ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Ján Augustín

E-mail: jan.augustin@prkpartners.com


Jan Augustin is an attorney at PRK Partners who specializes predominantly in competition law, corporate law and litigation. In respect to the competition law area Jan deals mainly with the retail agenda.

Ján Augustín je advokátem PRK Partners, který se specializuje převážně na oblasti soutěžního práva, práva obchodních společností a sporovou agendu. Pokud jde o právo hospodářské soutěže, Ján se zaobírá především maloobchodní agendou.

Ján získal magisterský titul (Mgr.) a titul doktora práv (JUDr.), na právnické fakultě Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Během studií se Ján zúčastnil programu Erasmus (výměna studentů organizovaná Evropskou unií), skončil jeden semestr na univerzitě v Kodani - Právnické fakultě.

Od svého nástupu do PRK Partners v roce 2011 pomáhal klientům v různých odvětvích podnikání, jako jsou potraviny, stavebnictví, energetika a finance.

Ján hovoří plynule slovensky a anglicky.

Sjednejte si schůzku