Podcast

PRK Partners vydává ve spolupráci
s EKONOM.CZ sérii odborných právních podcastů nazvanou Právo k Ranní Kávě a podcast Právní novinky. S portálem INFO.CZ vydává PRK Partners podcasty s názvem PRÁVO & BYZNYS

Na vaše připomínky a náměty se těšíme na adrese podcast@prkpartners.com, nebo nás kontaktujte pomocí formuláře na našem webu. 

Všechny díly podcastu naleznete na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. 

PRK Partners vydává ve spolupráci
s EKONOM.CZ sérii odborných právních podcastů nazvanou Právo k Ranní Kávě a podcast Právní novinky. S portálem INFO.CZ vydává PRK Partners podcasty s názvem PRÁVO & BYZNYS

Na vaše připomínky a náměty se těšíme na adrese podcast@prkpartners.com, nebo nás kontaktujte pomocí formuláře na našem webu. 

Všechny díly podcastu naleznete na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. 

Všechny epizody

Nový občanský zákoník zakotvil v § 2913 právní úpravu tzv. smluv s ochranným účinkem vůči třetím osobám, přičemž podstata jmenovaného institutu spočívá v tom, že za určitých okolností může být poškozené třetí osobě přiznáno právo domáhat se náhrady vlastní škody z cizí smlouvy, tedy ze smlouvy, jíž vůbec není smluvní stranou, a to proto, že smluvní strany přebírají jisté ochranné povinnosti, nebo povinnosti péče, vůči právě takovým třetím osobám.

Tento na první pohled komplikovaný a nejasný institut, přesto s mnoha praktickými dopady do běžných společenských, potažmo právních, vztahů a běžného života, se stává ústředním tématem prvního podzimního dílu již třetí sezóny podcastu Právo k ranní kávě.

Jmenovanou problematikou Vás provede zkušený moderátor a seniorní právník AK PRK Partners Martin Frolík, společně se svým hostem, akademikem a Of Counsel AK PRK Partners, Petrem Bezouškou.

Podcast Právní novinky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Týdeník Ekonom.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

Astronomický podzim se kvapem blíží, čímž končí letní období, které má řada z nás spojeno s odpočinkem na výletech nebo dovolenkách. S postupným návratem k běžným pracovním povinnostem se ale také, po redakční pauze, vrací k Vaší ranní kávě i oblíbený podcast s přehledem právních novinek z oblasti legislativy i judikatury, pod taktovkou zkušených moderátorů Kristýny Faltýnkové a Martina Frolíka.

A o čem naši moderátoři pohovoří v tomto díle?

Z legislativních novinek se můžete těšit na náhled do aktuálního vývoje právní úpravy nikotinových sáčků; návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů; návrhu zákona o zrušení obsoletních právních předpisů a zpřehlednění právního řádu České republiky, a především do komplexní novelizace předpisů z prostředí kapitálového trhu, respektive finančního trhu, ke které má dojít na základě návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu.

Z judikatury budou představeny především novinky vzešlé z rozhodovací činnosti Ústavního soudu, ať už se jedná o otázku uložení předběžného opatření při nekalé soutěži v návaznosti na spor dvou nakladatelství provozujících informační právní systémy (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. I. ÚS 3150/21); o otázky z oblasti rodinného práva – jako je nutnost, aby obecné soudy ve věcech úpravy péče o nezletilé dítě zásadně přihlížely a respektovaly projevená přání nezletilých blížících se věkem dospělosti (nález Ústavního soudu ze dne 15. srpna 2022, sp. zn. II. ÚS 1626/22), otázka styku nezletilého dítěte s prarodiči a nejlepšího zájmu dítěte (nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2022, sp. zn. II. ÚS 395/22), nebo otázka překážky pro střídavou péči o nezletilé dítě nastupující do první třídy základní školy, spočívající ve skutečnosti, že bydliště jeho rodičů dělí větší vzdálenost (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. III. ÚS 2391/21); stranou nezůstává ani otázka výkladu právního jednání ve vztahu skutečné vůle stran a formálního projevu jejího vyjádření (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. I. ÚS 2337/21); odpovědnosti státu za škodu způsobenou při trestním řízení zabavením zboží osobě trestně nestíhané (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. IV. ÚS 2/21); otázce procesní aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy upravující poskytování lázeňských služeb (nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022, sp. zn. IV. ÚS 2431/21); obrácení důkazního břemene při sporech souvisejících s poskytováním lékařské péče (nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022, sp. zn. I. ÚS 1785/21); nebo překvapivosti odmítnutí dovolání pro jeho doručení z nesprávné datové schránky, pokud k odmítnutí došlo po uplynutí delší doby, po kterou bylo řízení bez náznaku vady v doručení, vedeno (nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2022, sp. zn. III. ÚS 2373/21). Z judikatury Nejvyššího soudu bude blíže představeno rozhodnutí týkající se odpovědnosti advokáta za nemajetkovou újmu způsobenou klientovi, spočívající v jeho frustraci z nemožnosti se domoci spravedlnosti pro porušení povinností advokáta (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2022, č. j.  25 Cdo 1907/2021-1034). Bonusem je pak rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v otázce posouzení toho, zda je kedluben tzv. vysokocennou plodinou (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2022, sp. zn. 2 As 259/2020).

Podcast Právní novinky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Týdeník Ekonom.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

V českém stavebnictví se v posledních několika měsících nešťastně potkalo několik negativních faktorů najednou – pomalé povolování staveb, zvyšování úrokových sazeb, přísné podmínky pro hypotéky a válka na Ukrajině. Podle výkonné ředitelky Central Group Michaely Tomáškové není současná krize nepřekonatelná. „Až alespoň jeden z problémů ustoupí, situace bude lepší,“ říká v podcastu Právo & Byznys, kde se sešla se seniorní advokátkou z PRK Partners Kristýnou Faltýnkovou. Situaci v hlavním městě podle Tomáškové komplikují také blížící se komunální volby. „Ty jsou klíčovým okamžikem pro život všech připravovaných staveb v Praze a vyčkáváme, jak to dopadne. Není to nejrůžovější období pro stavby,“ říká.

