OBLAST PRAXE

Korporační právo

E-mail: korporat@prkpartners.com

PRK Partners disponuje rozsáhlým týmem zkušených advokátů a specializovaných právníků, kteří Vám rádi pomohou ve všech oblastech korporačního práva. Renomovaná britská ratingová společnost Chambers Europe uvádí, že “PRK Partners dává o sobě vědět na předních místech transakčního žebříčku.“

Klientům nabízíme jedinečnou kombinaci předností:

  • jsme velká firma, a proto jsme schopni poskytnout klientům právní podporu i při realizaci náročných transakcí

  • díky našim zkušenostem rozumíme podnikání a cílům našich klientů

  • s našimi klienty úzce spolupracujeme, a proto můžeme poskytovat naše služby rychle, efektivně a s vysokou přidanou hodnotou

Zakládání společností a firemní řízení

Právníci PRK Partners asistují při zakládání všech právních forem společností. Zároveň mají přehled o aktuálním vývoji v oblasti firemního řízení a pravidelně radí rodinným firmám i velkým korporacím v oblasti řízení jejich každodenních činností.

Akční plán EU z roku 2003 „Modernizace práva společností a efektivnější řízení podniků v Evropské unii“ označil kvalitní obchodní řízení za rozhodujícím faktor úspěchu společností v domácí i mezinárodní konkurenci. Společnosti s dobrým firemním řízením jsou vždy o krok napřed před konkurencí. 

Členové týmu PRK Partners mohou poradit při změnách základního kapitálu, běžné správě korporátních záležitostí, přípravě akcionářských dohod, přípravě regulatorních podání a reportů i pořádání valných hromad a zasedání statutárních i dozorčích orgánů. Naši zkušení a erudovaní odborníci zajistí, že naši klienti vždy budou postupovat vždy v souladu s  aktuálními trendy a neustále se měnícími právními předpisy.

Joint ventures & Venture Capital

Již od doby ekonomické transformace ve střední a východní Evropě na začátku 90. let poskytuje PRK Partners klientům poradenství při jejich investicích a pomáhá jim při zakládání společných podniků. Dnes naše oddělení Private Equity & Venture Capital také úzce spolupracuje s řadou fondů soukromého kapitálu, hedgeových fondů i soukromých investorů a pomáhá jim s ochranou a strukturováním investic v souladu s jejich obchodními cíli. PRK Partners je aktivní v oblasti zřizování a regulace hedgeových fondů spolufinancovaných ze zdrojů EU v regionu střední Evropy.

Radili jsme při zakládání společných podniků v celé řadě průmyslových odvětví. Ať už se tedy rozhodnete pro založení společného podniku nebo investici do existující společnosti, naši specialisté vám pomohou s nalezením nejúčinnějších řešení vašich strategických i provozních otázek.

Obchodní smlouvy

Smluvní vztahy tvoří jádro většiny obchodních aktivit a jen málo věcí v podnikání je tak důležitých jako kvalitně připravená smlouva, která správně reflektuje zamýšlený záměr smluvních stran.

PRK Partners poskytuje svým klientům poradenské služby ohledně veškerých aspektů obchodních smluv. Řada našich lokálních i mezinárodních klientů využívá našich dlouholetých zkušeností s přípravou a vymáháním všech typů smluv, počínaje smlouvami o výstavbě a konče dohodami o odměňování členů managementu.

Likvidace společnosti

Specialisté PRK Partners poskytují našim klientům právní podporu při likvidacích obchodních společností, a to od přijetí rozhodnutí o zrušení společností až po jejich výmaz z obchodního rejstříku. V rámci našich služeb je možné pověřit advokáta PRK Partners funkcí likvidátora, zajistíme pro vás komunikaci s věřiteli, přípravu veškeré potřebné dokumentace, zveřejnění zákonem stanovených informací a dokumentů i zastupování v řízeních před obchodními soudy. Naše rozsáhlé zkušenosti nám umožňují provádět s maximální možnou efektivitou nejen rutinní likvidace „spících“ společností“, ale i velmi komplikované likvidace zahrnující složitá vyjednávání s věřiteli a zpeněžení hmotného majetku.

