ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Veronika Bausová

E-mail: veronika.bausova@prkpartners.com


Veronika Bausová je advokátka PRK Partners s pracovným zameraním predovšetkým na korporátne právo, obchodné právo a verejné obstarávanie.

V roku 2013 získala magisterský titul z práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2016 získala na tej istej univerzite titul JUDr. Od roku 2019 je zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore.

Veronika pracovala v PRK Partners takmer 5 rokov počas štúdia na právnickej fakulte a v rokoch 2013 až 2019 pracovala v tejto advokátskej kancelárii ako advokátska koncipientka. Počas svojej praxe poskytovala právne poradenstvo slovenským a medzinárodným klientom najmä v oblasti korporátneho práva a verejného obstarávania a bola aj súčasťou tímu poskytujúceho poradenstvo vo verejnom obstarávaní na PPP projekt na Slovensku. Veronika sa taktiež pravidelne zúčastňuje na korporátnych transakciách vrátane due diligence v slovenských spoločnostiach.

Okrem materinského jazyka hovorí plynulo aj anglicky.

Dohodnite si stretnutie