ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Marián Baus

E-mail: marian.baus@prkpartners.com


Marián Baus je advokátem PRK Partners s pracovním zaměřením především na fúze a akvizice, korporační právo a právo hospodářské soutěže.

Marián získal magisterský titul na Právnické fakultě Trnavské univerzity v roce 2008 a v roce 2011 získal na téže univerzitě titul JUDr. Od roku 2012 je zapsán jako advokát v Slovenské advokátní komoře.

V roce 2008 se Marián připojil k PRK Partners, kde poskytoval poradenství mnohým lokálním a zahraničním klientům v řadě obchodních a soutěžních aspektů jejich podnikatelských aktivit na Slovensku. Z oblastí praxe se Marián zaměřuje zejména na fúze a akvizice, právo hospodářské soutěže (spojování soutěžitelů, kartely, zneužívání dominantního postavení) a obecné obchodní právo.

Marián kromě mateřského jazyka hovoří plynně i anglicky.

Sjednejte si schůzku