OBLAST PRAXE

Daňové poradenství

Bez kvalitní podpory daňových poradců by dnes nemohla fungovat žádná přední advokátní kancelář. V PRK Partners máme vysoce erudovaný interní daňový tým, který se skvěle orientuje ve všech oblastech daňového poradenství, a to z pohledu lokálního práva i mezinárodních aspektů.

Naši specializovaní daňoví poradci mají právní i ekonomické vzdělání a úzce spolupracují s kolegy ze zahraničí sdruženými v mezinárodní alianci Lex Mundi. To nám umožňuje participovat nejen na lokálních, ale také unikátních přeshraničních projektech.

Věříme v synergie, které přináší komplexní poradenství s aspekty daňového práva i ostatních právních oblastí. Naše služby pro domácí i zahraniční klienty díky tomu zahrnují také korporátní strukturování a financování nebo působení na kapitálových trzích.

V rámci daňových služeb PRK Partners naši daňoví poradci běžně provádí daňovou registraci klientů u místních finančních úřadů, posuzují strukturování transakcí z daňového hlediska s cílem identifikovat a navrhnout daňově optimální strukturu, zabývají se optimalizací daňového zatížení již existujících podnikatelských struktur.

Daňové služby zahrnují poskytování poradenství v oblasti daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, majetkových i převodních daní včetně odvodů pojistného na veřejnoprávní pojištění. Našim klientům běžně asistujeme i při aplikaci mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a posoudíme daňové aspekty přeshraničních zaměstnaneckých struktur. Provádíme daňová due diligence pro potenciální investory. V případě zájmu zpracujeme pro naše klienty
i daňová přiznání nebo je zastoupíme v daňových řízeních před správcem daně.


Co o nás klienti řekli The Legal 500

Tým daňových poradců vnímám jako vysoce zkušený a profesionální. Oceňuji praktický přístup a jeho aplikaci na reálné obchodní situace. Nesetkal jsem se s žádnou situací, ve které bych věřil, že v týmu nebo jeho radách jsou nějaká slabá místa. Věřím, že PRK Partners jsou jednou z nejlepších firem na trhu. Přestože je PRK Partners velkou advokátní kanceláří, má se svými klienty osobní vztah a záleží jim na úspěchu našich projektů.
V daňových záležitostech spolupracujeme především s daňovým poradcem Janem Burgerem. Oceňuji jeho hluboké znalosti daňového práva a podnikatelského prostředí. Vždy nám poskytne realizovatelné a praktické řešení a pokud si to přejeme, je schopen jasně vysvětlit teorii, která za ním stojí.

Silný právní tým na Vaší straně

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Matej Kačaljak,

Advokát


Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

Jan Bürger

Daňový poradce


Ing. Jan Bürger

Martin Švalbach,

Daňový poradce


Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.

Reference

Daňové poradenství americkému investičnímu fondu Northwood Acquisitions LLC v souvislosti s jeho akvizicí a refinancováním luxusního pětihvězdičkového hotelu v Praze (Four Seasons Hotel).

Poradenství ohledně daňových záležitostí přeshraniční fúze české a polské společnosti ze skupiny Fiskars.

Poradenství v otázkách českého a slovenského daňového práva společnosti Hill's Pet Nutrition, zejména ohledně problematiky transferových cen.

Daňové poradenství společnosti Visteon Hawk v souvislosti s akvizicí cílové společnosti v České republice.

Obecné daňové poradenství společnosti Hewlett Packard Enterprise při procesu interní restrukturalizace skupiny.