Silný právní tým na Vaší straně

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Monika Mašková,

Partner


Mgr. Monika Mašková, MHA

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Tomáš Bureš

Associate Partner


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Eva Hromádková,

Associate Partner


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Michal Sylla

Associate Partner


Mgr. Michal Sylla

Jan Vařecha

Associate Partner


Mgr. Jan Vařecha

Klára  Radkovská

Advokát


JUDr. Klára Radkovská

Michal  Řehořek

Advokát


Mgr. Michal Řehořek

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Marián Baus

Advokát


JUDr. Marián Baus

Veronika Bausová

Advokát


JUDr. Veronika Bausová

Natálie Cmíralová

Advokát


JUDr. Natálie Cmíralová

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Michaela Ericssonová

Advokát


Mgr. Michaela Ericssonová

Viktor Glatz

Advokát


Mgr. Viktor Glatz

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Jarmila Hanzalová

Advokát


Mgr. Jarmila Hanzalová

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Tomáš Janoško

Advokát


Mgr. Tomáš Janoško

Martina Javorová

Advokát


Mgr. Martina Javorová

Tereza Kiszková

Advokát


JUDr. Tereza Kiszková

Nikola Kloudová

Advokát


JUDr. Nikola Kloudová

Lenka Konvalinová,

Advokát


Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.

Zuzana Koudelová

Advokát


Mgr. Zuzana Koudelová

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Karolína Křešová

Advokát


Mgr. Karolína Křešová

Martin Lukáč

Advokát


Mgr. Martin Lukáč

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Veronika Romanová

Advokát


JUDr. Veronika Romanová

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Filip Šilhavý

Advokát


Mgr. Filip Šilhavý

Tereza Šlajsová

Advokát


Mgr. Tereza Šlajsová

Ivan Telepčák

Advokát


Mgr. Ivan Telepčák

Marcela Tomčalová

Advokát


Mgr. Marcela Tomčalová

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Jan Wagner

Advokát


Mgr. Jan Wagner

Shiyang Zhang

Advokát


Mgr. Shiyang Zhang

Bohdan Zubač

Advokát


Mgr. Bohdan Zubač

Alžběta Heřmánková

Právník


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Kristian Csach,

Of Counsel


doc. JUDr. Kristian Csach, PhD., LL.M.

Karel Eliáš

Of Counsel


Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Bohumil Havel,

Of Counsel


Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Marta Donizeau

Counsel


Mgr. Marta Donizeau

Reference

Právní poradenství významné zahraniční bankovní skupině v souvislosti s interní restrukturalizací její české pobočky v důsledku Brexitu. Tato transakce byla součástí globální restrukturalizace napříč jurisdikcemi.

PRK poskytla komplexní právní poradenství v souvislosti s rozsáhlou interní korporátní restrukturalizací v přední developerské skupině CTP týkající se jejího českého industriálního portfolia. Transakce zahrnovala realizaci 16 paralelně probíhajících přeměn různých typů (odštěpení i fúze sloučením a splynutím), kterých se účastnilo více než 60 společností (přičemž řada z nich se účastnila několika přeměn současně) a které se dotkly významné části nemovitostního portfolia skupiny CTP v ČR. Transakce byla ojedinělá nejen svou strukturou, rozsahem a hodnotou přecházejícího jmění, ale i rychlostí realizace a nutností koordinovat všechny paralelně běžící procesy a zúčastněné poradce.

Poradenství Hewlett-Packard v otázkách českého a slovenského práva v procesu celosvětové interní korporátní restrukturalizace, jejíž součástí jsou i různé obchodní aktivity a společnosti v České republice a na Slovensku. Jedná se celosvětově o jedno z historicky největších rozdělení společnosti.

Komplexní právní poradenství společnosti Continental AG ohledně veškerých právních aspektů v souvislosti s vyčleněním jejích českých aktivit v oblasti powertrain technologií formou odštěpení.

 

Právní poradenství společnostem ze skupiny Generali (francouzská Europ Assistance Holding SA a Česká pojišťovna, a.s.) v souvislosti s vnitropodnikovou reorganizací asistenčních služeb poskytovaných na území České republiky.