Podcast

PRK Partners vydává ve spolupráci s INFO.CZ sérii odborných právních podcastů nazvanou 
Právo k Ranní Kávě

Na vaše připomínky a náměty se těšíme na adrese podcast@prkpartners.com, nebo nás kontaktujte pomocí formuláře na našem webu. 

Všechny díly podcastu naleznete na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. 

PRK Partners vydává ve spolupráci s INFO.CZ sérii odborných právních podcastů nazvanou 
Právo k Ranní Kávě

Na vaše připomínky a náměty se těšíme na adrese podcast@prkpartners.com, nebo nás kontaktujte pomocí formuláře na našem webu. 

Všechny díly podcastu naleznete na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. 

Všechny epizody

Zákony jsou pořád mohutnější, regulace sílí na všech stranách. Právní džunglí Vás provede profesor Karel Eliáš.

Sociální proměny se odrážejí i v právním vývoji. Italský sociolog Ferrari se ptá: „Jakým stadiem prochází svět práva v současných společnostech?“ Platí stále, že právo je mocné kopí, jak o něm psal Shakespeare? Zákony bytní. Je snaha podrobně regulovat každou oblast našeho života. Snad se to děje s dobrými úmysly dát lidem záchrannou síť. Ale ta se lehce může změnit v nové formy otroctví. Stát a jeho organizace jsou dobrým sluhou, ale děsivým, nepřemožitelným pánem. Zákon dává smysl, když si veřejná moc dokáže vynutit jeho dodržování. Čím víc zákonů, tím víc síly je zapotřebí k státnímu donucení. A protože se síla váže, zdá se, že jsme v časech, kdy státy k tomu ztrácejí silu. V důsledku toho zůstává svět zákonů v nejednom směru jen na papíru. Poslechněte si další z řady podcastů Právo k Ranní Kávě, tentokrát s profesorem Karlem Eliášem, autorem návrhu občanského zákoníku České republiky, právníkem, právním vědcem a předním českým civilistou a komercialistou, kterého vyzpovídal Martin Frolík

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

06. 04. 2021

Advokátní kancelář s mezinárodním přesahem jako silný patron mladých talentovaných právníků.

Advokátní kanceláře jsou vnímány jako prostředí, kde o vysokou míru serióznosti není nouze. Může dnešní mladý člověk vůbec zapadnout do tak specifické společnosti? Je student nebo čerstvý absolvent právnické fakulty schopen proniknout do takového prostředí a rozvíjet se? Přinášíme vám rozhovor právě s mladými ambiciózními kolegy, kteří zde své místo už našli. Právní studentka Jessica Vaculíková a koncipient David Krátký svými odpověďmi otestují naše zažité pohledy na právní atmosféru v dalším podcastu, kterým vás provede Martin Frolík.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

23. 03. 2021

Stát si posvítí na investice ze zahraničí. Co chystá a koho se to dotkne?

V České republice byl přijat zákon o prověřování zahraničních investic. S účinností od 1. května 2021 zavádí obecnou regulaci zahraničních investic, které plánují zrealizovat osoby z třetích zemí v České republice. Na jaké oblasti investic tento zákon dopadá? Jaké jsou povinnosti zahraničních investorů? Jaký je rozdíl mezi konzultací a prověřováním zahraničních investic? Jak může stát zasáhnout do zahraničních investic a regulovat je? Který státní orgán bude prověřovat zahraniční investice? Náš advokát Shiyang Zhang, který je původem z Číny a v rámci své praxe se zabývá zahraniční investicí v České republice, si povídal s kolegou z PRK Partners Martinem Frolíkem o tomto zákoně.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09. 03. 2021

Komerční nájmy v době covidové: Kdo má na co nárok a jak je to s náhradou škody?

Již téměř rok od prvního uzavření provozoven maloobchodu a služeb řeší právníci otázky spojené s dopadem této bezprecedentní situace do vztahů mezi nájemci a pronajímateli. A právě tomuto tématu se věnuje další díl našeho podcastu. Mají nájemci nárok na slevu z nájmu, když jejich provozovny musí zůstat uzavřeny? Je druhá vlna epidemie nepředvídatelnou mimořádnou změnou okolností? Jak složité je vykládat pravidla o tom, jaká provozovna a za jakých podmínek může být otevřena? Jaké jsou dopady dotačních programů pro nájemce? Lze požadovat náhradu škody, která nájemcům i pronajímatelům vznikla? A jak se změní v důsledku této zkušenosti standardní nájemní smlouvy? Jedním z právníků, kteří pomáhají řešit tyto otázky jak nájemcům, tak pronajímatelům je Kristýna Faltýnková, které se na její zkušenosti vyptával kolega Martin Frolík.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

23. 02. 2021

Plátcům daně i daňovým poradcům přibyla při mezinárodních transakcích nová povinnost.

V polovině loňského roku byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice DAC-6. Ta s účinností od letošního 1. ledna zavádí daňovým poplatníkům a jejich poradcům oznamovací povinnosti vůči daňové správě o tzv. přeshraničních uspořádáních, s jejichž zavádění se začalo po 25. červnu 2018. Cílem této směrnice je zajistit, aby daňové správy ve státech unie měly přístup k informacím o postupech daňových poplatníků, které vykazují motivaci uspořit na dani, a dále zajistit automatickou výměnu těchto informací mezi daňovými správami členských států. A právě tomuto tématu se věnuje další z podcastů s Martinem Frolíkem a Martinem Švalbachem

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

09. 02. 2021

Jak se díky bankovní identitě zjednoduší uzavírání elektronických smluv?

Bankovní identita přináší uživatelům možnost jednoduché a spolehlivé identifikace vůči státním orgánům i soukromým subjektům. Zatímco doposud byly elektronické úkony dostupné jen těm, kteří disponují některou z vyšších forem elektronického podpisu, popřípadě mají datovou schránku, bankovní identita umožní elektronický styk s úřady i elektronické uzavírání smluv široké veřejnosti – tedy v podstatě každému, kdo má zabezpečené přístupové údaje do elektronického bankovnictví. Hovořit o revoluci v poskytování elektronických služeb je tedy jen malá nadsázka. A právě o tom je tento díl podcastu s Michalem Matějkou a Martinem Frolíkem z advokátní kanceláře PRK Partners.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

26. 01. 2021

Co se změní kvůli evidenci skutečných majitelů firem?

V Poslanecké sněmovně čeká na schválení nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Že projde ve stavu, v jakém byl vrácen Senátem, je již téměř jisté, připravujme se tedy na účinnost ještě během první poloviny roku. Co všechno se mění? Je tato úprava vyvážená? V kterých místech se potkává s hranicí ústavnosti a nepřekračuje ji náhodou? O tom v dalším podcastu diskutují odborníci: hlavní autor zákona o obchodních korporacích docent Bohumil Havel, advokát Illia Antonov a právník Martin Frolík. Návrh zákona mění vše, co doposud o evidenci skutečných vlastníku platilo, a zavádí sankce. Český zákonodárce ovšem přichází s poměrně unikátními civilněprávními dopady, a to jak na statutární orgány (a jejich odpovědnost vůči společnosti a třetím stranám), tak i na osoby v postavení skutečných vlastníků.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

12. 01. 2021

Co dělat, když dochází „vata“? Jak se vyvarovat problémům při hrozícím úpadku? 

Epidemiologická situace a vládní reakce na ni zkomplikovaly situaci snad všem podnikatelům. Nejen ti, kteří museli takřka ze dne na den často již letos podruhé zavřít své provozovny nebo drasticky omezit svůj provoz, začínají řešit riziko, že jim dojdou našetřené finanční prostředky a že další podnikatelská činnost již nebude možná. V dalším podcastu advokát Jan Vařecha popisuje, jak by si měli podnikatelé v této nelehké situaci počínat, aby se vyhnuli ještě větším problémům, které by pro ně mohla představovat například insolvence.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

08. 12. 2020

Může podnikatel žádat ušlý zisk? A jak se určí?

Vláda opět vyhlásila stav nouze a přijímá krizová opatření ve snaze zvládnout epidemii nemoci covid-19. Krizová opatření zasahují různé segmenty našich životů, od omezení svobody pohybu, přes omezení shromažďování až po přímé zásahy do svobody podnikání. Někteří podnikatelé museli zcela zavřít provozovny, jiní čelí silným omezením. Krizový zákon obsahuje pravidlo, které státu ukládá povinnost odškodnit ty osoby, které v důsledku přijatých krizových opatření utrpí škodu. Jde o pravidlo, které ještě neprošlo důkladnou odbornou diskusí a panují o něm různé mýty a dezinterpretace. Jaká škoda se nahrazuje? Může podnikatel žádat ušlý zisk? A jak se určí? A co marně vynaložené náklady (nájemné, mzdy...)? Do kdy je třeba nárok na náhradu škody uplatnit? Na tyto otázky bude v tomto podcastu odpovídat Petr Bezouška, of counsel PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, člen katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zakládající člen České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

24. 11. 2020

Blíží se opravdu konec právníků? A jak důležité jsou i v právu technologie?

Šestý ze série právních podcastů Právo k ranní kávě, tentokrát věnovaný budoucnosti právníků. Měl pravdu profesor Richard Susskind, když jim předpověděl blížící se konec? Je technologická transformace právnických profesí nezbytností? Znamená digitalizace totéž co disruptivita? A musí se všichni právníci vydat na cestu digitalizace a disrupce, aby obhájili své místo ve společnosti? O tom všem mluvíme s Klárou Lorencovou, právničkou, podnikatelkou v oblasti digitálních technologií a vizionářkou v jedné osobě. Reflektovat posuny podnikatelského prostředí i širší společenské změny pomáhá Klára Lorencová již od roku 2010 také advokátní kanceláři PRK Partners. Poslechněte si rozhovor, tentokrát v trochu více filozofickém než čistě právním podcastu.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

10. 11. 2020

Objeví se česká Erin Brockovich? I u nás se chystají hromadné žaloby.

O soudních sporech zahájených osobami, které spadly z žebříku a hromadně žalují jeho výrobce, se dozvíte již v bestselleru Pí a jeho život. Jde o americké class actions, kterým se u nás říká hromadné žaloby. Zavedení hromadného řízení do českého právního řádu je velmi aktuální otázka. Objeví se česká Erin Brockovich? Nebo bude česká podoba hromadného řízení klidnou a pro všechny zúčastněné bezpečnou formou urovnání sporů? Netvrdíme, že se v našem podcastu dozvíte vyčerpávající odpovědi na všechny tyto otázky, ale každopádně si vyslechnete zajímavou diskuzi mezi partnerem PRK Partners Robertem Němcem a advokátem Michalem Syllou, kteří se hromadným řízením a jeho právní úpravou intenzivně zabývají.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

27. 10. 2020

Co dělat, když na vás zakleknou a přijde přepadová kontrola?

Čtvrtý díl podcastu Právo k Ranní Kávě je věnovaný tomu, jak důležité je býti takzvaně compliant. Jak jde dohromady etika a podnikání? Proč je dobré brát povinnosti vážně? Co dělat, když na vás přišli „zakleknout“, a jak se můžete připravit na případnou přepadovou kontrolu? A v čem vám může pomoci poctivá compliance kultura? Na všechny tyto otázky vám odpoví nejen Václav Bílý, partner PRK Partners, ale překvapivě i sám moderátor Martin Frolík, jinak též specialista na řízení nefinančních rizik zaměřený na oblast regulatory a compliance. A dozvíte se konečně, co to tajemné slovo „compliance“ znamená”? Pusťte si dnešní podcast a nechte se překvapit.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

13. 10. 2020

Stavební řízení se táhnou nepřijatelně dlouho, musíme je zkrátit, říká Roman Pečenka.

Třetí díl podcastu je věnovaný stavebnímu zákonu a spolupráci obcí a developerů, povolovacímu řízení a délce souvisejících procesů. Pravidla vám představí advokát a partner PRK Partners Roman Pečenka, který je zároveň místostarostou obce Podolanka, a tak ve své osobě spojuje zkušenosti z obou stran. Roman Pečenka ve svém příspěvku odpovídá na dotazy týkající se vztahů obcí a developerů v souvislosti s přípravou a realizací developerských projektů. Díky svým bohatým, nejen právním, ale i praktickým zkušenostem a dlouholeté praxi poukazuje na právní postavení obce a z něj se odvozující možnosti a limity vyjednávání s developery, popisuje druhy smluv, které se obvykle uzavírají a uvádí různé příklady z praxe. Osvětluje problematiku poskytování kompenzací obcím a upozorňuje na další úskalí.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

29. 09. 2020

Co musíte udělat kvůli změnám v zákoníku práce?

Podcast věnovaný aktuální novele zákoníku práce, změnám, které přináší a zamyšlení se nad tím, zda aktuální novela reaguje na moderní trendy v oblasti pracovního práva a také na současnou situaci vyvolanou onemocněním COVID-19. Novelu zákoníku práce vám představí advokát Daniel Vejsada. Co tedy zákon znamená pro zaměstnavatele a jak na něj reagovat? V úvodu podcastu tak nejprve blíže představíme již účinné změny, které se týkají například doručování důležitých pracovněprávních písemností, automatického přechodu zaměstnanců či vysílání zaměstnanců. Také zmíníme změny, které sice budou účinné až od 1. ledna 2021, ale zase vyžadují větší pozornost zaměstnavatelů, což platí zejména o zcela nové koncepci počítání nároku na dovolenou. Podíváme se také na podmínky sdíleného pracovního místa, tedy zcela nového institut, který má podpořit zaměstnávání v kratších úvazcích. Dále pak Daniel společně s moderátorem Martinem Frolíkem řeší otázku, zda aktuální novela reaguje na moderní trendy v pracovním právu a kde je případně prostor pro zlepšení.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

15. 09. 2020

Předáváte osobní údaje do USA? Pozor na přísnou regulaci.

První podcast PRK Partners je věnovaný předávání osobních údajů do USA nebo jiných zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které naráží na přísnou regulaci. Související pravidla vám tak vysvětlí partner kanceláře Michal Matějka. Předává vaše firma osobní údaje do USA nebo jiné země mimo Evropský hospodářský prostor? Jedná se o velmi přísně regulovanou oblast, která se navíc v poslední době stala středem pozornosti, když Soudní dvůr Evropské unie shledal, že USA neposkytují osobním údajům občanů Evropské unie dostatečnou míru ochrany a zrušil tzv. Privacy Shield, na který se při předávání osobních údajů do USA řada podnikatelských subjektů spoléhala. V důsledku toho je předávání údajů do USA ještě obtížnější než dříve. Co se vlastně stalo a co se s tím dá dělat, to se dozvíte v dnešním podcastu, kterým vás provede Michal Matějka, v roli moderátora se v sérii podcastů objeví právník Martin Frolík.

Celou epizodu podcastu si můžete poslechnout na: 

|   SPOTIFY   |   APPLE PODCASTS   |   GOOGLE PODCASTS   |

01. 09. 2020