Pražský trh s nemovitostmi nabídl zájemcům na konci prvního čtvrtletí letošního roku pouze 3200 nových bytů. Dokončených a připravených k nastěhování jich bylo jen 233. Vyplývá to z údajů a statistik developerské společnosti Central Group. Ještě před 10 lety si přitom mohli kupující vybírat z více než desetinásobného počtu dokončených volných bytů. Nadto podle indexu dostupnosti bydlení, který pravidelně sestavuje, je teď na koupi nového sedmdesátimetrového bytu potřeba už 17,3 hrubých ročních pražských mezd. „Ta data jsou chmurná a je potřeba něco změnit. Tato doba už trvá nějaký čas a stále se nic nezměnilo,“ říká v podcastu Právo & Byznys výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Hlavním důvodem prohlubujícího se deficitu nových bytů v Praze je pak podle expertů jejich pomalé povolování. Pomoci s tím měl nový stavební zákon, který se zasekl v legislativním procesu. „Otázka je, kdy nás nový zákon čeká. Už proběhla novelizace, která posunula účinnost, aby vznikl časový prostor pro diskuse. Nevíme ale, jak dlouho budou diskuse trvat a kdy dojde k realizaci,“ přibližuje seniorní advokátka Kristýna Faltýnková, která působí v PRK Partners.

Podcast Právo & Byznys pro vás připravujeme ve spolupráci s INFO.CZ.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

Pod vlivem ruské agrese na Ukrajině a mnohdy těžkopádného schvalování sankcí na evropské úrovni je připravována nová právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí. Jak vysvětluje Bohumil Havel, vědecký pracovník Akademie věd a spolupracovník PRK Partners, České republice přijde vhod nový nástroj zamýšlený navrhovanou legislativou – národní sankční seznam – který umožní uplatnit sankce vůči určitému subjektu za předpokladu, že zápis na evropský seznam trvá příliš dlouho, popřípadě je neprůchodný. O parametrech národního seznamu, mechanice zmražení majetku a limitech daných ústavním pořádkem blíže v novém dílu podcastu Právo k Ranní Kávě, který pro vás připravil Martin Frolík, specialista na compliance & regulatory problematiku.

Moderátorem série podcastů s názvem Právo k Ranní Kávě je právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík. Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás připravujeme ve spolupráci s Týdeník Ekonom.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

11.07.2022

Vaše pravidelná dávka právních novinek opět přináší to nejzajímavější, co vyplynulo z legislativního a judikatorního vývoje během uplynulého měsíce. Co zaznělo tentokrát? Martin Frolík a Kristýna Faltýnková pohovořili o navrhované regulaci nikotinových sáčků, která je předmětem zájmu médií s ohledem na rostoucí závislost dětí a mladistvých na těchto produktech. Na přetřes přišla i změna povinné registrace k #DPH nebo problémy novely zákona o skutečných majitelích v kontextu upozornění Evropské Komise na vadnou implementaci směrnice. Tento díl uzavírá přehled judikátů vyšších soudů, mezi nimiž vyčnívá rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se nezabavitelné částky při výkonu rozhodnutí nebo judikát Nejvyššího správního soudu o zdanění bitcoinů.

Moderátory série podcastů s názvem Právní novinky jsou právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík a seniorní advokátka Kristýna Faltýnková.

Podcast Právní novinky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Týdeník Ekonom.

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

28.06.2022

"Spíše pomáhat než trestat." Tento přístup zvolil Úřad pro ochranu osobních údajů ve vztahu ke všem subjektům, pro něž plynou povinnosti z proslulého nařízení o ochraně osobních údajů, známého též pod zkratkou GDPR. Je ale tato pozice udržitelná za situace, kdy některé nadnárodní, převážně technologické, společnosti mnohá ustanovení GDPR nerespektují? Jak se změnil život Evropana od vstupu nařízení GDPR v účinnost a zda byl haló efekt ohledně drakonických pokut oprávněný, objasní Jaroslav Seborský, specialista PRK Partners na problematiku ochrany osobních údajů. Poslech nového dílu Práva k Ranní Kávě Vás přesvědčí, že ochrana osobních údajů toho přináší mnohem víc než jen povinnost odsouhlasit cookies na webových stránkách.

Moderátorem série podcastů s názvem Právo k Ranní Kávě je právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík. Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás připravujeme ve spolupráci s Týdeník Ekonom.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

21.06.2022

Co nového se děje v oblasti veřejného zadávání? Jak hodnotit dopad udržitelnostní legislativy do oblasti public procurementu? Znamená udržitelnost či odpovědnost u tendrů automaticky dramatický nárůst ceny zakázky, nebo existuje chytrý způsob, jak zakázku koncipovat odpovědně a přitom bez přílišných dopadů na cenu? A jak se v oblasti veřejných zakázek projevila válka na Ukrajině? Tyto a další otázky zodpoví Martinu Frolíkovi Jaroslava Malcová, seniorní advokátka PRK Partners, v dalším díle podcastu Právo k Ranní Kávě.

Moderátorem série podcastů s názvem Právo k Ranní Kávě je právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík. Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás připravujeme ve spolupráci s Týdeník Ekonom.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

01.06.2022

Právo je neustále v pohybu. Platí to i o pořadu Právo k Ranní Kávě, v jehož rámci budou nově vydávány samostatné podcasty věnované novinkám z českého právního prostoru. Nadále se však můžete těšit na moderátory Martina Frolíka a Kristýnu Faltýnkovou, kteří pořadem budou provázet. Tento pilotní díl se zaměří na připravované (popř. projednávané) legislativní návrhy, dotýkající se tak zásadních otázek jako jsou whistleblowing, kauza Bečva, dvojí kvalita potravin a mnohé další. Přehled legislativních novinek okoření souhrn nejčerstvější judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu, tentokrát s tematikou pracovněprávní a občanskoprávní.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

24.05.2022

Veřejné obchodování může firmám přinést nové peníze, které jim zachovají nezávislost. I proto se kolem burzy točí řada známých jmen. „Zájem mají desítky firem ročně. Ne pro všechny firmy je to ale vhodné. Některé se zaleknou procesu, který nějakou dobu trvá. Jiné firmy zase mají zkreslené představy o své valuaci,“ říká v podcastu Právo & Byznys Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha. Současná ekonomická situace současně podle Martina Aschenbrennera, partnera advokátní kanceláře PRK Partners, vstupu na burzu nahrává. „Snižující se hodnota peněz a stoupající úrokové sazby v inflačním prostředí by mohly do budoucna nahrávat právě akciovému kapitálu,“ říká.

Podcast Právo & Byznys pro vás připravujeme ve spolupráci s INFO.CZ.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

12.05.2022

Kyberkriminalita, tj. kriminalita páchaná v prostředí informačních a komunikačních technologií, je fenoménem, jehož potenciální nebezpečnost roste s pokračujícím přesunem mnoha ekonomických i mimoekonomických aktivit do kyberprostoru. Co začínalo v 90. letech jako počítačová kriminalita spočívající v crackování softwaru a tvorbě pirátských kopií, se vyprofilovalo jako mocenský nástroj hybridních válek. O tom všem – pirátství, hackingu a některých dalších nelegálních činnostech provozovaných na internetu – pohovoří Michal Matějka, Partner PRK Partners, specialista na právo informačních technologií a host dnešního pořadu. Nebude chybět ani přehled nejčerstvějších právních novinek od našeho moderátorského dua Martina Frolíka a Kristýny Faltýnkové. Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás připravujeme ve spolupráci s ekonom.cz.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS  |

03.05.2022

Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon a zakládající partner advokátní kanceláře PRK Partners Marek Procházka se v podcastu Právo & Byznys sešli k debatě o jednom z klíčových trendů posledních let, ESG.

Podle Marka Procházky z PRK Partners je důležité, že téma ESG pochází z oblasti kapitálových trhů, a ne z filozofie. „Je to chytrý pojem a velmi komplexní. Jde to přímo z trhu. Pro mnoho firem je dnes již realitou,“ popisuje. Pokud chce podle Procházky průmyslová firma exportovat, je jisté, že její partneři chtějí jisté standardy. „Pokud takové standardy do budoucna mít nebudou, mohou přijít firmy o zakázky. Třeba ve Velké Británii teď velmi řeší uhlíkovou stopu, a to je jen začátek,“ říká a upozorňuje, že mnohé firmy nejsou mentálně připravené na „nové“ aspekty během výroby.

Na jaká písmena ve zkratce ESG se nyní zaměřuje Česká spořitelna? A jak chtějí Tomáš Salomon a Marek Procházka vést co nejvíce udržitelný způsob života? I na to odpovídají v podcastu Právo & Byznys.

Podcast Právo & byznys pro vás připravujeme ve spolupráci s INFO.CZ.

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

19.04.2022

Pojmy jako hash nebo blockchain jsou pro vás velkou neznámou, ale zajímá vás investiční potenciál kryptoměn? Anebo patříte mezi kryptoguru, avšak schází vám právní vhled do problematiky? Ať tak či onak, v tomto díle Práva k Ranní Kávě si zástupci obou skupin posluchačů přijdou na své. Přivítali jsme Bohdana Zubače, specialistu na právo moderních technologií, který s Martinem Frolíkem nejprve osvětlil základní pojmy užívané v kryptosvětě, aby v další části rozebral jednotlivé typy kryptoaktiv, jejich právní status a existující regulaci ze strany ČNB. Předmětem diskuse bylo i připravované nařízení MiCA z dílny Evropské Komise, které stanovuje unijní regulační rámec pro kryptoaktiva.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

12.04.2022

Pandemie koronaviru a válka na Ukrajině by měly být podle Ladislava Vernera ze společnosti SOMA Engineering varováním i pro českou ekonomiku, aby se zbavila závislosti na silnějších zemích. „V 21. století se míra vlivu dosahuje hospodářskými nástroji. Česko je subdodavatelský subjekt a je velmi existenčně závislé na strategických partnerech, od kterých musí naše průmyslové podniky dostat práci,“ říká v podcastu Právo & Byznys. Podle partnera Jana Kohouta z PRK Partners je podhoubím pro úspěšnou ekonomiku zejména střední a malý byznys.

Může být označení „Made in CZ“ konkurenční výhodou? Jak se zbavit závislosti na silnějších partnerech? A je pro Česko relevantní téma ESG? I to je tématem nového dílu podcastu Právo & Byznys.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

04.04.2022

Čerstvě přijatá česká legislativa umožňuje udělit osobám prchajícím z Ukrajiny tzv. dočasnou ochranu. Pozvání do podcastu přijal Matěj Daněk, přední odborník z oblasti pracovního a migračního práva, který představí pracovněprávní aspekty související s udělením dočasné ochrany a poukáže na povinnosti zaměstnavatele, který má zájem zaměstnat osoby požívající této ochrany. Pořadem Vás provede náš kolega Martin Frolík, specialista na compliance & regulatory problematiku. Novinky ze světa práva na začátku každého podcastu ve zkratce řeší nově i kolegyně Kristýna Faltýnková, která se u nás specializuje na právo nemovitostí, energetické právo a řešení sporů.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

29.03.2022

Lidé v českých městech chtějí dostupné bydlení, kvalitní veřejná prostranství, kvalitní architekturu a dostupné služby. „Nic z toho ale státní správa nechrání a nezajímá ji to,“ říká v podcastu Právo & Byznys Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Problémy v oblasti územního plánování mají i podle advokáta Romana Pečenky z PRK Partners řešit přímo obce. „Samospráva je nejblíž lidem a kdo jiný by měl rozhodovat o tom, jak v obci bydlet, než tito lidé,“ říká. Ve spolupráci s INFO.CZ.

Můžete se rovněž těšit na pravidelnou dávku právních novinek od našeho moderátorského dua Martina Frolíka a Kristýny Faltýnkové.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

14.03.2022

Sberbank CZ čelí v důsledku událostí na Ukrajině krizi likvidity. Tento speciální díl podcastu Právo k ranní kávě vám srozumitelným jazykem vysvětlí aktuální kroky České národní banky v souvislosti s neschopností Sberbank CZ dostát svým závazkům a dopad zmíněných opatření na klienty této banky. Druhá část tohoto speciálu bude věnovaná mezinárodní daňové revoluci skryté pod zkratkou BEPS 2.0. Znamená tato nová iniciativa OECD konec daňových rájů? Odpoví Martin Švalbach, daňový specialista a poradce PRK Partners. Moderátorem série podcastů s názvem Právo k Ranní Kávě je právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík, který společně s advokátkou Kristýnou Faltýnkovou na začátku každého dílu krátce shrne aktuality z právního světa. 

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09.03.2022

České pracovní právo je trochu zastaralé a mnohdy nedokáže reflektovat nové trendy. Je problémem, že zákon nezná pojem home office? A jak by v našich podmínkách fungoval čtyřdenní pracovní týden? I to je tématem podcastu Právo & Byznys, kam přijali pozvání Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB a Jaroslav Škubal, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Můžete se rovněž těšit na pravidelnou dávku právních novinek od našeho moderátorského dua Martina Frolíka a Kristýny Faltýnkové.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09.02.2022

Aktuální občanský soudní řád je s námi již téměř 60 let. Nakolik však vyhovuje digitalizovanému světu dneška a požadavkům na rychlost civilního řízení? Nad touto otázkou se zamyslí přední český procesualista Michal Sylla a pokusí se identifikovat další problematické aspekty, které jsou občanskému soudnímu řízení vlastní. Můžete se rovněž těšit na pravidelnou dávku právních novinek od našeho moderátorského dua Martina Frolíka a Kristýny Faltýnkové.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09.02.2022

Co očekávat od této svěží novinky, kterou do formalizovaného světa insolvenčního řízení zaválo evropské právo? Představují preventivní restrukturalizace efektivní řešení, jak se vyhnout vyhlášení úpadku a zachránit fungující obchodní závod, anebo jde o institut, který je do českého právního řádu transponován pouze pro formu? Poslechněte si další díl podcastu Právo k ranní kávě, kde vám zkušený advokát a akademik v jednom – Bohumil Havel – představí princip fungování preventivní restrukturalizace a všechna pozitiva i úskalí, jež toto právní novum přináší. Jako již tradičně vás na právní notu naladí Martin Frolík, popularizátor právní vědy a specialista na compliance & regulatory problematiku.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09.02.2022

„Pro letošek nemáme dobré zprávy. Všechny energetické společnosti jsou na pokraji svých schopností a těžko financují další obchodní transakce,“ říká v podcastu Právo & Byznys David Kučera, generální sekretář komoditní burzy PXE. Dodává, že budeme-li svědky rychlého poklesu cen, další dodavatelé mohou skončit v bankrotové situaci. Následky pak mohou u řady z nich dopadnout podle partnera PRK Partners Roberta Němce i do osobní sféry managementu. „Energie není nic jiného než komodita, se kterou je potřeba pracovat,“ říká s tím, že receptem může být například správná kombinace zdrojů a metod financování.

Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás vytváříme nově ve spolupráci s týdeníkem Ekonom, na INFO.CZ zůstáváme s novým projektem Právo a byznysCelou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

03.02.2022

Tématem roku 2022 bude stavební zákon a proto se i dnešní téma k němu bude vztahovat. Hostem podcastu je Roman Pečenka, partner advokátní kanceláře PRK Partners a vedoucí týmu specialistů na problematiku nemovitostí a vztahů k nim, tedy i řízení o povolování staveb a developerskou činnost obecně.

Pro naše posluchače shrnujeme dosavadní, trochu politické pozadí vzniku stavebního zákona. V polovině roku 2021 tehdejší vládní koalice opřená o poslance SPD a komunistů přehlasovala celkem rezolutní veto Senátu, a prosadila stavební zákon. Tehdy opoziční a nynější vládní strany ihned signalizovaly, že dostanou-li se k moci, zasadí se o to, aby účinnost zákona byla odložena a zákon byl dodatečně novelizován. Jak jsme na tom dnes, v polovině ledna, pár týdnů po tom, co se zástupci tehdejší opozice skutečně stali členy vlády? Co lze očekávat v nejbližší době?

Moderátorem série podcastů s názvem Právo k Ranní Kávě je právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík, který společně s advokátkou Kristýnou Faltýnkovou na začátku každého dílu krátce shrne i aktuality z právního světa.

Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás vytváříme nově ve spolupráci s týdeníkem Ekonom, na INFO.CZ zůstáváme s novým projektem Právo a byznys. Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

24.01.2022


Vakcíny proti onemocnění covid-19 jsou jediným nepovinným očkováním, kde stát zodpovídá za újmu pacientů. Současně jsou dostatečně bezpečné a řádně odzkoušené. „Přesto máme velký počet antivaxerů. Mají strach a nemohou najít relevantní informace. Nevyužili jsme správný moment k propagaci vakcín a vzniklo informační vakuum,“ říká v podcastu Právo & Byznys výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Monika Mašková dodává, že správná komunikace může zamezit řadě nepochopení. Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

20.01.2022


PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Co se za zkratkou ESG skrývá?

V době, kdy se v médiích přetřásají témata jako Green Deal, Fit for 55, LGBT a práva menšin se budeme bavit o zkratce ESG. Co se za zkratkou ESG skrývá? Jak se v současnosti mění pohled na svět a kdo tlačí firmy, aby se více zajímaly o planetu? Poslechněte si nejnovější podcast Právo k ranní kávě, ve kterém Vám současný fenomén s názvem ESG - Environmental, social and corporate governance objasní Marek Procházka, advokát a zakládající partner PRK Partners. Podcastem Vás provází Martin Frolík, právnik specializující se na téma compliance. Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

13.01.202

PRÁVO & BYZNYS
Herní byznys je několik kroků před právem. Studia mají problémy s monetizací nebo duplikáty v asijských zemích

Český herní průmysl je relativně konzervativní a zatím nejsme svědky významných právních sporů. Přesto je podle expertů dobré, když mají studia od začátku alespoň základní právní povědomí. Nejde jen o autorská práva, ale také odpovědnost za obsah her, uživatelské modifikace, monetizaci her nebo prvky reálného světa. V prvním díle podcastu Právo & Byznys se potkali partner PRK Partners Michal Matějka a předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

06.01.2022

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Umělá inteligence –  2. část - 
Umělá inteligence ve zdravotnictví a dopravě? Co může a musí, odpoví podcast PRK Partners

Slýcháte o umělé inteligenci a nejste si jisti, co si pod ní představit? Druhá část podcastu PRK Partners se zabývá konkrétními otázkami současné praxe umělé inteligence v různých sektorech, včetně zdravotnictví nebo automobilové dopravy a její právní regulace u nás a v zahraničí. Jaká etická a právní pravidla musíme dodržovat už nyní a jaká pravidla nás čekají pravděpodobně v blízké budoucnosti?

Hostem ve studiu byl Zbyněk Loebl, specialista na informační a komunikační technologie v PRK Partners, dále partner a vedoucí ICT oblasti v PRK Partners Michal Matějka, paní doktorka  Anetta Jedličková, Fakulta humanitních studií UK a Jakub Kozák, CEO, společnost Datlowe. Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

21.12.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Umělá inteligence – 1. část - 
hrozba, nebo budoucnost? Na zásadní otázky odpovídá podcast PRK Partners

Slýcháte o umělé inteligenci a nejste si jisti, co si pod ní představit? Chcete se dozvědět víc o tom, jak se na umělou inteligenci dívá manažer firmy, která jí navrhuje a vyvíjí, etička a právníci? Pak Vás snad zaujmou naše dva podcasty. V prvním podcastu diskutujeme o tom, co to umělá inteligence je a jaké etické otázky jsou s ní spojené. V našem dalším podcastu, který si budete moct poslechnout za 14 dní, se budeme bavit o právu umělé inteligence a o blízké budoucnosti v oblasti její regulace – jak v EU tak jinde ve světě.

Hostem ve studiu byl Zbyněk Loebl, specialista na informační a komunikační technologie v PRK Partners, dále partner a vedoucí ICT oblasti v PRK Partners Michal Matějka, paní doktorka  Anetta Jedličková, Fakulta humanitních studií UK a Jakub Kozák, CEO, společnost Datlowe.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

07.12.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
O co se zaměstnanci nejčastěji soudí? Novinky v oblasti pracovního práva prozradí podcast PRK Partners

Čím jsou specifické pracovněprávní spory? O co se nejčastěji zaměstnanci soudí? Jaká jsou zajímavá rozhodnutí vyšších soudů z poslední doby? Co se chystá nového v pracovním právu v příštím roce? O soudních sporech a připravované legislativě v pracovněprávní oblasti hovořil v nové epizodě podcastu Právo k ranní kávě moderátor Martin Frolík s advokátkou Terezou Erényi, odbornicí na pracovní právo.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

23.11.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její dopad na úhrady sirotčích léků. Odpoví podcast PRK Partners

Co jsou to tzv. sirotčí léky? Která léčiva jsou vysoce inovativní? Jaké jsou nové možnosti pro získání úhrady těchto léčiv z veřejného zdravotního pojištění? Od kdy mohou farmaceutické společnosti podat žádost o úhradu v novém režimu? Jaké dopady bude mít změna zákona na pojištěnce? Na všechny tyto otázky odpovídá nová epizoda podcastu Právo k ranní kávě. Poslechněte si další podcast PRK Partners, ve kterém moderátor Martin Frolík vyzpovídal partnerku PRK Partners, odbornici na life sciences, Moniku Maškovou.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

10.11.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Co se děje nového ve světě insolvencí? Odpoví podcast PRK Partners

Jak se proměnil svět insolvenčního práva? Jaká rizika s sebou od nového roku nese členství ve statutárním orgánu společnosti? Jakých změn dostála možnost věřitelů na uspokojení pohledávek přihlášených do insolvence přímo členy statutárních orgánů? Jaký bude osud žalob na ručení členů statutárních orgánů za závazky upadnuvší společnosti podané před rokem 2021? Poslechněte si další podcast, ve kterém moderátor Martin Frolík vyzpovídal advokáta PRK Partners, specialistu na řešení sporů, insolvence a korporační právoViktora Glatze.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

14.09.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Jak velkou výzvou je být ženou v oboru, který byl donedávna hlavně mužskou parketou? Postavení žen v advokacii rozebírá podcast PRK Partners

PRK Partners dlouhodobě podporuje ženy v právu. Má řadu úspěšných právniček, partnerky a také pět zástupkyň v TOP 100 žen Česko-slovenského právního byznysu. Jaké je být ženou právničkou? Je to při jednání s klienty výhoda, nebo je nutné spíše dokazovat, že žena je plnohodnotný partner? Poslechněte si další podcast od PRK Partners, ve kterém Martin Frolík tentokrát vyzpovídal advokátku Kristýnu Faltýnkovou spolu s koncipientkou Karolínou Křešovou.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

31.08.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek padá pod stůl. Co se letos změnilo v legislativě, odhaluje podcast PRK Partners

Co se děje nového ve světě veřejných zakázek? Jak to vypadá s dlouho připravovanou tzv. technickou novelou zákona o zadávání veřejných zakázek? Proč se připravovala a co nám má přinést? A jaké další změny přinesla novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek v roce 2021? Co se stane, když vybraný dodavatel, je-li právnickou osobou, nebude mít zapsaného skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů? O tom si v dalším díle podcastu bude povídat moderátor Martin Frolík s Jaroslavou Malcovou, advokátkou PRK Partners a zapsanou mediátorkou. 

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

17.08.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Miliardáři dobývají vesmír. Kde začíná a končí právo v kosmu, odhaluje podcast PRK Partners.

Aktuálně celý svět sleduje nové „kosmické závody“, tentokrát mezi miliardáři jako jsou Jeff Bezos, Richard Branson nebo Elon Musk, a sice o to, komu z nich se jako prvnímu podaří začít využívat vesmír ke komerčním účelům. Budou ale tyto aktivity, které zahrnují jak kosmický turismus, tak i například těžbu nerostných surovin na nebeských tělesech, zcela legální z hlediska platného mezinárodního práva? Jaký postoj k tomu zaujímají jednotlivé státy? A jaký se očekává vývoj tohoto odvětví v nejbližší budoucnosti?

Martin Frolík si v našem dnešním podcastu pozval do studia kolegu z PRK Partners Ivana Sviatkina, který se mimo generální praxi v advokátní kanceláři věnuje studiu vesmírného práva, aby společně probrali tyto, ale i mnoho dalších otázek, které aktuálně zaměstnávají právníky z celého světa. Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

03.08.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Volby do České advokátní komory se blíží. Jak je vidí Robert Němec?

V současné době rezonuje v právním světě téma blížících se voleb do České advokátní komory. V dnešním podcastu proto Martin Frolík zaměřil svojí pozornost na partnera PRK Partners Roberta Němce, který opětovně kandiduje do představenstva České advokátní komory.

„Svou kandidaturou do představenstva chci dostát své profesní odpovědnosti a věnovat tak České advokátní komoře nejen svůj čas, ale především mé nabyté zkušenosti, které jsem získal během své dlouholeté právní i manažerské praxe. Je pro mě velmi důležité pracovat se stěžejními tématy, která jsou více než aktuální a neměla by být opomíjena. Mými prioritami i nadále zůstávají nezastupitelnost role advokátů během právních služeb, důvěrnost vztahů mezi klientem a advokátem či boj proti vinklaření. Tím nejsilnějším tématem je však bezvýhradné respektování základních lidských práv. Jsem přesvědčen, že spolu se svými kolegy dokážeme dané problematiky správně uchopit a soustavně pracovat na neustálém zdokonalování a pokroku“ říká Robert Němec.

Poslechněte si víc o Robertových prioritách v rámci České advokátní komory, ale taky jeho názor na mediální vyjádření protikandidátů nebo zhodnocení dosavadní práce v ČAK. Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

20.07.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Nová ochrana whistleblowerů je na spadnutí. Co přinese firmám a co zaměstnancům?

V dalším podcastu PRK Partners Vám představíme novou právní úpravu, která bude v rámci boje proti nelegálním praktikám poskytovat ochranu oznamovatelům takových praktik, a to proti odvetným opatřením zejména ze strany jejich zaměstnavatelů (typicky budou zakázaná propuštění či snížení mzdy coby reakce na oznámení). Současně musejí všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci zřídit ohlašovací systém (např. chráněnou emailovou schránku), na kterou budou moci být oznámení zasílána. Nový zákon se zatím projednává v poslanecké sněmovně s předpokládanou účinností na přelomu roku.

Moderátor Martin Frolík si dnes na velmi aktuální téma whisteblowing povídá s partnerem PRK Partners Jaroslavem Škubalem.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

06.07.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Trh START a „malé“ IPO. Alternativní možnost, jak financovat malé a střední podniky.

Co je vlastně trh START organizovaný pražskou burzou, pro koho je určen a jak na něm emitovat i investovat? A podporuje ho stát? Odpovědi týkající se tohoto tématu se dozvíte v dalším díle podcastu Právo k ranní kávě.

Pořad již tradičně moderuje Martin Frolík a odpovídat bude advokát PRK Partners Jan Ditrych. Jeho specializací jsou cenné papíry, bankovnictví, kapitálové trhy a kolektivní investování. Jan disponuje zkušenostmi ze zastupování řady tuzemských i zahraničních bank a obchodníků s cennými papíry jako emitentů či aranžérů při vydávání dluhopisů a akcií (IPO). V roli emitentů Jan Ditrych zastupoval při emisích dluhopisů i velké české korporace.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

22.06.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Lze očekávat pozitivní změnu po rozšíření bankovní identity?

Je u elektronického právního jednání dodržena písemná forma? Dnes si bude Martin Frolík povídat s advokátkou Lucií Vorlovou o tom, že elektronické právní jednání může mít písemnou formu i tehdy, když jednající osoba použije prostý elektronický podpis, a jak je to s právním jednáním bez podpisu. Vysvětlí také, jak se k digitálnímu jednání staví Nejvyšší soud a zda lze očekávat pozitivní změnu po rozšíření bankID.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

01.06.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Náhrada škody za opatření proti covidu: Jaký zvolit postup a na co si dát pozor?

Jak si zažádat o náhradu škody správně a včas? Jakou odpověď nejspíš od Ministerstva vnitra dostanete? Dostanete zaplaceno, nebo se budete roky soudit s nejistým výsledkem? Jaký je rozdíl mezi krizovým a pandemickým zákonem?

O tom, jaký zvolit postup při žádání o náhradu škody, na co si dát pozor a taky o zajímavých příkladech z praxe si dneska Martin Frolík povídá s Robertem Němcem, partnerem PRK Partners a místopředsedou České advokátní komory a seniorním advokátem Michalem Syllou, odborníkem na soudní řízení.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

18. 05.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Projekt ePokuty pod drobnohledem. Jaká úskalí přináší a co od něj čekat?

ePokuty jsou velmi skloňovaným tématem. Projekt, který začal v dubnu letošního roku, si za cíle klade zvýšení vymahatelnosti práva v oblasti agendy dopravních přestupků, zjednodušení procesních kroků při provádění správních řízení a usnadnění práce úředníků. Pohledy na něj se ale různí. Víc se dozvíte v nové epizodě podcastu PRK Partners, který vzniká ve spolupráci s info.cz.

V projektu se spojily moderní postupy jako právo, matematika a strojové učení, tedy umělá inteligence. Jaká úskalí tato cesta obnáší a co bychom měli očekávat? Celým pořadem Vás již tradičně provází Martin Frolík, který spolu s jeho hostem, tentokrát se Zbyňkem Loeblem, vnáší do konkrétní problematiky nový pohled.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

04.05.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Jaké změny se chystají v autorském právu? 

Právní praxe, ale i laická veřejnost diskutovala významný rozsudek, který vynesl na konce února 2021 Vrchní soud v Praze týkající se povinností stahovacích platformy, tzv. úložišť. A do této diskuse jsme se přidali i v dalším díle podcastu PRK Partners.

Jak tento přelomový rozsudek deset let trvajícího soudního sporu mezi kolektivním správcem nositelů autorských práv a úložištěm ovlivní další rozhodovací praxi v České republice? Jaké jsou cíle a záměry harmonizace autorského práva ze strany Evropské komise? Jaké nové povinnosti pro úložiště přináší připravovaná novela autorského zákona? Jaká práva mají získat nově tiskové agentury? V jakém směru budou posílena práva autorů a výkonných umělců? Co řeší v souvislosti s duševním vlastnictvím ve vztahu ke svým zaměstnancům naši klienti? Poslechněte si další z podcastů, který připravujeme ve spolupráci s info.cz

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

20.04.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Zákony jsou pořád mohutnější, regulace sílí na všech stranách. Právní džunglí Vás provede profesor Karel Eliáš.

Sociální proměny se odrážejí i v právním vývoji. Italský sociolog Ferrari se ptá: „Jakým stadiem prochází svět práva v současných společnostech?“ Platí stále, že právo je mocné kopí, jak o něm psal Shakespeare? Zákony bytní. Je snaha podrobně regulovat každou oblast našeho života. Snad se to děje s dobrými úmysly dát lidem záchrannou síť. Ale ta se lehce může změnit v nové formy otroctví. Stát a jeho organizace jsou dobrým sluhou, ale děsivým, nepřemožitelným pánem. Zákon dává smysl, když si veřejná moc dokáže vynutit jeho dodržování. Čím víc zákonů, tím víc síly je zapotřebí k státnímu donucení. A protože se síla váže, zdá se, že jsme v časech, kdy státy k tomu ztrácejí silu. V důsledku toho zůstává svět zákonů v nejednom směru jen na papíru. Poslechněte si další z řady podcastů Právo k Ranní Kávě, tentokrát s profesorem Karlem Eliášem, autorem návrhu občanského zákoníku České republiky, právníkem, právním vědcem a předním českým civilistou a komercialistou, kterého vyzpovídal Martin Frolík

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

06.04.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Advokátní kancelář s mezinárodním přesahem jako silný patron mladých talentovaných právníků.

