OBLAST PRAXE

Soutěžní právo

Veřejná podpora

V oblasti soutěžního práva poskytují PRK Partners klientům komplexní právní servis zahrnující poradenství při posuzování soutěžních aspektů jejich obchodních transakcí, zastupování klientů v řízeních před soutěžními úřady a soudy, zastřešení přípravy a zastupování v řízeních o povolení spojování soutěžitelů, provádění interních šetření i organizování odborných školení v oblasti soutěžního práva.

Kartelové právo

Pomáháme klientům strukturovat a posuzovat jejich obchodní transakce tak, aby byly v souladu s požadavky soutěžního práva, včetně posuzování horizontálních i vertikálních dohod.

Naši právníci zastupují klienty v řízeních před českými a slovenskými soutěžními úřady a soudy týkajících se zakázaného soutěžního jednání. Našim klientům poskytujeme právní podporu ve všech fázích řízení, od neohlášených místních šetření (tzv. dawn raid), přes podávání žádostí o leniency, až po pomoc při proceduře narovnání.  V řadě případů jsme uspěli při obraně proti pokutám za údajné protisoutěžní jednání.

Poskytujeme také poradenství několika klientům s významným postavením na trhu při předcházení riziku obvinění ze zneužívání dominantního postavení.

Vždy také zvažujeme možná rizika trestního postihu za jednání narušující hospodářskou soutěž a v případě potřeby úzce spolupracujeme s prvotřídními specialisty na trestní právo z advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda.

Pro klienty zajišťujeme na míru připravená odborná školení zaměřená na problematiku soutěžního práva a provádíme i šetření za účelem odhalení případných soutěžně právních rizik. V tomto směru PRK Partners asistovala při realizaci řady komplexních compliance auditů zahrnujících rozhovory s klíčovými zaměstnanci i revize smluv a procesů klienta

Spojování soutěžitelů

PRK Partners pravidelně poskytuje právní služby tuzemským i zahraničním klientům, kteří žádají o povolení spojení soutěžitelů na místním trhu.

Některá z řízení o povolení spojení, která jsme vedli, zahrnovala velmi složité právní otázky, při jejichž řešení náš soutěžněprávní tým využívá právní informační online platformy Legal Cross Border, která sdružuje ty nejlepší advokátní kanceláře (https://legalcrossborder.com/mergercontrol). Tato platforma umožňuje uživatelům zjistit, zda a kde je nezbytné o povolení spojení soutěžitelů žádat, přičemž poskytuje podrobné výsledky vyhledávání.

Nekalá soutěž

Díky našim hlubokým znalostem místního právního prostředí můžeme našim klientům radit také v nekalosoutěžních věcech na regionálním trhu. Naši právní experti jsou vždy připraveni hájit práva a zájmy klientů proti nekalosoutěžnímu jednání ze strany jejich konkurentů.

Veřejná podpora

Veřejná podpora je v zásadě neslučitelná se společným evropským trhem. Evropská komise nicméně může za určitých podmínek veřejnou podporu povolit.

Naši odborníci zastupují klienty v souvislosti s posuzováním slučitelnosti veřejných podpor se společným trhem, včetně řízení o vracení podpor poskytnutých v rozporu s pravidly evropského práva, která jsou vedena u Evropské komise či před příslušnými soudy. Naše právní služby pokrývají všechny kategorie podpory včetně regionální podpory, podpory v oblasti životního prostředí a podpory v oblasti dopravy.

Silný právní tým na Vaší straně

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Marián Baus

Advokát


JUDr. Marián Baus

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Ivan Telepčák

Advokát


Mgr. Ivan Telepčák

Marta Donizeau

Counsel


Mgr. Marta Donizeau

Reference

PRK poskytla komplexní právní poradenství v souvislosti s rozsáhlou interní korporátní restrukturalizací v přední developerské skupině CTP týkající se jejího českého industriálního portfolia. Transakce zahrnovala realizaci 16 paralelně probíhajících přeměn různých typů (odštěpení i fúze sloučením a splynutím), kterých se účastnilo více než 60 společností (přičemž řada z nich se účastnila několika přeměn současně) a které se dotkly významné části nemovitostního portfolia skupiny CTP v ČR. Transakce byla ojedinělá nejen svou strukturou, rozsahem a hodnotou přecházejícího jmění, ale i rychlostí realizace a nutností koordinovat všechny paralelně běžící procesy a zúčastněné poradce.

Právní poradenství v oblasti slovenského soutěžního práva ve věci poskytnutí protiprávní veřejné podpory konkurentům na trhu (rozhodnutí Evropské komise o státní podpoře SA.33797). Zastupování klienta před Soudním dvorem Evropské unie.

Kontinuální právní poradenství v oblasti soutěžního práva poskytovateli televizního vysílání ve střední a východní Evropě.

Právní poradenství týkající se nároku na odškodnění ve věci kartelu v oblasti automobilové nákladní dopravy.

Právní poradenství z pohledu českého a slovenského práva v souvislosti s oznámením o připravovaném globálním spojení soutěžitelů, kteří aktivně působí na trhu v oblasti výroby součástek pro automobilový průmysl.