OBLAST PRAXE

Fúze a akvizice

V oblasti fúzí a akvizic si PRK Partners postupně vybudovala mimořádně silnou reputaci. Je nositelem celé řady významných tuzemských i mezinárodních ocenění získaných v této oblasti práva. Díky naší odborné erudici, jazykové vybavenosti, důkladné znalosti lokálního prostředí v kombinaci s unikátní schopností porozumět požadavkům mezinárodních investorů a rozsáhlým právním zkušenostem již déle než čtvrtstoletí pomáháme sjednávat, strukturovat, připravovat a realizovat stovky obchodů pro místní i mezinárodní klientelu.

Nabízíme právní podporu a pomoc při due diligence, fúzích, akvizicích, transformacích a restrukturalizacích podniků na českém a slovenském trhu. Díky úzké spolupráci s řadou špičkových místních i mezinárodních odborníků z jiných jurisdikcí jsme schopni efektivně hájit zájmy našich klientů. 

Zastupujeme strategické investory, "private equity" investory i rodinné firmy, a to jak na straně prodávající, tak i kupující.  Mezi naše klienty patří velké národní a nadnárodní společnosti z různých odvětví, např. financí, bankovnictví, automobilového průmyslu, dopravy a logistiky, potravinářství, nemovitostí, hotelnictví a farmacie. 

Díky naší hluboké znalosti klíčových sektorů ekonomiky poskytujeme klientům efektivní a rychlé poradenství. V průběhu let jsme se také stali první volbou pro řadu mezinárodních advokátních kanceláří, které potřebují silného lokálního partnera s obchodně orientovaným přístupem nezbytným pro úspěšnou realizaci nadnárodních transakcí s  českým nebo slovenským elementem.  Poskytujeme poradenství ve vztahu k veškerým lokálním aspektům transakcí, počínaje procesem due diligence, přes úpravy akviziční dokumentace dle požadavků místní legislativy, až po právní pomoc s lokálními podklady pro closing příslušné transakce.

Náš tým odborníků v oblasti soutěžního práva a regulace je připraven klientům pomoci se zajištěním příslušných českých či slovenských povolení efektivně a za rozumných cenových podmínek. Poskytujeme právní služby na lokálních trzích i při transakcích s mezinárodním dosahem. 

Silný právní tým na Vaší straně

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Monika Mašková,

Partner


Mgr. Monika Mašková, MHA

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

François Veit

Partner


François Veit

Jan Vařecha

Associate Partner


Mgr. Jan Vařecha

Michal  Řehořek

Advokát


Mgr. Michal Řehořek

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Marián Baus

Advokát


JUDr. Marián Baus

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Martina Javorová

Advokát


Mgr. Martina Javorová

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Jan Wagner

Advokát


Mgr. Jan Wagner

Shiyang Zhang

Advokát


Mgr. Shiyang Zhang

Bohdan Zubač

Advokát


Mgr. Bohdan Zubač

Alžběta Heřmánková

Právník


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Marta Donizeau

Counsel


Mgr. Marta Donizeau

Reference

Právní poradenství Ringier Axel Springer Media AG v souvislosti s restrukturalizací společnosti a následným prodejem jejího portfolia klíčových tištěných titulů na Slovensku.

Právní poradenství v otázkách českého a slovenského práva obchodní skupině Rémy Cointreau, která je předním producentem a distributorem lihovin ve střední a východní Evropě, v souvislosti s prodejem její české a slovenské distribuční sítě společností německému výrobci lihovin, společnosti Mast-Jägermeister.

Právní poradenství v otázkách českého a slovenského práva skupině SABMiller při prodeji jejích středo- a východoevropských aktivit, jehož součástí byl i prodej českého pivovaru Plzeňský Prazdroj a slovenského pivovaru Pivovary Topvar japonské Asahi Group Holdings.

Právní poradenství společnosti Veolia Energie ČR, a.s. (dřívě Dalkia Česká republika, a.s.) v souvislosti s akvizicí Pražská teplárenská LPZ, a.s., která je významným provozovatelem lokální distribuční soustavy tepelné energie na levém břehu řeky Vltavy v Praze.

Právní poradenství nadnárodní komunikační skupině Publicis Groupe při akvizici Kindred Group, největší nezávislé skupiny zabývající se digitální komunikací v České republice.