ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Filip Šilhavý

E-mail: filip.silhavy@prkpartners.com


Filip je advokátem PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na soudní a rozhodčí řízení, exekuce a insolvence. Dále disponuje zkušenostmi z oblasti korporačního práva, práva nemovitostí a smluvního a závazkového práva.

Filip Šilhavý vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V rámci studia absolvoval studijní pobyt na The University College Dublin v Irsku. V roce 2008 se připojil k PRK Partners jako neprávní student, následně v roce 2009 postoupil na pozici právního studenta a v roce 2015 na pozici advokátního koncipienta. Od roku 2019 spolupracuje s PRK Partners jako advokát.

Filip hovoří plynně česky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie