OF COUNSEL | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

E-mail: zbynek.loebl@prkpartners.com


Zbyněk Loebl je odborníkem na právo internetu, konvergentních služeb, elektronických komunikací, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví.

Zbyněk získal magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, dále získal titul LL.M. na Queen Mary & Westfield College v Londýně a titul Ing. na fakultě zahraničního obchodu na VŠE v Praze.

Po stáži v Londýně Zbyněk pracoval jako senior právník u Sipovic & Partners. V letech 1999-2009 působil jako partner a později jako vedoucí partner v Central European Advisory Group. Zbyněk byl rovněž externím poradcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (2007-2009) a pracoval jako senior právník v Rowan Legal (2010-2012). Po několik let byl členem Rozkladové komise ÚOOÚ ČR. Zbyněk je jedním ze zakladatelů společnosti Youstice, která se specializuje na online řešení sporů. K PRK Partners se připojil v roce 2016.

Jako jediný právník ze střední Evropy působil od počátku v IT Law Europe, volném sdružení právníků, specializujících se na právo moderních technologií. Několik let rovněž působil jako český představitel v International Technology Law Association a nyní je členem The National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR). Zbyněk se podílel na řadě mezinárodních projektů v oblasti přeshraničních online řešení sporů.

Zbyněk je autorem knihy Designing Online Courts (The Future Of Justice Is Open To All), Kluwer Law International, 2019.

Zbyněk hovoří plynně česky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie