PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA , OSTRAVA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

E-mail: jakub.lichnovsky@prkpartners.com


Jakub Lichnovský je uznávaným odborníkem na komplexní a dlouhodobé projekty průmyslové výstavby, projekty v oblasti infrastruktury, energetiky a zdravotnictví včetně vyjednávání EPC smluv, PPP projekty a veřejné zakázky. Jeho zkušenosti a znalosti komplexních procesů potřebných k výstavbě výrobních nebo komerčních nemovitostí a umístění investic obecně pomohly provést individuální investory i velké nadnárodní společnosti při jejich investicích v České republice i zahraničí.

Jakub získal vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v PRK Partners pracuje již přes dvacet let. V roce 2009 se stal partnerem.

Jakub úspěšně dokončil mnoho velkých developerských projektů v České republice, včetně výstavby rozsáhlého průmyslového areálu na "zelené louce" (greenfield) spojené se státní dotací do oblasti inovací, na vytvoření nových pracovních míst a umístění investice, redevelopment průmyslových areálu (brownfield) a mnoho dalších průmyslových a komerčních projektů, včetně budování strategických průmyslových zón, řešení otázek ochrany životního prostředí a stavebního práva.

Jakub se pravidelně podílí na vyjednání komplexních EPC kontraktů v oblasti výstavby strategicky významných projektů v oblasti infrastruktury a energetiky.

Podílel se též na řízení rozsáhlých reorganizačních projektů společností a zaměstnanců, včetně outsourcingu, vztahů managementu, ochrany osobních údajů, investičních pobídek, otázek týkajících se náhrad a benefitů či kolektivního vyjednávání. Jakub hovoří plynně česky a anglicky. Je advokátem České advokátní komory a také členem správní rady Randovy nadace. Absolvoval Lex Mundi Foundation Management Program v Kalifornii, USA v roce 2009 a Lex Mundi Business Management Program v Cambridge v roce 2015. Jakub byl dvakrát oceněn Českou advokátní komorou v její publikační soutěži.

Svůj čas tráví mezi Prahou a Ostravou, kde je vedoucím naší moravskoslezské pobočky. Tato pobočka má osmičlenný tým právních odborníků a úzce spolupracuje s naší pražskou kanceláří.

Jakub je uváděn a doporučován v oblastech projektů a energetiky, nemovitostí a životního prostředí v několika direktorářích a publikacích, mimo jiné v Chambers Europe (Projects & Energy – Band 3), IFLR - International Financial Law Review (Highly Regarded lawyer), The European Legal 500 a PLC Which Lawyer?.


Co o nás klienti řekli The Legal 500

Jakub Lichnovský je jedinečný v poskytování komplexního strategického vedení a řešení všech právních aspektů náročných projektů. Jakuba považujeme za bezkonkurenčního v oblasti obchodního úsudku, plánování, vyjednávání a nastavování systému ve všech aspektech práce. Jakub je jedinečný v tom, jak rozumí projektu, nemovitostem, regulačním a stavebním otázkám, stejně jako energetickým a ekologickým otázkám a komerčním aspektům.
2022
PRK má vysoce kvalifikovaný projektový a energetický tým vedený partnerem Jakubem Lichnovským. Mají bezkonkurenční odborné znalosti nejen v otázkách energetiky a životního prostředí, stavebního práva a povolování, realizací dlouhodobých projektů, ale také financování, daní a fúzí a akvizic.
2022

Ocenenie


Jakub Lichnovský poskytuje poradenství při transakcích, stavebních otázkách a nákupu průmyslových a energetických projektů. Jeden z klientů o něm řekl: "Velmi jsme ocenili jeho diplomatické jednání a vystupování."
Chambers 2022
"Jakub Lichnovský je mezi analytiky trhu oceňován za svou profesionální práci při zastupování investorů v infrastrukturních projektech. Jakub pomáhá klientům s přípravou a realizací celé řady developerských projektů, včetně plánu na rozšíření letiště, a poskytuje rovněž právní pomoc při vyjednávání EPC kontraktů."
Chambers 2021
Uznávaný odborník na projekty & investice
IFLR 1000 (2021-22)
"Jakub Lichnovský je specialista (mimo jiné) na leasing, development a nákup pozemků pro různé klienty včetně bank a výrobců."
Chambers Review 2020
"Analytici trhu oceňují Jakuba Lichnovského za to, že 'je inteligentní a schopný předkládat klientům informace ve srozumitelné formě a v patřičných souvislostech'. Lichnovský poskytuje poradenství při realizaci developerských projektů v oblasti energetiky a infrastruktury, včetně plánovaného rozšíření kapacity letiště. Je rovněž odborníkem na vyjednávání a uzavírání smluv EPC jménem klienta."
Chambers Review 2019
"Jakub Lichnovský poskytuje poradenství firemním klientům v oblasti zadávání veřejných zakázek, správních řízení, pronájmu a investic v sektoru energetiky a infrastruktury. Nedávno asistoval společnosti Lemtech Precision Material při založení české dceřiné společnosti, včetně pronájmu průmyslového areálu."
Chambers 2018

Dohodnite si stretnutie