Janoško

Advokátsky koncipient


Mgr. Tomáš Janoško

Jaroslav Seborský

Advokátsky koncipient


Mgr. Jaroslav Seborský

Reference

Právne poradenstvo poprednému výrobcovi automobilov ohľadom rôznorodej problematiky v oblasti správy a riadenia spoločností (corporate governance).

Priebežné právne poradenstvo v oblasti korporátneho a obchodného práva spoločnosti BEL Sýry Česko a. s., ktorá je českou dcérskou spoločnosťou zo skupiny popredného medzinárodného výrobcu značkových syrov Fromageries Bel SA.

Právne poradenstvo spoločnosti EMI Group Limited pri vnútroskupinovej vlastníckej reorganizácii aktivít spoločnosti na území Českej republiky, v súvislosti s ich predajom spoločnostiam Universal a Sony. EMI patrí medzi najväčšie hudobné vydavateľstvá na svete, ktoré spolupracuje s významnými osobnosťami medzinárodnej hudobnej scény.

Komplexné právne poradenstvo švédskemu investičnému fondu PCTC Invest AB v súvislosti s povinným odkúpením akcií a procesom vytesnenia minoritných akcionárov (squeeze-out) spoločnosti TONAK a.s. Naše poradenstvo zahŕňalo prípravu štruktúry procesu squeeze-out, vypracovanie kompletnej právnej dokumentácie, komunikáciu so všetkými zúčastnenými stranami, vybavenie všetkých právnych formalít a zabezpečenie súladu celého procesu s právnymi predpismi.

 

Právne poradenstvo spoločnosti Ströer Digital International GmbH, ktorá je členom nadnárodnej mediálnej skupiny Ströer Digital Media Group, v súvislosti s odkúpením akcií minoritných akcionárov jej českej dcérskej spoločnosti Internet BillBoard a.s..