PARTNER | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

E-mail: miriam.galandova@prkpartners.com


Miriam získala titul LL.M na University of London ve specializaci mezinárodní arbitráž a obchodní právo, titul JUDr. na Bratislavské vysoké škole práva a titul Ing. na Obchodní fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě. Miriam pracovala šest let v bratislavské pobočce společnosti Arthur Andersen a následně osm roků ve White & Case v Bratislavě, kde se stala v roce 2009 partnerkou.

Kvalifikace v právní a zároveň i ekonomické oblasti jí umožňuje poskytovat špičkové právní služby ve všech jí svěřených úlohách, které vyžadují komplexní právní a ekonomické analýzy. Při práci pro místní klienty a mezinárodní společnosti získala zkušenosti v oblasti daňového práva, práva obchodních korporací a taktéž při řešení sporů včetně zastupování v rozhodčích a soudních řízeních. V oblasti daní má Miriam rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech korporačního i mezinárodního zdanění a stejně tak v daňovém strukturování pro velké slovenské a mezinárodní skupiny podniků.

Miriam byla součástí rekodifikační komise při přípravě nového slovenského občanského zákoniku. Je viceprezidentkou Slovenské komory daňových poradců, kde je zároveň členkou Metodicko-legislativní komise pro daň z příjmů PO a Metodicko-legislativní komise pro mezinárodní zdanění. Působí také v Komisi pro občanské právo při Americko-slovenské obchodní komoře. Je advokátkou Slovenské advokátní komory a členkou Asociace certifikovaných účetních (ACCA) a taktéž reprezentuje Komoru daňových poradců pro Fiscal Committee of the Confederation Fiscale Européenne (CFE) a nedávno byla jmenovaná předsedkyní Transfer Pricing Group CFE. Miriam je doporučována jako přední odbornice v oblasti korporačního a M&A práva, řešení sporů a daňového práva prestižními direktoráři Chambers Europe a Chambers Global.

Hovoří plynně slovensky a anglicky.


Ocenění


Miriam Galandová z PRK Partners je široce oceňována pro své odborné znalosti v oblasti daňového práva, a to zejména ve vztahu ke komplexním soudním řízením a celostátním soudním sporům v oblasti TMT, cestovního ruchu a nemovitostí. Miriam také působí jako rozhodce, což jí umožňuje pracovat na široké škále případů. Klienti o ní říkají: "Je to velmi dobrá právnička, která pracuje na velkém množství arbitráží, a zároveň je daňovou poradkyní, což je její další velkou výhodou."
Chambers Review 2022
Miriam Galandová je uznávána pro své odborné znalosti v oblasti daní a hluboké znalosti rozhodčích řízení, kterých se často účastní jako právní zástupce i rozhodce. Klienti ji chválí jako "otevřenou a na řešení orientovanou" právničku, která má "praktické zkušenosti s rozhodčím řízením".
Chambers Review 2021
"Miriam Galandová je velmi uznávána pro svou schopnost skloubit hluboké znalosti práva obchodních společností s daňovým poradenstvím. Dotazovaní jsou touto odbornou kvalifikací ohromeni a uvádí: 'Svými schopnostmi a zkušenostmi hodně vyniká - myslím, že je jediným partnerem, který tuto kombinaci nabízí'.“
Chambers Review 2020
"Miriam Galandová je uznávána pro svou vyjednávací sílu v rozhodčím řízení. Jeden respondent uvádí: 'Galandová potvrzuje svou neustále rostoucí pověst zkušené litigátorky v rozhodčím řízení'.“
Chambers Review 2019

Sjednejte si schůzku