ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Kristýna Faltýnková

E-mail: kristyna.faltynkova@prkpartners.com


Kristýna Faltýnková se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo. Aktivně poskytuje právní poradenství klientům v otázkách nájemních vztahů, výstavby, spoluvlastnictví nemovitostí včetně bytového spoluvlastnictví a při zastupování klientů v soudních řízeních.

Kristýna Faltýnková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2012 se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. V roce 2015 získala titul JUDr. v oboru správního práva, tématem její rigorózní práce byl institut autorizovaných inspektorů. Před nástupem do PRK Partners pracovala ve významných českých i mezinárodních advokátních kancelářích.

Kristýna se otázkám souvisejícím s výstavbou věnuje komplexně, tedy jak z pohledu soukromoprávní úpravy smlouvy o dílo, odpovědnosti za vady projektové dokumentace či autorských práv k projektové dokumentaci, tak z pohledu správního práva, zejména stavebního řízení a zvláštních správních předpisů.

Kristýna má praktické zkušenosti se zastupování klientů v rámci řízení před orgány státní správy v souvislosti s novou výstavbou i změnami existujících staveb, a to včetně odvolacích řízení, ať již z pozice stavebníka či z pozice dotčených osob. Kristýna také zastupuje klienty v řízeních před správními soudy a v soudních řízeních souvisejících se vztahy ze smluv o dílo.

Kristýna se dále v rámci své praxe zabývá přípravou vzorových nájemních smluv, s vyjednáváním nájemních smluv pro konkrétní nájemce (ať již na straně pronajímatele či nájemce), řešením veškerých otázek souvisejících s existujícími nájemními vztahy a správou obchodních center a kancelářských budov, otázkami ukončování nájemních vztahů a s případnými spory vyplývajícími z nájemních smluv.

Kristýna má zkušenosti se zastupování klientů ve sporech z obchodních vztahů, zejména pak ve sporech, jejichž předmětem jsou práva ze smluv o dílo a z nájemních smluv, ale také v rámci vztahů uvnitř korporací. Současně zastupuje klienty i ve správních řízeních a v řízeních před správními soudy.

Kristýna hovoří plynně česky, anglicky, má základní znalost ruštiny a je advokátkou České advokátní komory.

Ocenění

Mediální činnost


Kristýna Faltýnková je společně s Martinem Frolíkem moderátorkou odborného podcastu Právo k Ranní Kávě. 

Právníci představují zářijové změny v legislativě a judikatuře

Poslední zářijový díl Práva k Ranní Kávě se stává poněkud atypickým. Výjimečně totiž nesestává ze dvou částí, tedy rozhovoru moderátora Martina Frolíka s hostem a navazujícího představení posledních novinek ze světa legislativy i judikatury Kristýnou Faltýnkovou, ale pouze jedné, ve které se tentokráte zaměříme "pouze" na legislativní a judikaturní novinky.

Jak resuscitovat narušené vztahy mezi obcemi a developery

Jaké jsou interakce mezi developery a obcemi, čím a jak se řídí jejich vzájemné vztahy? Co doporučit, aby mezi nimi vznikla ideální spolupráce? A jaké legislativní novinky lze v této oblasti čekat? Nejen tyto otázky položil zkušený moderátor a seniorní právník z PRK Partners Martin Frolík svým dvěma kolegům Romanovi Pečenkovi a Kristýně Faltýnkové, kteří mají vhled do dané problematiky nejen z pohledu práva, ale i praxe. A to jak na straně obcí, Roman Pečenka je totiž vedle své advokátní praxe také místostarostou obce Podolanka nedaleko Prahy, tak na straně dveveloperů, kdy Kristýna Faltýnková je specialistkou na stavební právo a ví, s jakými problémy se developeři nejčastěji potýkají.

Volně prodejné střelné zbraně

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že problematika nabývání, držení či zcizování střelných zbraní je právem velmi přísně regulována, po bližším zkoumání je jisté, že tento předpoklad tak úplně neplatí ve vztahu jakýmkoliv střelným zbraním. Zákonodárce totiž vtělil do Zákona o střelných zbraních a střelivu, který především jmenovanou problematiku upravuje, jejich rozlišování do tzv. kategorií zbraní, pro něž jsou posléze stanoveny velmi rozličné podmínky a omezení.

Kategorie zbraní jsou vymezeny podle toho, nakolik nebezpečné se ty které zbraně, do nich náležející, zákonodárci jevily. Nejméně přísně jsou regulovány zbraně kategorie D a C-I. A právě tyto nejbenevolentnější kategorie zbraní se stávají středem pozornosti a ústředním tématem dnešního dílu Práva k Ranní Kávě, ve kterém se dozvíte, že do nich zdaleka nespadají jen "sranda zbraně" typu zbraní airsoftových nebo paintballových.

Jmenovanou problematikou Vás provede zkušený moderátor a seniorní právník PRK Partners Martin Frolík, společně se svým dnešním hostem, seniorní advokátkou PRK Partners, spoluautorkou Právních novinek a také členkou spolku, který provozuje v Zámku Oslavany největší muzeum krátkých palných zbraní v České republice, Kristýnou Faltýnkovou.

Podcast Právní novinky

První měsíc nového roku s sebou přináší jistý legislativní, snad posváteční, útlum. Nastává tak vhodná příležitost zrekapitulovat legislativní novinky, které byly sice přijaty již v uplynulém roce, nicméně až v tomto nabývají své právní účinnosti, a tyto, popřípadě, doplnit o skutečné letošní legislativní novinky. Předestřeným Vás, v prvním díle Právních novinek r. 2023, provede Kristýna Faltýnková a Martin Frolík, přičemž stranou jejich zájmu nezůstala zejména problematika rozsáhlé novelizace spotřebitelského práva, tzv. hromadného řízení, anebo koncepčních novinek v insolvenčním právu.


Proti nelegálním stavbám je třeba razantně vystupovat, říká advokátka Kristýna Faltýnková

Není neobvyklé, že stavebníci začnou stavět bez stavebního povolení a bez domluvy s vlastníky sousedních pozemků. Pokud vás taková stavba může ovlivnit například stíněním, porušuje pravidla pro výstavbu nebo zasahuje na váš pozemek, je třeba jednat. Ochranu vám, jakožto vlastníkovi sousedního pozemku, může poskytnout jak stavební úřad, tak i soud. Nejefektivnější je tyto dvě možnosti zkombinovat, říká advokátka Kristýna Faltýnková z advokátní kanceláře PRK Partners. Současně také vysvětluje, že nepovolenou stavbu je zatím možné zlegalizovat, avšak po účinnosti nového stavebního zákona to tak již být nemusí a jedinou cestou bude její odstranění. 

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.


Stavebnictví je v legislativní pasti. Pro trh je to nejhorší možná situace

V českém stavebnictví se v posledních několika měsících nešťastně potkalo několik negativních faktorů najednou – pomalé povolování staveb, zvyšování úrokových sazeb, přísné podmínky pro hypotéky a válka na Ukrajině. Podle výkonné ředitelky Central Group Michaely Tomáškové není současná krize nepřekonatelná. „Až alespoň jeden z problémů ustoupí, situace bude lepší,“ říká v podcastu Právo & Byznys, kde se sešla s advokátkou z PRK Partners Kristýnou Faltýnkovou. Situaci v hlavním městě podle Tomáškové komplikují také blížící se komunální volby. „Ty jsou klíčovým okamžikem pro život všech připravovaných staveb v Praze a vyčkáváme, jak to dopadne. Není to nejrůžovější období pro stavby,“ říká.


Přednášková činnost


Publikační činnost

Sjednejte si schůzku