Advokátní kanceláře jsou vnímány jako prostředí, kde o vysokou míru serióznosti není nouze. Může dnešní mladý člověk vůbec zapadnout do tak specifické společnosti? Je student nebo čerstvý absolvent právnické fakulty schopen proniknout do takového prostředí a rozvíjet se? Přinášíme vám rozhovor právě s mladými ambiciózními kolegy, kteří zde své místo už našli. Právní studentka Jessica Vaculíková a koncipient David Krátký svými odpověďmi otestují naše zažité pohledy na právní atmosféru v dalším podcastu, kterým vás provede Martin Frolík.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

23.03.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Stát si posvítí na investice ze zahraničí. Co chystá a koho se to dotkne?

V České republice byl přijat zákon o prověřování zahraničních investic. S účinností od 1. května 2021 zavádí obecnou regulaci zahraničních investic, které plánují zrealizovat osoby z třetích zemí v České republice. Na jaké oblasti investic tento zákon dopadá? Jaké jsou povinnosti zahraničních investorů? Jaký je rozdíl mezi konzultací a prověřováním zahraničních investic? Jak může stát zasáhnout do zahraničních investic a regulovat je? Který státní orgán bude prověřovat zahraniční investice? Náš advokát Shiyang Zhang, který je původem z Číny a v rámci své praxe se zabývá zahraniční investicí v České republice, si povídal s kolegou z PRK Partners Martinem Frolíkem o tomto zákoně.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09.03.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Komerční nájmy v době covidové: Kdo má na co nárok a jak je to s náhradou škody?

Již téměř rok od prvního uzavření provozoven maloobchodu a služeb řeší právníci otázky spojené s dopadem této bezprecedentní situace do vztahů mezi nájemci a pronajímateli. A právě tomuto tématu se věnuje další díl našeho podcastu. Mají nájemci nárok na slevu z nájmu, když jejich provozovny musí zůstat uzavřeny? Je druhá vlna epidemie nepředvídatelnou mimořádnou změnou okolností? Jak složité je vykládat pravidla o tom, jaká provozovna a za jakých podmínek může být otevřena? Jaké jsou dopady dotačních programů pro nájemce? Lze požadovat náhradu škody, která nájemcům i pronajímatelům vznikla? A jak se změní v důsledku této zkušenosti standardní nájemní smlouvy? Jedním z právníků, kteří pomáhají řešit tyto otázky jak nájemcům, tak pronajímatelům je Kristýna Faltýnková, které se na její zkušenosti vyptával kolega Martin Frolík.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

23.02.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Plátcům daně i daňovým poradcům přibyla při mezinárodních transakcích nová povinnost.

V polovině loňského roku byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice DAC-6. Ta s účinností od letošního 1. ledna zavádí daňovým poplatníkům a jejich poradcům oznamovací povinnosti vůči daňové správě o tzv. přeshraničních uspořádáních, s jejichž zavádění se začalo po 25. červnu 2018. Cílem této směrnice je zajistit, aby daňové správy ve státech unie měly přístup k informacím o postupech daňových poplatníků, které vykazují motivaci uspořit na dani, a dále zajistit automatickou výměnu těchto informací mezi daňovými správami členských států. A právě tomuto tématu se věnuje další z podcastů s Martinem Frolíkem a Martinem Švalbachem

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09.02.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Jak se díky bankovní identitě zjednoduší uzavírání elektronických smluv?

Bankovní identita přináší uživatelům možnost jednoduché a spolehlivé identifikace vůči státním orgánům i soukromým subjektům. Zatímco doposud byly elektronické úkony dostupné jen těm, kteří disponují některou z vyšších forem elektronického podpisu, popřípadě mají datovou schránku, bankovní identita umožní elektronický styk s úřady i elektronické uzavírání smluv široké veřejnosti – tedy v podstatě každému, kdo má zabezpečené přístupové údaje do elektronického bankovnictví. Hovořit o revoluci v poskytování elektronických služeb je tedy jen malá nadsázka. A právě o tom je tento díl podcastu s Michalem Matějkou a Martinem Frolíkem z advokátní kanceláře PRK Partners.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

26.01.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Co se změní kvůli evidenci skutečných majitelů firem?

V Poslanecké sněmovně čeká na schválení nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Že projde ve stavu, v jakém byl vrácen Senátem, je již téměř jisté, připravujme se tedy na účinnost ještě během první poloviny roku. Co všechno se mění? Je tato úprava vyvážená? V kterých místech se potkává s hranicí ústavnosti a nepřekračuje ji náhodou? O tom v dalším podcastu diskutují odborníci: hlavní autor zákona o obchodních korporacích docent Bohumil Havel, advokát Illia Antonov a právník Martin Frolík. Návrh zákona mění vše, co doposud o evidenci skutečných vlastníku platilo, a zavádí sankce. Český zákonodárce ovšem přichází s poměrně unikátními civilněprávními dopady, a to jak na statutární orgány (a jejich odpovědnost vůči společnosti a třetím stranám), tak i na osoby v postavení skutečných vlastníků.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

12.01.2021

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Co dělat, když dochází „vata“? Jak se vyvarovat problémům při hrozícím úpadku? 

Epidemiologická situace a vládní reakce na ni zkomplikovaly situaci snad všem podnikatelům. Nejen ti, kteří museli takřka ze dne na den často již letos podruhé zavřít své provozovny nebo drasticky omezit svůj provoz, začínají řešit riziko, že jim dojdou našetřené finanční prostředky a že další podnikatelská činnost již nebude možná. V dalším podcastu advokát Jan Vařecha popisuje, jak by si měli podnikatelé v této nelehké situaci počínat, aby se vyhnuli ještě větším problémům, které by pro ně mohla představovat například insolvence.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

08.12.2020

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Může podnikatel žádat ušlý zisk? A jak se určí?

Vláda opět vyhlásila stav nouze a přijímá krizová opatření ve snaze zvládnout epidemii nemoci covid-19. Krizová opatření zasahují různé segmenty našich životů, od omezení svobody pohybu, přes omezení shromažďování až po přímé zásahy do svobody podnikání. Někteří podnikatelé museli zcela zavřít provozovny, jiní čelí silným omezením. Krizový zákon obsahuje pravidlo, které státu ukládá povinnost odškodnit ty osoby, které v důsledku přijatých krizových opatření utrpí škodu. Jde o pravidlo, které ještě neprošlo důkladnou odbornou diskusí a panují o něm různé mýty a dezinterpretace. Jaká škoda se nahrazuje? Může podnikatel žádat ušlý zisk? A jak se určí? A co marně vynaložené náklady (nájemné, mzdy...)? Do kdy je třeba nárok na náhradu škody uplatnit? Na tyto otázky bude v tomto podcastu odpovídat Petr Bezouška, of counsel PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, člen katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zakládající člen České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

24.11.2020

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Blíží se opravdu konec právníků? A jak důležité jsou i v právu technologie?

