ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Marián Baus

E-mail: marian.baus@prkpartners.com


Marián Baus je advokát PRK Partners s pracovným zameraním predovšetkým na fúzie a akvizície, korporačné právo a právo hospodárskej súťaže.

Marián získal magisterský titul z práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2008 a v roku 2011 získal na tej istej univerzite titul JUDr. Od roku 2012 je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore.

Od roku 2008, čo pracuje v PRK Partners, Marián poskytoval poradenstvo mnohým lokálnym a zahraničným klientom vo viacerých obchodných a súťažných aspektoch ich podnikateľských aktivít v Slovenskej republike. V oblasti praxe sa Marián zameriava najmä na fúzie a akvizície, korporačné právo, právo hospodárskej súťaže (koncentrácie, kartely, zneužívanie dominantného postavenia) a všeobecné obchodné právo.

Marián okrem materinského jazyka hovorí plynulo aj anglicky.

Dohodnite si stretnutie