OBLAST PRAXE

Výroba potravin, léčivých přípravků a zdravotnického materiálu

V oblasti výroby potravin, léčivých přípravků a zdravotnického materiálu PRK Partners pomáhá předním farmaceutickým, biotechnologickým, zdravotnickým, potravinářským, kosmetickým a tabákovým firmám zorientovat se v oblasti složité národní a evropské regulace. Klientům poskytujeme poradenství při vývoji, výrobě, marketingu, propagaci a distribuci jejich produktů.

Nabízíme také podporu v oblasti tvorby regulace cen a úhrad léčivých přípravků, včetně biologických léčiv, zdravotnického materiálu a dalších regulovaných produktů. Vedle naší hluboké znalosti příslušných právních předpisů aplikujeme prozákaznický a obchodně orientovaný přístup se zaměřením na potřeby a priority našich klientů v rámci jejich každodenní obchodní činnosti. To se nám daří i díky skutečnosti, že mnoho našich právních expertů působilo přímo u společností aktivních v tomto odvětví.


Publikace PRK o regulaci farmaceutického průmyslu
(2023-2024)


Publikace PRK o regulaci farmaceutického průmyslu
(2022)


Publikace PRK o regulaci farmaceutického průmyslu
(2021)


Přečtěte si příspěvek PRK v prestižní publikaci Chambers Global pro oblast farmaceutického průmyslu a zdravotnictví 
(2021)

Silný právní tým na Vaší straně

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Monika Mašková

Partner


Mgr. Monika Mašková

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Reference

Právní poradenství globální biofarmaceutické společnosti v rámci řízení o stanovení cen a úhrad léčivých přípravků. Náš mandát zahrnoval zastupování klienta před Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve správním řízení o stanovení maximální ceny léčivých přípravků a právní pomoc při řešení otázek souvisejících s postupy tvorby cen a úhrad.

Právní poradenství přední farmaceutické společnosti v oblasti reklamy na léčivé přípravky, včetně posuzování souladu reklamních materiálů s příslušnými předpisy a zastupování klienta v řízení o údajném porušení etického kodexu výrobců léčiv.

Právní poradenství britské společnosti poskytující služby v rámci klinického vývoje léčiv, včetně revize vzorových smluv o klinickém hodnocení.

Právní poradenství přednímu výrobci sluchadel v otázkách úhrad zdravotními pojišťovnami.

Právní poradenství různým výrobcům potravin v otázkách regulace označování výrobků.