OBLASŤ PRAXE

Duševné vlastníctvo

V neustále sa vyvíjajúcom svete technológií a cezhraničných obchodných transakcií sa ochrana duševného vlastníctva (IP) stáva stále dôležitejšou. Starostlivo sledujeme právny a technologický vývoj v tejto oblasti a poskytujeme právne služby vo všetkých aspektoch práva duševného vlastníctva, vrátane správy IP a riadenia portfólia, rešerší, prihlášok a námietok, zastupovania pred úradmi priemyselného vlastníctva v Slovenskej a Českej republike, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Sme odborníkmi vo veciach vymáhaní práv z duševného vlastníctva vrátane opatrení pri colnom dohľade a konaní o zadržaní tovarov na domácom trhu. Rovnako tak sa zaoberáme ochranou duševného vlastníctva na online platformách, vrátane ochrany online obsahu
a streamovacích služieb. Vytvárame a implementujeme stratégie v oblasti duševného vlastníctva pre široký okruh spoločností (od startupov po nadnárodné spoločnosti).

Venujeme sa licencovaniu, franchisingu a sponzoringu, sporom v oblasti práv duševného vlastníctva, doménovým menám (registrácia, monitoring, presadzovanie práv) a ochrane proti nekalej súťaži.

Silný právny tím na Vašej strane

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Michal Matějka

Partner


JUDr. Ing. Michal Matějka

François Veit

Partner


François Veit

Klára  Radkovská

Advokát


JUDr. Klára Radkovská

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Alžběta Heřmánková

Právnik


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Zbyněk Loebl,

Of Counsel


Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Referencie

Právne poradenstvo z pohľadu českého a slovenského práva poskytované poprednému prevádzkovateľovi televízneho vysielania v strednej a východnej Európe ohľadom rôznych aspektov práva duševného vlastníctva, predovšetkým v oblasti autorských práv, práv na ochranu osobnosti, ochranných známok a ďalších súvisiacich práv.

Kontinuálne právne poradenstvo poprednému švajčiarskemu výrobcovi hodiniek v otázkach ochrany práva duševného vlastníctva, vrátane zastupovania klienta pred príslušnými orgánmi v Českej a Slovenskej republike  - najmä v súdnom a správnom konaní týkajúcom sa ochrany práv k ochrannej známke.

Právne poradenstvo Českej tlačovej kancelárii (ČTK) ohľadom používania jej spravodajských materiálov ostatnými hráčmi na trhu a problematiky ochrany autorských práv.

Právne poradenstvo zakladateľovi neziskovej organizácie, ktorej cieľom je zlepšovať kvalitu životného prostredia v mestských regiónoch, pri registrácii ochrannej známky na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vrátane poskytnutia právnej pomoci v námietkovom  konaní.

Zastupovanie majoritného vlastníka spoločnosti Zoom International a.s., v kľúčových záležitostiach v oblasti duševného vlastníctva pri realizácii projektu rozdelenia podniku odštiepením (demerger) vrátane následných investícií do rozdeľovanej spoločnosti.