PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Monika Mašková

E-mail: monika.maskova@prkpartners.com


Monika Mašková je advokátkou a od roku 2018 také partnerkou advokátní kanceláře PRK Partners.

Monika se dlouhodobě zaměřuje na právní služby pro farmaceutický průmysl, zdravotnictví a potravinářství. Za dobu své dosavadní praxe v advokacii i právní sekci farmaceutických firem nasbírala bohaté znalosti a komplexní zkušenosti s farmaceutickou regulatorikou, compliance procesy i všemi dalšími klíčovými aspekty, jako jsou fúze a akvizice ve farmaceutickém průmyslu, věda a výzkum nebo stále aktuálnější problematika ochrany osobních údajů. V podobném rozsahu se Monika Mašková věnuje i významným klientům v dalších regulovaných segmentech, jako například výrobcům zdravotnické techniky, kosmetiky, potravinářům nebo provozovateli televizního vysílání.

Monika absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 a ve stejném roce se připojila k PRK Partners. Právo studovala také v Německu na Univerzitě v Passau a v Japonsku na Univerzitě v Tsukubě. V letech 2008 až 2009 pracovala jako právník v oddělení projektového financování významné české banky. V letech 2012 až 2013 působila na pozici Legal Counsel ve významné farmaceutické společnosti, kde úzce spolupracovala s managementem a zastřešovala veškerou právní agendu společnosti.

Kromě rodné češtiny mluví Monika plynně anglicky a německy a má základní znalost japonštiny.


Ocenění

-Chambers & Partners -


Mediální činnost


Ve zdravotnictví jsme zahlceni obrovským množstvím dezinformací

Vakcíny proti onemocnění covid-19 jsou jediným nepovinným očkováním, kde stát zodpovídá za újmu pacientů. Současně jsou dostatečně bezpečné a řádně odzkoušené. „Přesto máme velký počet antivaxerů. Mají strach a nemohou najít relevantní informace. Nevyužili jsme správný moment k propagaci vakcín a vzniklo informační vakuum,“ říká v podcastu Právo & Byznys výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Monika Mašková dodává, že správná komunikace může zamezit řadě nepochopení. 

Telemedicína získá oporu v legislativě

Digitalizace – heslo moderní doby. Postupně proniká do všech oblastí a prosazovat se začíná i ve zdravotnictví. Covidová pandemie poukázala na nepřipravenost právních předpisů na rychlý rozvoj komunikačních technologií ve zdravotnictví. Historickým milníkem se tak stává novela zákona o zdravotních službách, otevírající dveře rozvoji telemedicíny. Přináší základní rámec jejího používání pro právní jistotu zdravotnických pracovníků a pacientů a zakotvuje tak poskytování péče na dálku. Zabývá se také elektronizací zdravotnické dokumentace. Cílem do budoucna by mělo být její sdílení bezpečnou elektronickou cestou jak mezi pacientem a lékařem, tak mezi lékaři navzájem. Problematikou digitalizace a elektronizace ve zdravotnictví se zabývá moderátor Martin Frolík v rozhovoru s dnešním hostem, Monikou Maškovou, partnerkou AK PRK Partners specializující se právní otázky v oblasti life sciences.


Sjednejte si schůzku