OBLAST PRAXE

Projekty a investice

Česká vláda každoročně podpoří investičními pobídkami, či jinými formami podpory, desítky projektů. Kromě pobídek mohou klienti čerpat také podporu z evropských strukturálních a investičních fondů, a to v řadě různých oblastí svého podnikání. V obou případech se musí podnikatelé připravit na to, že výběr optimálního typu podpory, posouzení splnění podmínek pro její získání, zpracování všech relevantních podkladů k žádosti o danou podporu a veškeré další navazující kroky při jejím čerpání, představují velmi specifický a administrativně i formálně náročný proces.

V PRK Partners se poradenství v oblasti investičních pobídek a jiných forem podpory podnikání věnujeme řadu let a za tuto dobu jsme vybudovali stabilní tým odborníků z řad advokátů a daňových poradců, kteří jsou připraveni naše klienty provést celým tímto procesem, jehož cílem je získání co nejvýhodnější podpory. Pro daňové aspekty investic a pobídek využíváme přední odborníky z Grant Thornton (dříve BDO Tax s.r.o.), díky kterým můžeme zajišťovat opravdu komplexní poradenství v této oblasti v objemu přesahujícím naše vlastní kapacity. I proto jsme pomohli již mnoha klientům úspěšně investovat v Česku desítky miliard korun.

Pomáháme klientům zejména s počátečním rozhodnutím (vyhodnocením výhodnosti investičních pobídek a jiných podpor, i ve srovnání s jinými státy a v jednotlivých regionech ČR), strukturováním a plánováním investice, včetně souvisejících daňových aspektů a následně pak s přípravou a podáním samotné žádosti o konkrétní podporu. Společně s klienty se účastníme jednání se zainteresovanými subjekty, jako jsou CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace (API), příslušná ministerstva a ostatní poskytovatelé dotací. Pomáháme při zavádění účinného průběžného kontrolního systému plnění podmínek a klienty zastupujeme rovněž při kontrolách prováděných finančními úřady či dalšími příslušnými orgány veřejné moci.

Prečtěte si příspěvky PRK v odborných
publikacích

Česká republika
2021/22

Slovensko
2021/22


Co o nás klienti řekli The Legal 500

PRK má vysoce kvalifikovaný projektový a energetický tým vedený partnerem Jakubem Lichnovským. Mají bezkonkurenční odborné znalosti nejen v otázkách energetiky a životního prostředí, stavebního práva a povolování, realizací dlouhodobých projektů, ale také financování, daní a fúzí a akvizic.
Jakub Lichnovský je jedinečný v poskytování komplexního strategického vedení a řešení všech právních aspektů náročných projektů. Jakuba považujeme za bezkonkurenčního v oblasti obchodního úsudku, plánování, vyjednávání a nastavování systému ve všech aspektech práce. Jakub je jedinečný v tom, jak rozumí projektu, nemovitostem, regulačním a stavebním otázkám, stejně jako energetickým a ekologickým otázkám a komerčním aspektům.

Silný právní tým na Vaší straně

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Reference

Projekty

Zastupování kanadské firmy Euro Manganese Inc. a její české provozní dceřiné společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o. v souvislosti s realizací rozsáhlého ekologického rekultivačního projektu se současnou extrakcí manganu.

 

Komplexní právní poradenství petrochemické společnosti v souvislosti s vyjednáváním smlouvy EPC na dodávku odsiřovací jednotky (FGD) do černouhelné elektrárny v Dětmarovicích – Elektrárna Dětmarovice, a.s. za cenu ve výši cca 24,5 mil. EUR.

Právní poradenství společnosti ASENTAL Group, která je majitelem jednoho z největších soukromých portfolií pozemků a komerčních nemovitostí, v souvislosti s realizací projektu typu „brownfield“ za účelem vybudování strategické průmyslové zóny „Barbora“ u města Havířov na severní Moravě.

Právní poradenství evropskému realitnímu investičnímu fondu SEGRO, který je předním majitelem, správcem a developerem moderních skladů a průmyslových nemovitostí, v souvislosti s přípravou struktury jeho nového developerského projektu v České republice - rozšíření logistického parku v Hostivicích u Prahy.

Poradenství společnosti LinkCity Czech Republic a.s. v souvislosti s vyjednáváním budoucích kupních smluv za účelem rozvoje průmyslové zóny v rozsahu až 20 ha v regionu Ústí nad Labem.

Investice

Právní poradenství přední strojírenské společnosti ohledně jejího záměru založit dceřinou společnost v České republice a získat investiční pobídky. Náš mandát zahrnoval pomoc při přípravě a předložení žádosti o investiční pobídky.

 

Právní poradenství zahraničnímu investorovi ohledně jeho investic v České republice, konkrétně do leteckého výrobního závodu.

Právní poradenství zahraničnímu investorovi ohledně jeho plánovaných investic na zelené louce (greenfields) v České republice se zaměřením na laserovou technologii.

Právní poradenství východoevropskému investorovi při akvizici závodu na výrobu automobilů v České republice, včetně poradenství ohledně možných investičních pobídek.