OBLASŤ PRAXE

Verejné obstarávanie

Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje domácim aj zahraničným korporáciám pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva komplexné právne poradenstvo ohľadom ich účasti vo verejných obstarávaniach, či iných výberových konaniach. Rovnako vieme poskytnúť aj komplexný poradenský servis verejným obstarávateľom alebo zadávateľom iných výberových konaní.

Naše poradenstvo poskytované v oblasti verejného obstarávania zahŕňa najmä pomoc uchádzačom vo verejných obstarávaniach či iných výberových konaniach vo všetkých ich fázach. Analyzujeme podmienky účasti, vrátane zmluvných podmienoka odporúčame našim klientom vhodnú stratégiu ďalšieho postupu v záujme maximálnej možnej ochrany ich práv a dosiahnutia zamýšľaného výsledku. Máme rozsiahle skúsenosti pri príprave a podávaní ponúk či iných ďalších foriem podaní v procese verejného obstarávania, účasti na rokovaniach o ponukách, pri zabezpečení  elektronického styku s verejným obstarávateľom, vrátane vykonania registrácie klienta na príslušnom portáli a prípadnej správy jeho účtu, ako aj pri zastupovaní klienta pri podávaní námietok a v nadväzujúcich konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie a súdmi.

Naše služby v oblasti práva verejného obstarávania poskytujeme aj verejným obstarávateľom a iným subjektom realizujúcim výberové konania, či už v režime zákona o verejnom obstarávaní alebo mimo neho, a to najmä pri príprave súťažnej a zmluvnej dokumentácie, pri kompletnej administrácii daného obstarávania a vykonávaní právnych previerok (due diligence) už zrealizovaných verejných obstarávaní či iných výberových konaní.

Riešime aj špecifické otázky súvisiace s financovaním projektov z EÚ fondov alebo investičných stimulov v spojení s verejným obstarávaním, najmä dodržiavanie dotačných pravidiel pri zadávaní či realizácii verejných obstarávaní financovaných z dotácií, problematiku prevoditeľnosti dotačného titulu a dôsledky s tým spojené alebo zastupovanie klientov pri kontrole vykonávanej oprávnenými subjektmi.

Silný právny tím na Vašej strane

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Tomáš Bureš

Associate Partner


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Veronika Bausová

Advokát


JUDr. Veronika Bausová

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Referencie

Zastupovanie konzorcia uchádzačov v súvislosti s podaním žiadosti o účasť v PPP projekte na výstavbu časti diaľnice D4.

Poskytovanie právneho poradenstva spoločnosti Westinghouse v oblasti verejného obstarávania a zmluvného práva v súvislosti s verejným obstarávaním ČEZ na výstavbu dvoch nových jadrových blokov v elektrárni Temelín.

Komplexné právne poradenstvo Štátnemu fondu životného prostredia ČR vo veci prípravy zadávacej dokumentácie (vrátane návrhu zmluvy o plnení zákazky) a administrácie nadlimitných verejných zákaziek súvisiacich s administráciou prostriedkov z programu GIS.

Právne poradenstvo a podpora spoločnosti Dopravní podnik Ostrava (akciovej spoločnosti, ktorej zakladateľom je Štatutárne mesto Ostrava) pri príprave zadávacej dokumentácie (vrátane návrhu zmluvy na verejnú zákazku) a kompletného verejného obstarávania vo veci nadlimitnej verejnej zákazky zadanej v užšej súťaži na výber poskytovateľa služieb železničných vozidiel.

Komplexné právne poradenstvo víťaznému konzorciu popredných súkromných developerov dopravnej infraštruktúry Cintra/Ferrovial, PORR AG, Macquarie Capital a neskôr tiež Aberdeen, pri účasti vo verejnom obstarávaní a realizácii najväčšieho slovenského PPP projektu na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Projekt získal v roku 2016 prestížne ocenenie Najlepšia PPP transakcia roka od britského magazínu Project Finance International.