PARTNER | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

E-mail: miriam.galandova@prkpartners.com


Miriam získala titul LL.M na University of London so špecializáciou v medzinárodnej arbitráži a obchodnom práve, JUDr. na Bratislavskej vysokej škole práva, a titul Ing. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Miriam pracovala osem rokov v White & Case v Bratislave, kde sa stala v roku 2009 partnerkou.

Kvalifikácia v ekonomickej a zároveň aj právnej oblasti umožňuje poskytovať špičkové právne služby v prípadoch, ktoré vyžadujú komplexné právne a ekonomické analýzy. Vďaka práci pre miestnych a medzinárodných korporátnych klientov získala Miriam skúsenosti najmä v oblastiach daní, práva obchodných spoločností a taktiež riešenie sporov vrátane zastupovania klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach.

Miriam je členkou Chartered Institute of Arbitrators a pravidelne pôsobí ako poradca alebo rozhodca v rozhodcovských riadeniach podľa pravidiel ICC, VIAC a UNCITRAL a ďalej v súlade s pravidlami Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory a Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komory. Miriam je dlhodobo uvádzaná v medzinárodných direktoriátoch advokátskych kancelárií a právnikov, ako sú Chambers Global, Chambers Europe, Best Lawyers, a nedávno získala prostredníctvom nezávislého výskumu GAR uznanie v sekcii Future Leaders publikácii Who's Who Legal: Arbitration 2023.

Miriam je prezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov, kde je zároveň členkou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a Metodicko-legislatívnej komisie pre správu daní. V minulosti bola súčasťou rekodifikačnej komisie pre prípravu nového slovenského občianského zákonníku. Rovnako je členkou Výboru pre občianské právo pri Americko-slovenskej obchodnej komore na Slovensku. Ako advokátka bola prijatá do Slovenskej advokátskej komory. V neposlednej rade je členkou Asociacie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Hovorí plynule slovensky a anglicky.


Ocenenie


Miriam Galandová z PRK Partners je všeobecne uznávaná pre svoje odborné znalosti v oblasti daňového práva, najmä v súvislosti s komplexnými súdnymi spormi a celoštátnymi súdnymi spormi v odvetviach TMT, cestovného ruchu a nehnuteľností. Miriam pôsobí aj ako rozhodkyňa, čo jej umožňuje pracovať na širokom spektre prípadov. Klienti o nej hovoria: "Je to veľmi dobrá právnička, ktorá pracuje na veľkom počte arbitráží a je aj daňovou poradkyňou, čo je ďalšia veľká výhoda."
Chambers Review 2022
"Miriam Galandová je uznávaná za svoju daňovú odbornosť a  dôkladné znalosti v rozhodcovskom konaní, ktorého sa často zúčastňuje ako právny zástupca aj rozhodca. Klienti ju chvália ako “otvorenú a na riešenia orientovanú“ právničku, ktorá má „praktické skúsenosti v oblasti rozhodcovského konania“."
Chambers Review 2021
"Miriam Galandová je veľmi uznávaná pre svoju schopnosť skĺbiť hlboké znalosti práva obchodných spoločností s daňovým poradenstvom. Opýtaní sú touto odbornou kvalifikáciou ohromení a uvádzajú: 'Svojimi schopnosťami a skúsenosťami veľmi vyniká - myslím, že je jediným partnerom, ktorý túto kombináciu ponúka'."
Chambers Review 2020
"Miriam Galandová je uznávaná pre svoju vyjednávaciu silu v rozhodcovskom konaní. Jeden respondent uvádza: 'Galandová potvrdzuje svoju neustále rastúcu povesť skúsenej litigátorky v rozhodcovskom konaní'."
Chambers Review 2019

Dohodnite si stretnutie