OBLASŤ PRAXE

Daňové poradenstvo

Bez kvalitnej podpory daňových poradcov by dnes nemohla fungovať žiadna popredná advokátska kancelária. V advokátskej kancelárii PRK Partners máme vysoko erudovaný interný daňový tím, ktorý sa skvelo orientuje vo všetkých oblastiach daňového poradenstva, a to z pohľadu lokálneho práva i medzinárodných aspektov.

Naši špecializovaní daňoví poradcovia majú právne i ekonomické vzdelanie a v Českej republike úzko spolupracujú s kolegami zo zahraničia združenými v medzinárodnej aliancii Lex Mundi. To nám umožňuje participovať nielen na lokálnych, ale aj unikátnych cezhraničných projektoch. Veríme v synergie, ktoré prináša komplexné poradenstvo s aspektmi daňového práva aj ostatných právnych oblastí. Naše služby pre domácich i zahraničných klientov vďaka tomu zahŕňajú aj korporátne štruktúrovanie a financovanie alebo pôsobenie na kapitálových trhoch.

V rámci daňových služieb advokátskej kancelárie PRK Partners naši daňoví poradcovia bežne vykonávajú daňovú registráciu klientov na finančnej správe, posudzujú štruktúrovanie transakcií z daňového hľadiska s cieľom identifikovať a navrhnúť daňovo optimálnu štruktúru, zaoberajú sa optimalizáciou daňového zaťaženia už existujúcich podnikateľských štruktúr. Daňové služby zahŕňajú poskytovanie poradenstva v oblasti daní z príjmov, dane z pridanej hodnoty, majetkových daní aj daní z prevodu vrátane odvodov poistného na verejnoprávne poistenie. Našim klientom bežne asistujeme aj pri aplikácii medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a posudzujeme daňové aspekty cezhraničných zamestnaneckých štruktúr. Vykonávame daňovú due diligence pre potenciálnych investorov. V prípade záujmu spracujeme pre našich klientov aj daňové priznania alebo ich zastúpime v daňových konaniach pred správcom dane.

Naše významné postavenie medzi advokátskymi kanceláriami zaoberajúcimi sa daňovým právom dokazuje skutočnosť, že za posledných desať rokov sme sa sedemkrát stali Právnickou firmou roka v oblasti daňového práva v Slovenskej republike.

Silný právny tím na Vašej strane

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Matej Kačaljak,

Advokát


Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

Jan Bürger

Daňový poradca


Ing. Jan Bürger

Martin Švalbach,

Daňový poradca


Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.

Referencie

Daňové poradenstvo americkému investičnému fondu Northwood Acquisitions LLC v súvislosti s jeho akvizíciou a refinancovaním luxusného päťhviezdičkového hotela v Prahe. (Four Seasons Hotel).

Poradenstvo ohľadom daňových záležitostí v súvislosti s cezhraničným zlúčením českej a poľskej spoločnosti zo skupiny Fiskars.

Poradenstvo v otázkach českého a slovenského daňového práva spoločnosti Hill's Pet Nutrition,  predovšetkým ohľadom problematiky transferového oceňovania.

 

Daňové poradenstvo spoločnosti Visteon Hawk v súvislosti s akvizíciou cieľovej spoločnosti v Českej republike.

Všeobecne daňové poradenstvo spoločnosti Hewlett Packard Enterprise pri procese internej reštrukturalizácie skupiny.