OBLASŤ PRAXE

Médiá a Marketing

Médiá a marketing patria medzi najdynamickejšie odvetvia v regióne. Mnoho mediálnych spoločností v súčasnosti hľadá inovatívne modely pre obchodné využitie svojho obsahu, zatiaľ čo marketingové spoločnosti sa usilujú o maximálne využitie potenciálu sociálnych sietí a ďalších nových médií. Aj vďaka týmto aktuálnym výzvam sú tu významné príležitosti na rast.

V advokátskej kancelárii PRK Partners poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých oblastiach mediálneho a marketingového práva. Tieto oblasti zahŕňajú napríklad zastupovanie poskytovateľov obsahu a prevádzkovateľov televízneho vysielania, vrátane otázok týkajúcich sa tvorby a kontroly reklamného obsahu alebo uzatvárania zmlúv s reklamnými a PR agentúrami, ochranu proti nekalosúťažnému konaniu a zásahom do povesti a súkromia, oblasť poskytovania streamingových služieb a audio a video obsahu na vyžiadanie, licencovanie a iné spôsoby obchodného využitia mediálneho obsahu alebo poradenstvo v regulatórnych otázkach týkajúcich sa médií.

Naša práca v tomto právnom odvetví je široko uznávaná. Popredná ratingová agentúra Chambers Europe nás napríklad opisuje ako "hráča, ktorý zanecháva svoju stopu v oblasti technológií a médií".

Silný právny tím na Vašej strane

Referencie

Právne poradenstvo nadnárodnej komunikačnej skupine Publicis Groupe v súvislosti s akvizíciou Kindred Group, najväčšej nezávislej skupine zaoberajúcej sa digitálnou komunikáciou v Českej republike.  

Dlhodobé poradenstvo Ringier Axel Springer Media AG v súvislosti s ich činnosťou v oblasti investícií a predaja svojich aktivít na mediálnom trhu v Českej republike a na Slovensku.

Právne poradenstvo poprednej spoločnosti v oblasti internetovej reklamy pre regióny strednej Európy v súvislosti so zlúčením  jej českých a slovenských prevádzok.

 

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti Kerio Technologies s.r.o. v súvislosti s oddelením jej podniku Samepage (formou rozdelenia odštiepením – "demerger").

Právne poradenstvo skupine súkromných investorov v súvislosti so založením nového spravodajského informačného serveru ECHO24.cz, vrátane tvorby akcionárskej štruktúry, organizačnej štruktúry riadenia, podnikového riadenia, prípravy plánov zamestnaneckých stimulov a riešenia problematiky duševného vlastníctva.