PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Robert Němec, LL.M.

E-mail: robert.nemec@prkpartners.com


Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž.

Robert je advokátem a předsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association.

Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. V roce 2020 pak získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul JUDr.

Robert je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500, Chambers Europe a Chambers Global. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers. Je rovněž zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti bankovnictví a financí, řešení sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT.

Hovoří plynně česky a anglicky.

Ocenění


Robert Němec zastupuje klienty v rozhodčích a soudních řízeních v souvislosti s řadou podnikových sporů. Jeden klient ho v rozhovoru popisuje jako „velmi hbitého a výmluvného“.
Chambers Review 2022
"Robert Němec působí jako uznávaný rozhodce. Dotazovaný ho popisuje jako „velmi pragmatického“, a chválí jeho schopnost rychlého řešení problémů."
Chambers Review 2021
Uznávaný odborník na restrukturalizaci a insolvenci, energetiku a infrastrukturu a projekty & investice
IFLR 1000 2021-22
"Robert Němec, specialista na restrukturalizaci firem a transakční financování, disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, které přesahují mandáty v oblasti fúzí, akvizic a soudních sporů. Klienti jsou 'velmi spokojeni' s kvalitou jím poskytovaných služeb a ze zdroje je patrné, že na širším trhu je uznávaným právním odborníkem."
Chambers Review 2020
"Robert Němec je stále více nepřehlédnutelný rovněž na rozhodčí scéně, kde často působí jako rozhodce Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a též jako rozhodce Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra. Respondenti potvrzují, že je 'vynikajícím rozhodcem, jehož uznání v oboru stále roste'.
Chambers Review 2019

Mediální činnost


Advokátní úschovy budou transparentnější. Co dalšího přinese chystaná novela zákona o advokacii?

Do nového dílu podcastu Právo k Ranní Kávě si moderátor Martin Frolík pozval Roberta Němce, partnera PRK Partners a předsedu České advokátní komory. Řeč byla o nové právní úpravě, týkající se advokátní úschovy a také o tom, jaké změny přinese chystaná novela zákona o advokacii a elektronizace advokátní agendy.

Návrh zákona o hromadném řízení

Budou v České republice zavedeny class actions? Budeme se soudit o špatnou délku sendviče nebo o to, že nápoj nedává křídla podle reklamy? Nebo půjdeme střízlivou, kontinentální cestou?

Byl sice publikován návrh zákona o hromadném řízení, v něm se ale odpovědi na tyto palčivé otázky přímo nedozvíte. Nicméně zjistíte, že návrh zákona umožňuje, aby hromadná žaloba byla vedena pouze za někoho, kdo se aktivně přihlásil. Ministerstvo tedy upustilo od systému opt-out, který naopak vyžaduje aktivní odhlášení a bez něj se řízení týká i neodhlášené osoby.

Robert Němec, předseda České advokátní komory a partner PRK Partners, spolu se seniorním advokátem Michalem Syllou vysvětlí skrytá zákoutí návrhu zákona.

Zhrubly mediální výstupy advokátů? Forma projevu by měla být zdrženlivá a korektní, shodují se Karel Šimka a Robert Němec

Výzvy pro správní justici v Česku, svoboda projevu advokátů nebo boj s vinkláři. To jsou tři z mnoha témat nového dílu podcastu Právo & Byznys, kam přijali pozvání Karel Šimka, předseda Nejvyššího správního soudu ČR a Robert Němec, předseda České advokátní komory a partner advokátní kanceláře PRK Partners. Jak se dívají na otázku přípustnosti kasačních stížností? A je česká justice ve srovnání s okolními zeměmi nadprůměrná?

Trh s energiemi je přehřátý a hrozí další bankroty

„Pro letošek nemáme dobré zprávy. Všechny energetické společnosti jsou na pokraji svých schopností a těžko financují další obchodní transakce,“ říká v podcastu Právo & Byznys David Kučera, generální sekretář komoditní burzy PXE. Dodává, že budeme-li svědky rychlého poklesu cen, další dodavatelé mohou skončit v bankrotové situaci. Následky pak mohou u řady z nich dopadnout podle partnera PRK Partners Roberta Němce i do osobní sféry managementu. „Energie není nic jiného než komodita, se kterou je potřeba pracovat,“ říká s tím, že receptem může být například správná kombinace zdrojů a metod financování.


Advokacie se nepochybně vyvíjí. Přitom však stále řeší tradiční, ba i stovky let známé problémy

Když se klient setká s advokátem, bývá v nelehké životní situaci, na čemž advokát právě vydělává peníze. I tak lze v krajním případě nahlížet advokacii. Advokát tedy v očích většiny lidí rozhodně není tím, čím je třeba lékař. Starat se o dobré jméno advokacie je jedním důležitých úkolů Advokátní komory, zdaleka však ne úkolem jediným. O roli advokáta v dnešním systému práva, o potřebě odolávat pokusům o prolamování advokátní mlčenlivosti i dalších aspektech výkonu značně specifického povolání zajímavým způsobem hovoří partner PRK Partners a místopředseda České advokátní komory Robert Němec.

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.


3. kulatý stůl o přípravě online soudnictví v ČR: Cíle online soudnictví

Online soudnictví v České republice: Justice se bude muset přizpůsobit on-line prostředí

4. kulatý stůl o online soudnictví v ČR: Jaký je stav digitalizace justice v ČR?

Elektronický soudní spis by měl v budoucnosti přispět k lepšímu a hlavně rychlejšímu řešení sporů. Výhody by měl nejen pro soudce, státní zastupitelství, advokáty, ale hlavně pro veřejnost, která by pak měla přístup ke všem dokumentům a procesům týkajících se sporu. Do elektronického spisu by mohli současně nahlížet soudci a účastníci procesu. Shodli se na tom účastníci dnešního již čtvrtého kulatého stolu k zavedení on-line soudnictví.

Sjednejte si schůzku