Obchodní podmínky

Účinnost této verze: 1. února 2024


Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré námi poskytované služby, není-li s některým z partnerů písemně ujednáno jinak.

Aktuální znění obchodních podmínek (ENG, CZ, SK) je k dispozici zde


Odkazy na partnery v těchto obchodních podmínkách nebo v jiných dokumentech vydaných PRK Partners jsou odkazem na fyzické osoby se zkušenostmi a statutem partnera bez ohledu na formální právní postavení takových osob v rámci subjektu poskytujícího služby. Formální právní postavení kterékoli osoby, která s vámi za naši firmu komunikuje z pozice partnera, není rozhodující.


V České republice poskytuje právní služby společnost PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 26692392, DIČ: CZ26692392 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 87708 vedenou u Městského soudu v Praze.

Na Slovensku poskytuje právní služby advokátní kancelář PRK Partners s.r.o., se sídlem Suché Mýto 1, Bratislava, PSČ 811 03, IČO 35 978 643, DIČ: SK2022130440, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č. 39371/B, v souladu s § 15 zákona č. 586/2003 Z. z., ve znění pozdějších předpisů.