OBLAST PRAXE

Daňové poradenství

E-mail: dane@prkpartners.com

Bez kvalitní podpory daňových poradců by dnes nemohla fungovat žádná přední advokátní kancelář. V PRK Partners máme vysoce erudovaný interní daňový tým, který se skvěle orientuje ve všech oblastech daňového poradenství, a to z pohledu lokálního práva i mezinárodních aspektů.

Naši specializovaní daňoví poradci mají právní i ekonomické vzdělání a úzce spolupracují s kolegy ze zahraničí sdruženými v mezinárodní alianci Lex Mundi. Jsme však také členem Celia Alliance, mezinárodní aliance nezávislých specialistů na pracovní a daňové právo. To nám umožňuje participovat nejen na lokálních, ale také unikátních přeshraničních projektech.

Věříme v synergie, které přináší komplexní poradenství s aspekty daňového práva i ostatních právních oblastí. Naše služby pro domácí i zahraniční klienty díky tomu zahrnují také korporátní strukturování a financování nebo působení na kapitálových trzích.

V rámci daňových služeb PRK Partners naši daňoví poradci běžně provádí daňovou registraci klientů u místních finančních úřadů, posuzují strukturování transakcí z daňového hlediska s cílem identifikovat a navrhnout daňově optimální strukturu, zabývají se optimalizací daňového zatížení již existujících podnikatelských struktur.

Daňové služby zahrnují poskytování poradenství v oblasti daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, majetkových i převodních daní včetně odvodů pojistného na veřejnoprávní pojištění. Našim klientům běžně asistujeme i při aplikaci mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a posoudíme daňové aspekty přeshraničních zaměstnaneckých struktur. Provádíme daňová due diligence pro potenciální investory. V případě zájmu zpracujeme pro naše klienty
i daňová přiznání nebo je zastoupíme v daňových řízeních před správcem daně.

Silný právní tým na Vaší straně

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FFCA

Matej Kačaljak,

Advokát


Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

Jan Bürger

Daňový poradce


Ing. Jan Bürger

Martin Švalbach,

Daňový poradce


Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.

Reference

Daňové poradenství americkému investičnímu fondu Northwood Acquisitions LLC v souvislosti s jeho akvizicí a refinancováním luxusního pětihvězdičkového hotelu v Praze (Four Seasons Hotel).

Poradenství ohledně daňových záležitostí přeshraniční fúze české a polské společnosti ze skupiny Fiskars.

Poradenství v otázkách českého a slovenského daňového práva společnosti Hill's Pet Nutrition, zejména ohledně problematiky transferových cen.

Daňové poradenství společnosti Visteon Hawk v souvislosti s akvizicí cílové společnosti v České republice.

Obecné daňové poradenství společnosti Hewlett Packard Enterprise při procesu interní restrukturalizace skupiny.