OBLAST PRAXE

Energetické právo a infrastruktura

V současné době je na rozvoj infrastruktury v oblasti energetiky a dopravy kladen značný důraz. Svou roli v tom sehrává mj. rychlý nástup nových technologií a závazky související s bojem s klimatickou změnou a s plánovaným dosažením uhlíkové neutrality v rámci EU do roku 2050. Také proto vznikají zejména v oblasti energetiky a dopravní infrastruktury stále nové příležitosti a projekty (včetně PPP projektů). Za klíčové v České republice považujeme zejména plánovanou výstavbu nových jaderných bloků a výstavbu vysokorychlostních železničních tratí a dálnic.

Náš tým odborníků má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právního poradenství klientům ve všech segmentech infrastruktury a energetiky, a to ohledně veškerých aspektů souvisejících projektů (včetně PPP projektů). Klientům pomáháme od počáteční přípravy projektů až po jejich samotnou realizaci, včetně odborného zajištění veškeré potřebné komunikace se státními úřady a příslušnými technickými experty.

Právní poradenství jsme v minulosti poskytovali mj. ve spojitosti s projekty souvisejícími s jadernou energetikou a obnovitelnými zdroji energie (včetně výstavby solárních elektráren), průzkumem ložisek a těžbou přírodních zdrojů, či fúzemi a akvizicemi energetických společností. Během našeho více než pětadvacetiletého působení jsme v našem regionu také participovali na zásadních infrastrukturních projektech, a to včetně výstavby letišť, dálnic, čistíren odpadních vod i jaderných elektráren.

Naše služby sahají od přípravy strategie pro zadávání veřejných zakázek a smluvní dokumentace (využívané například provozovateli distribučních sítí a přenosových soustav) strukturování daní a financí, až po právní poradenství ohledně regulačního a licenčního řízení souvisejícího s investičními projekty, řešení různých provozních záležitostí a poskytování inovativních řešení ve vztahu k veškerým aspektům projektu.

V neposlední řadě se tým našich právníků stal v rámci České republiky exkluzivním autorem mezinárodní publikace Chambers Alternative Energy & Power 2020, která je vydávána jako součást série Chambers Global Practice Guides a která poskytuje přehled o právní regulaci, trendech a vývoji v energetickém sektoru napříč jurisdikcemi.

Prečtěte si příspěvky PRK v odborných
publikacích

2023

Chambers Global Practice Guide
Alternative Energy & Power

2022

Chambers Global Practice Guide
Alternative Energy & Power

2021

2020

Chambers Global Practice Guide
Alternative Energy & Power
Chambers Global Practice Guide
Alternative Energy & Power

Silný právní tým na Vaší straně

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Tomáš Janoško

Advokát


Mgr. Tomáš Janoško

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Alžběta Heřmánková

Právník


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Reference

Komplexní právní poradenství konsorciu předních soukromých developerů dopravní infrastruktury, jmenovitě Cintra/Ferrovial, PORR AG, Macquarie Capital a později rovněž Aberdeen Standard Investments, ohledně podmínek účasti na veřejné zakázce a realizace pilotního developerského projektu (PPP - výstavba dálničního obchvatu a jihovýchodní radiály D4R7 na Slovensku).

Právní poradenství UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká spořitelna, a.s. a Raiffeisenbank a.s. (jakožto věřitelům) při realizaci několika transakcí ve věci financování a refinancování výstavby fotovoltaických elektráren a řešení problematiky využívání obnovitelných zdrojů energie obecně.

Právní poradenství koncernu RWE AG ohledně českých právních aspektů akvizice majoritního podílu ve společnosti innogy Grid Holding (IGH), která je regionálním provozovatelem plynárenské distribuční soustavy.

Právní poradenství skupině KKCG ohledně projektového financování výstavby podzemního zásobníku zemního plynu v Dambořicích.

Právní poradenství Magna Energy Storage a.s. při založení společnosti za účelem výstavby závodu na výrobu lithium-iontových baterií a právní pomoc ohledně strukturování vstupu finančních investorů do projektu.