PARTNER | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

E-mail: miriam.galandova@prkpartners.com


Miriam získala titul LL.M na University of London v špecializácii medzinárodná arbitráž a obchodné právo, JUDr. na Bratislavskej vysokej škole práva, a titul Ing. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Miriam pracovala šesť rokov v bratislavskej pobočke spoločnosti Andersen a následne osem rokov vo White & Case v Bratislave, kde sa stala v roku 2009 partnerkou.

Kvalifikácia v právnej a zároveň aj ekonomickej oblasti umožňuje poskytovať špičkové právne služby vo všetkých zverených úlohách, ktoré vyžadujú komplexné právne a ekonomické analýzy. Pri práci pre miestnych klientov a medzinárodné korporácie získala skúsenosti v oblastiach daňového práva, práva obchodných spoločností a taktiež pri riešení sporov vrátane zastupovania v rozhodcovských a súdnych konaniach.

Je členom Chartered Institute of Arbitrators a pravidelne pôsobí ako rozhodca v arbitrážnych konaniach podľa pravidiel ICC, VIAC a pravidiel arbitrážneho súdu Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2015 prednáša Medzinárodnu obchodnú arbitráž na Univerzite Komenského.

Miriam sa podieľala na práci v rekodifikačnej komisii pri príprave nového Občianskeho zákonníka. Je viceprezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov, kde je zároveň členkou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov PO a Metodicko-legislatívnej komisie pre správu daní. Pôsobí aj v Komisii pre občianske právo pri Americko-slovenskej obchodnej komore. Je advokátkou Slovenskej advokátskej komory a reprezentuje Komoru daňových poradcov pre Fiscal Committee of the Confederation Fiscale Européenne (CFE). Miriam je odporúčaná ako významný odborník v oblasti korporátneho a obchodného práva a M&A, riešení sporov a daňového práva rešpektovaným právnym zoznamom Chambers Europe a Chambers Global.

Miriam hovorí plynule slovensky a anglicky.


Ocenenie


Miriam Galandová z PRK Partners je všeobecne uznávaná pre svoje odborné znalosti v oblasti daňového práva, najmä v súvislosti s komplexnými súdnymi spormi a celoštátnymi súdnymi spormi v odvetviach TMT, cestovného ruchu a nehnuteľností. Miriam pôsobí aj ako rozhodkyňa, čo jej umožňuje pracovať na širokom spektre prípadov. Klienti o nej hovoria: "Je to veľmi dobrá právnička, ktorá pracuje na veľkom počte arbitráží a je aj daňovou poradkyňou, čo je ďalšia veľká výhoda."
Chambers Review 2022
"Miriam Galandová je uznávaná za svoju daňovú odbornosť a  dôkladné znalosti v rozhodcovskom konaní, ktorého sa často zúčastňuje ako právny zástupca aj rozhodca. Klienti ju chvália ako “otvorenú a na riešenia orientovanú“ právničku, ktorá má „praktické skúsenosti v oblasti rozhodcovského konania“."
Chambers Review 2021
"Miriam Galandová je veľmi uznávaná pre svoju schopnosť skĺbiť hlboké znalosti práva obchodných spoločností s daňovým poradenstvom. Opýtaní sú touto odbornou kvalifikáciou ohromení a uvádzajú: 'Svojimi schopnosťami a skúsenosťami veľmi vyniká - myslím, že je jediným partnerom, ktorý túto kombináciu ponúka'."
Chambers Review 2020
"Miriam Galandová je uznávaná pre svoju vyjednávaciu silu v rozhodcovskom konaní. Jeden respondent uvádza: 'Galandová potvrdzuje svoju neustále rastúcu povesť skúsenej litigátorky v rozhodcovskom konaní'."
Chambers Review 2019

Dohodnite si stretnutie