PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Marek Procházka, LL.M.

E-mail: marek.prochazka@prkpartners.com


Marek Procházka je zakládajícím partnerem PRK Partners. Jeho specializace zahrnuje zejména oblast rozhodčího řízení a řešení sporů. Zabývá se rovněž oblastí corporate governance a dodržováním pravidel etického kodexu včetně ESG.

Marek vystudoval právnickou fakultu Univerzity v Bernu ve Švýcarsku, kde byl v roce 1990 jako advokát přijat do Švýcarské advokátní komory. V roce 1993 byl zapsán na seznam advokátů České advokátní komory. V roce 1992 získal magisterský titul (LL.M.) na Právnické fakultě Gerogetown University Law Centre ve Washington D.C. a v roce 2019 získal magisterský titul (M.A.) z filozofie (Filozofie, politika a ekonomie se zaměřením na etický kodex) na Univerzitě Ludwiga Maxmiliána v Mnichově.

Marek je zkušeným právním expertem s dlouholetou praxí, disponující profesionálním a citlivým přístupem k řešení složitých kauz, často s mezinárodním prvkem.

Marek je prezidentem Švýcarsko-české obchodní komory a také členem představenstva Aspen Institute Central Europe o.p.s. Je rovněž členem Evropského poradního výboru na Univerzitě v Georgetownu.

Marek hovoří plynně anglicky, německy, česky a francouzsky. Je advokátem České advokátní komory a je též zapsán v seznamu advokátů kantonu Curych ve Švýcarsku.

Mezi zájmy Marka patří východní mysticismus, duchovnost a moderní podoba duchovního života uprostřed západní společnosti, jóga, outdorové aktivity a neustálá pozornost otázce týkající se hledání smyslu a podstaty života – „Jak žít“.

Marek je doporučován jako přední odborník v oblasti bankovnictví, financí a kapitálových trhů, soudního a arbitrážního řízení a corporate governance následujícími publikacemi: Chambers Global, Chambers Europe, International Financial Law Review a IRL Expert Guides, European Legal Experts, Legal 500 a Best Lawyers.

Ocenenie


"Marek Procházka je uznávaným právním odborníkem s bohatými zkušenostmi s poskytováním právních služeb v oblasti bankovní regulace, jakož i při zastupování klientů ve finančních kauzách před švýcarskými soudy. Je členem švýcarské advokátní komory a poskytuje poradenství českým klientům z pohledu švýcarského práva."
Chambers Review 2018

Dohodnite si stretnutie