SENIOR COMPLIANCE COUNSEL | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Bc. Martin Frolík

E-mail: martin.frolik@prkpartners.com


Martin Frolík je seniorním právníkem PRK Partners se specializací v oblasti compliance a řízení regulatorních, právních reputačních a dalších nefinančních rizik obchodních společností, a dále na správní řízení a právo ICT, bankovní, právo kapitálového trhu a právo cenných papírů.

Magisterské studium absolvoval Martin v letech 1999 až 2004 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2009 získal Martin bakalářský titul z Japonských studií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V letech 2007 a 2008 Martin také absolvoval roční stáž na Tokijské univerzitě zahraničních studií. Martin je držitelem certifikátů „Certified Risk and Compliance Management Professional“ a „PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management“.

Od roku 2005 se zabývá právem bankovnictví a kapitálového trhu, zkušenosti získal u Komise pro cenné papíry, v České národní bance i na Ministerstvu financí. Specializaci v implementaci compliance programů získal Martin v silně regulovaném prostředí finančních institucí, když funkci compliance vykonával od r. 2011 v jedné ze tří největších bankovních skupin v Čechách, nejprve jako specialista a team leader v bance, a v letech 2014 až 2017 jako ředitel právního a compliance útvaru a poradce managementu v obchodníkovi s cennými papíry v téže finanční skupině. Členem týmu PRK Partners je Martin od srpna 2017.

Martin má rozsáhlé zkušenosti s implementací komplexních i dílčích compliance programů od fáze monitoringu legislativních změn a identifikace nedostatků až po následný náhodný i pravidelný monitoring efektivity přijatých změn, včetně souvisejících disciplín, jako je řízení implementačního týmu, příprav zadání pro IT řešení, nastavení a exekuce projektových, programových a kontrolních reportingů v rámci skupiny, a dalších činností nastavování efektivního risk management systému. Martin má tak bohaté úspěšné zkušenosti se zastupováním organizace při dohlídkách regulátora, v sankčních řízeních, ve správním soudnictví a v koordinaci krizových řízení.

Martin hovoří plynně česky, anglicky a velmi dobře japonsky.

Sjednejte si schůzku