PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Robert Němec, LL.M.

E-mail: robert.nemec@prkpartners.com


Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž.

Robert je advokátem a předsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association.

Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. V roce 2020 pak získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul JUDr.

Robert je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500, Chambers Europe a Chambers Global. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers. Je rovněž zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti bankovnictví a financí, řešení sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT.

Hovoří plynně česky a anglicky.

Ocenění


Robert Němec zastupuje klienty v rozhodčích a soudních řízeních v souvislosti s řadou podnikových sporů. Jeden klient ho v rozhovoru popisuje jako „velmi hbitého a výmluvného“.
Chambers Review 2022
"Robert Němec působí jako uznávaný rozhodce. Dotazovaný ho popisuje jako „velmi pragmatického“, a chválí jeho schopnost rychlého řešení problémů."
Chambers Review 2021
Uznávaný odborník na restrukturalizaci a insolvenci, energetiku a infrastrukturu a projekty & investice
IFLR 1000 2021-22
"Robert Němec, specialista na restrukturalizaci firem a transakční financování, disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, které přesahují mandáty v oblasti fúzí, akvizic a soudních sporů. Klienti jsou 'velmi spokojeni' s kvalitou jím poskytovaných služeb a ze zdroje je patrné, že na širším trhu je uznávaným právním odborníkem."
Chambers Review 2020
"Robert Němec je stále více nepřehlédnutelný rovněž na rozhodčí scéně, kde často působí jako rozhodce Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a též jako rozhodce Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra. Respondenti potvrzují, že je 'vynikajícím rozhodcem, jehož uznání v oboru stále roste'.
Chambers Review 2019

Dohodnite si stretnutie