OBLASŤ PRAXE

Výroba potravín, liečivých prípravkov a zdravotníckeho materiálu

V oblasti výroby potravín, liekov a zdravotníckeho materiálu PRK Partners pomáha popredným farmaceutickým, biotechnologickým, zdravotníckym, potravinárskym, kozmetickým a tabakovým firmám zorientovať sa v oblasti zložitej národnej a európskej regulácie. Klientom poskytujeme poradenstvo pri vývoji, výrobe, marketingu, propagácii a distribúcii ich produktov.

Ponúkame tiež podporu v oblasti tvorby regulácie cien a úhrad liekov, vrátane biologických liečiv, zdravotníckeho materiálu a ďalších regulovaných produktov. Vedľa našej hlbokej znalosti príslušných právnych predpisov aplikujeme prozákaznícky a obchodne orientovaný prístup so zameraním na potreby a priority našich klientov v rámci ich každodennej obchodnej činnosti. To sa nám darí aj vďaka skutočnosti, že mnoho našich právnych expertov pôsobilo priamo v spoločnostiach aktívnych v tomto odvetví.


Publikácia PRK o regulácii farmaceutického priemyslu (2023-2024)


Publikácia PRK o regulácii farmaceutického priemyslu (2022)


Publikácia PRK o regulácii farmaceutického priemyslu (2021)


Publikácia PRK o regulácii farmaceutického priemyslu


Přečtěte si příspěvek PRK v prestižní publikaci Chambers Global pro oblast farmaceutického průmyslu a zdravotnictví (2021)


Silný právny tím na Vašej strane

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Monika Mašková

Partner


Mgr. Monika Mašková

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Referencie

Právne poradenstvo globálnej biofarmaceutickej spoločnosti v rámci procesu o stanovenie cien a úhrad medicínskych prípravkov. Naše poradenstvo zahŕňalo zastupovanie klienta pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v správnom konaní o stanovenie maximálnej ceny medicínskych prípravkov a právnu pomoc pri riešení otázok súvisiacich s postupmi tvorby cien a úhrad.

Právne poradenstvo poprednej farmaceutickej spoločnosti v oblasti reklamy na medicínske prípravky, vrátane posudzovania súladu reklamných materiálov s príslušnými predpismi a zastupovanie klienta v konaní o údajnom porušení etického kódexu výrobcov liečiv.

Právne poradenstvo britskej spoločnosti poskytujúcej služby v rámci klinického vývoja liečiv, vrátane revízie vzorových zmlúv o klinickom hodnotení.

Právne poradenstvo poprednému výrobcovi načúvadiel v otázkach úhrad zdravotnými poisťovňami.

Právne poradenstvo rôznym výrobcom potravín v otázkach regulácie označovania výrobkov..