Šestý ze série právních podcastů Právo k ranní kávě, tentokrát věnovaný budoucnosti právníků. Měl pravdu profesor Richard Susskind, když jim předpověděl blížící se konec? Je technologická transformace právnických profesí nezbytností? Znamená digitalizace totéž co disruptivita? A musí se všichni právníci vydat na cestu digitalizace a disrupce, aby obhájili své místo ve společnosti? O tom všem mluvíme s Klárou Lorencovou, právničkou, podnikatelkou v oblasti digitálních technologií a vizionářkou v jedné osobě. Reflektovat posuny podnikatelského prostředí i širší společenské změny pomáhá Klára Lorencová již od roku 2010 také advokátní kanceláři PRK Partners. Poslechněte si rozhovor, tentokrát v trochu více filozofickém než čistě právním podcastu.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

10. 11. 2020

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Objeví se česká Erin Brockovich? I u nás se chystají hromadné žaloby.

O soudních sporech zahájených osobami, které spadly z žebříku a hromadně žalují jeho výrobce, se dozvíte již v bestselleru Pí a jeho život. Jde o americké class actions, kterým se u nás říká hromadné žaloby. Zavedení hromadného řízení do českého právního řádu je velmi aktuální otázka. Objeví se česká Erin Brockovich? Nebo bude česká podoba hromadného řízení klidnou a pro všechny zúčastněné bezpečnou formou urovnání sporů? Netvrdíme, že se v našem podcastu dozvíte vyčerpávající odpovědi na všechny tyto otázky, ale každopádně si vyslechnete zajímavou diskuzi mezi partnerem PRK Partners Robertem Němcem a advokátem Michalem Syllou, kteří se hromadným řízením a jeho právní úpravou intenzivně zabývají.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

27. 10. 2020

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Co dělat, když na vás zakleknou a přijde přepadová kontrola?

Čtvrtý díl podcastu Právo k Ranní Kávě je věnovaný tomu, jak důležité je býti takzvaně compliant. Jak jde dohromady etika a podnikání? Proč je dobré brát povinnosti vážně? Co dělat, když na vás přišli „zakleknout“, a jak se můžete připravit na případnou přepadovou kontrolu? A v čem vám může pomoci poctivá compliance kultura? Na všechny tyto otázky vám odpoví nejen Václav Bílý, partner PRK Partners, ale překvapivě i sám moderátor Martin Frolík, jinak též specialista na řízení nefinančních rizik zaměřený na oblast regulatory a compliance. A dozvíte se konečně, co to tajemné slovo „compliance“ znamená”? Pusťte si dnešní podcast a nechte se překvapit.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

13. 10. 2020

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Stavební řízení se táhnou nepřijatelně dlouho, musíme je zkrátit, říká Roman Pečenka.

Třetí díl podcastu je věnovaný stavebnímu zákonu a spolupráci obcí a developerů, povolovacímu řízení a délce souvisejících procesů. Pravidla vám představí advokát a partner PRK Partners Roman Pečenka, který je zároveň místostarostou obce Podolanka, a tak ve své osobě spojuje zkušenosti z obou stran. Roman Pečenka ve svém příspěvku odpovídá na dotazy týkající se vztahů obcí a developerů v souvislosti s přípravou a realizací developerských projektů. Díky svým bohatým, nejen právním, ale i praktickým zkušenostem a dlouholeté praxi poukazuje na právní postavení obce a z něj se odvozující možnosti a limity vyjednávání s developery, popisuje druhy smluv, které se obvykle uzavírají a uvádí různé příklady z praxe. Osvětluje problematiku poskytování kompenzací obcím a upozorňuje na další úskalí.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

29. 09. 2020

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Co musíte udělat kvůli změnám v zákoníku práce?

Podcast věnovaný aktuální novele zákoníku práce, změnám, které přináší a zamyšlení se nad tím, zda aktuální novela reaguje na moderní trendy v oblasti pracovního práva a také na současnou situaci vyvolanou onemocněním COVID-19. Novelu zákoníku práce vám představí advokát Daniel Vejsada. Co tedy zákon znamená pro zaměstnavatele a jak na něj reagovat? V úvodu podcastu tak nejprve blíže představíme již účinné změny, které se týkají například doručování důležitých pracovněprávních písemností, automatického přechodu zaměstnanců či vysílání zaměstnanců. Také zmíníme změny, které sice budou účinné až od 1. ledna 2021, ale zase vyžadují větší pozornost zaměstnavatelů, což platí zejména o zcela nové koncepci počítání nároku na dovolenou. Podíváme se také na podmínky sdíleného pracovního místa, tedy zcela nového institut, který má podpořit zaměstnávání v kratších úvazcích. Dále pak Daniel společně s moderátorem Martinem Frolíkem řeší otázku, zda aktuální novela reaguje na moderní trendy v pracovním právu a kde je případně prostor pro zlepšení.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

15. 09. 2020

PRÁVO K RANNÍ KÁVĚ
Předáváte osobní údaje do USA? Pozor na přísnou regulaci.

První podcast PRK Partners je věnovaný předávání osobních údajů do USA nebo jiných zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které naráží na přísnou regulaci. Související pravidla vám tak vysvětlí partner kanceláře Michal Matějka. Předává vaše firma osobní údaje do USA nebo jiné země mimo Evropský hospodářský prostor? Jedná se o velmi přísně regulovanou oblast, která se navíc v poslední době stala středem pozornosti, když Soudní dvůr Evropské unie shledal, že USA neposkytují osobním údajům občanů Evropské unie dostatečnou míru ochrany a zrušil tzv. Privacy Shield, na který se při předávání osobních údajů do USA řada podnikatelských subjektů spoléhala. V důsledku toho je předávání údajů do USA ještě obtížnější než dříve. Co se vlastně stalo a co se s tím dá dělat, to se dozvíte v dnešním podcastu, kterým vás provede Michal Matějka, v roli moderátora se v sérii podcastů objeví právník Martin Frolík.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

01. 09. 2020