ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Ján Augustín

E-mail: jan.augustin@prkpartners.com


Ján Augustín je advokát PRK Partners, ktorý sa špecializuje prevažne v oblasti súťažného práva, práva obchodných spoločností a sporovej agendy. Pokiaľ ide o právo hospodárskej súťaže, Ján sa zaoberá predovšetkým maloobchodnou agendou.

Ján získal magisterský titul (Mgr.) a titul doktora práv (JUDr.), na právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Počas štúdia sa Ján zúčastnil na programe Erasmus (výmena študentov organizovaná Európskou úniou), skončil jeden semester na univerzite v Kodani - Právnická fakulta.

Od svojho nástupu do PRK Partners v roku 2011, pomáhal klientom v rôznych odvetviach podnikania, ako sú potraviny, stavebníctvo, energetika a financie.

Ján hovorí plynule po slovensky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie