Oznámenie PRK o používaní súborov cookies

Naša webová stránka používa cookies – malé textové súbory, ktoré webové servery ukladajú do Vášho prehliadača alebo koncového zariadenia pri návštevách niektorých webových stránok. Informácie získané prostredníctvom súborov cookies sú anonymné (ide napr. o typ Vášho webového prehliadača alebo doménové meno Vášho poskytovateľa internetu) a ich používanie zaisťuje správne fungovanie našich webových stránok. Súbory cookies nevyužívame na identifikáciu jednotlivých návštevníkov stránok, ibaže nám títo návštevníci sami poskytnú svoje kontaktné údaje prostredníctvom webového formuláru.   

Používame nasledujúce druhy súborov cookies:

Bezpodmienečne potrebné súbory cookies (PHPSESSID) – súbory cookies, ktoré sú zásadné pre zaistenie správneho fungovania našich webových stránok a zobrazovanie informácií v súlade s ich naprogramovaním. Ide o tzv. session cookies, ktoré sú vymazané súčasne so zavretím webového prehliadača. Používanie týchto súborov cookies je v našom oprávnenom záujme, pretože sú nevyhnutné pre Vašu bezproblémovú návštevu našich webových stránok.

Naša webová stránka neumožňuje používanie súborov cookies tretích osôb alebo aj third-party cookies, t.j. súbory cookies umiestňované na našu webovú stránku prostredníctvom iných domén.

Webové stránky tretích osôb

Naša webová stránka obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky spravované tretími osobami.

Návštevníci webových stránok tretích osôb by sa mali oboznámiť so zásadami ochrany súkromia týchto webových stránok a mali by si byť vedomí skutočnosti, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za spôsob, akým tieto tretie osoby spracúvajú osobné údaje.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o súboroch cookies (vrátane možností ich spravovania a vymazania) sú v anglickom jazyku dostupné na tejto adrese: www.allaboutcookies.org, informácie v českom jazyku sa nachádzajú napr. na tejto adrese: www.napocitaci.cz.

Našu Informáciu o spracúvaní osobných údajov (vzťahujúcu sa na Vaše osobné údaje) nájdete tu).