ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Veronika Romanová

E-mail: veronika.romanova@prkpartners.com


Veronika poskytuje poradenstvo v oblasti pracovného práva, ochrany osobných údajov a korporátneho práva.

Veronika vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde tiež v roku 2012 získala titul JUDr. V PRK Partners Veronika pôsobí od roku 2008. Ako študentka pracovala v kanceláriách PRK Partners v Bratislave a v Prahe. Neskôr bola koncipientkou a od roku 2014 je zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore. Veronika je tiež členkou Asociácie pracovného práva.

Hovorí plynulo slovensky, česky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie