OBLASŤ PRAXE

Projekty a investície

Slovenská vláda každoročne podporí investičnými stimulmi, či inými formami podpory, desiatky projektov. Okrem stimulov môžu klienti čerpať tiež podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to v rôznych oblastiach svojho podnikania. V oboch prípadoch sa musia podnikatelia pripraviť na to, že výber optimálneho typu pomoci, posúdenie splnenia podmienok na jej získanie, spracovanie všetkých relevantných podkladov k žiadosti o danú podporu a všetky ďalšie nadväzujúce kroky pri jej čerpaní, predstavujú veľmi špecifický a administratívne i formálne náročný proces.

V advokátskej kancelárii PRK Partners sa poradenstvu v oblasti investičných stimulov a iných foriem podpory podnikania venujeme niekoľko rokov a za túto dobu sme vybudovali stabilný tím odborníkov z radov advokátov a daňových poradcov, ktorí sú pripravení našich klientov previesť celým týmto procesom, ktorého cieľom je získanie čo najvýhodnejšej podpory. Pre daňové aspekty investícií a stimulov môžeme využiť služby popredných externých odborníkov, vďaka ktorým môžeme zabezpečovať naozaj komplexné poradenstvo v tejto oblasti. Aj preto sme pomohli už mnohým klientom úspešne investovať v Slovenskej a Českej republike.

Klientom pomáhame najmä s počiatočným rozhodnutím (vyhodnotením výhodnosti investičných stimulov a iných podpôr, aj v porovnaní s inými štátmi a v jednotlivých regiónoch SR), štruktúrovaním a plánovaním investícií, vrátane súvisiacich daňových aspektov a následne potom s prípravou a podaním samotnej žiadosti o konkrétnu pomoc. Spoločne s klientmi sa zúčastňujeme rokovaní so zainteresovanými subjektmi, ako sú príslušné ministerstvá a ostatní poskytovatelia dotácií. Pomáhame pri zavádzaní účinného priebežného kontrolného systému plnenia podmienok a klientov zastupujeme rovnako pri kontrolách vykonávaných finančnými úradmi či ďalšími príslušnými orgánmi verejnej správy.

Silný právny tím na Vašej strane

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Referencie

Projekty

Zastúpenie kanadskej firmy Euro Manganese Inc. a jej českej prevádzkovej dcérskej spoločnosti Mangan Chvaletice, s.r.o. v súvislosti s realizáciou rozsiahleho ekologického rekultivačného projektu počas prebiehajúcej extrakcie mangánu.

 

Komplexné právne poradenstvo petrochemickej spoločnosti v súvislosti s vyjednávaním EPC zmluvy na dodávku odsírovacej jednotky (FGD) do čiernouhoľnej elektrárne v Dětmaroviciach – Elektrárna Dětmarovice, a.s. za cenu vo výške cca 24,5 mil. EUR.

Právne poradenstvo spoločnosti ASENTAL Group, ktorá je majiteľom jedného z najväčších súkromných portfólií pozemkov a komerčných nehnuteľností, v súvislosti s realizáciou projektu typu „brownfield“ za účelom vybudovania strategickej priemyselnej zóny „Barbora“ pri meste Havířov na severnej Morave.

Právne poradenstvo európskemu realitnému investičnému fondu SEGRO, ktorý je popredným majiteľom, správcom a developerom moderných skladov a priemyselných nehnuteľností, v súvislosti s prípravou štruktúry jeho nového developerského projektu v Českej republike - rozšírenie logistického parku v Hostiviciach pri Prahe.

 

Poradenstvo spoločnosti LinkCity Czech Republic a.s. v súvislosti s vyjednávaním budúcich kúpnych zmlúv za účelom rozvoja priemyselnej zóny s rozlohou až 20 ha v regióne Ústí nad Labem.

Investičné stimuly

Právne poradenstvo poprednej strojárenskej spoločnosti ohľadom jej zámeru založiť dcérsku spoločnosť v Českej republike a získať investičné stimuly. Naše poradenstvo  zahŕňalo pomoc pri príprave a predložení žiadostí o investičné stimuly.

Právne poradenstvo zahraničnému investorovi ohľadom jeho investícií v Českej republike, konkrétne do leteckého výrobného závodu.

Právne poradenstvo zahraničnému investorovi ohľadom jeho plánovaných investícií na zelenej lúke (greenfields) v Českej republike so zameraním na laserovú technológiu.

Právne poradenstvo východoeurópskemu investorovi pri akvizícii závodu na výrobu automobilov v Českej republike, vrátane poradenstva ohľadom možných investičných stimulov.