PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Robert Němec, LL.M.

E-mail: robert.nemec@prkpartners.com


Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž.

Robert je advokátem a předsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association.

Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva.

Robert je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe a Chambers Global. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers. Je rovněž zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti bankovnictví a financí, řešení sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT.

Hovoří plynně česky a anglicky.


Ocenenie

"Robert Němec působí jako uznávaný rozhodce. Dotazovaný ho popisuje jako „velmi pragmatického“, a chválí jeho schopnost rychlého řešení problémů."
-Chambers Review-

Leading Individual in Restructuring and insolvency, Energy and infrastructure, Project development
-IFLR 1000-

"Robert Němec, specialista na restrukturalizaci firem a transakční financování, disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, které přesahují mandáty v oblasti fúzí, akvizic a soudních sporů. Klienti jsou 'velmi spokojeni' s kvalitou jím poskytovaných služeb a ze zdroje je patrné, že na širším trhu je uznávaným právním odborníkem."
-Chambers Review-

"Robert Němec je stále více nepřehlédnutelný rovněž na rozhodčí scéně, kde často působí jako rozhodce Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a též jako rozhodce Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra. Respondenti potvrzují, že je 'vynikajícím rozhodcem, jehož uznání v oboru stále roste'.
-Chambers Review-

"Robert Němec je vysoce uznávaným odborníkem i mezi pozorovateli trhu. Disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti obchodního práva, včetně insolvence, restrukturalizace a obchodních sporů."
-Chambers Review-

"Robert Němec je uznávaným expertem na tuzemském právním trhu v oblasti realizace složitých korporátních transakcí."
-Chambers Review-


Dohodnite si stretnutie