OBLAST PRAXE

Kapitálové trhy

Emise cenných papírů 

Perfektní orientace v oblasti kapitálových trhů je pro nás samozřejmostí. I díky tomu dlouhodobě zaujímáme přední pozici mezi právními poradci většiny tuzemských dluhopisových a směnečných programů i emisí nových akcií. Radíme jak samotným emitentům, tak i vedoucím manažerům klíčových emisí. Máme unikátní a dlouholeté zkušenosti s emisemi dluhopisů, investičních certifikátů i akcií a jejich umístěním na českých i zahraničních kapitálových trzích formou veřejné nabídky, syndikovaného úpisu finančními investory a neveřejné nabídky (private placement).

Obchodníci s cennými papíry i emitenti čelí stále vyšším regulatorním nárokům na svou činnost. Experti PRK Partners jim proto kontinuálně pomáhají orientovat se ve stále větším množství regulatorních požadavků, mezi něž patří mimo jiné plnění povinností souvisejících s novými investičními platformami a jejich produkty, jakož i s činností expandujících fintech společností. Rozumíme také prodejní technice i pravidlům nabídky finančních produktů. Pokrýváme celou škálu služeb včetně pravidel obchodování a pravidel jednání s klienty v souladu s regulatorními předpisy. Podílíme se i na řadě transakcí s mimoburzovními instrumenty, včetně finančních derivátů.

Kromě transakční práce a poradenství lokálním i zahraničním regulovaným subjektům se podílíme rovněž na přípravě právních předpisů v oblasti práva kapitálových trhů a přípravě vzorových smluvních dokumentací. Pomáháme také s řešením sporů mezi obchodníky s cennými papíry a jejich klienty či při kontrolách a správních řízeních vedených před regulátory. Jsme respektovaným partnerem nejen pro finanční instituce, ale také pro regulátory samotné.

Silný právní tým na Vaší straně

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Eva Hromádková,

Associate Partner


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Natálie Cmíralová

Advokát


JUDr. Natálie Cmíralová

Jan  Ditrych

Advokát


JUDr. Jan Ditrych

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Reference

Právní poradenství společnosti EuroManganese Inc. v souvislosti s primárním úpisem akcií (IPO) a jejich přijetím k obchodování na burzách v Kanadě a Austrálii. EuroManganese Inc. je kanadskou mateřskou společností české společnosti MANGAN Chvaletice, s.r.o., která je majitelem práv na průzkum manganové hlušiny v severovýchodních Čechách a která rozvíjí projekt těžby manganu. IPO svým objemem přesáhlo 150 miliónů korun českých (5,8 miliónů eur) a bylo úspěšně uskutečněno v říjnu 2018.

Právní poradenství aranžérovi - J&T IB and Capital Markets a hlavním spolumanažerům – společnostem Česká spořitelna, J & T BANKA, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v souvislosti s vydáním a umístěním emise dluhopisů společnosti EPH Financing CZ, finančního SPV holdingu EPH. Dluhopisy byly v celkové jmenovité hodnotě 5 miliard Kč k datu emise, s možností navýšení až do celkové jmenovité hodnoty 7,5 miliardy Kč. Dluhopisy byly umístěny cestou veřejné nabídky v České republice a na Slovensku. Za dluhy z dluhopisů se ve formě finanční záruky podle českého práva zaručila mateřská společnost Energetický a průmyslový holding (EPH). Transakce byla ukončena v březnu 2020.

Zastupování Komerční banky při zřízení dluhopisového programu v celkovém objemu 150 mld. Kč a vydání přibližně 30 emisí dluhopisů a hypotečních zástavních listů v rámci tohoto programu.

Právní poradenství společnosti New World Resources N.V. v souvislosti s první „triple“ kotací na burzách v Londýně, Praze a Varšavě. Jednalo se o největší primární emisi akcií v Evropě v roce 2008 a vůbec největší IPO transakci v historii České republiky o celkové hodnotě emise 1,1 mld. GBP s výslednou tržní kapitalizací ve výši 3 mld. GBP.

Právní poradenství Burze cenných papírů Praha při otevření nového trhu START, který je určen pro začínající „start-up“ společnosti a emitenty z řad malých a středních podniků. Na základě této zkušenosti jsme úspěšně zastupovali i řadu emitentů při IPO na trhu START, např. FILLAMENTUM a.s., Prabos plus a.s. a UDI CEE a.s.