ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Martina Javorová

E-mail: martina.javorova@prkpartners.com


Martina Javorová je advokátka se specializací především na korporační právo, fúze a akvizice, pojišťovnictví, zajišťovnictví. Našim klientům z oblasti pojišťovnictví poskytuje pravidelné právní poradenství v oblasti regulatoriky a compliance a asistuje při přípravě standardních smluv k jejich produktům.

Martina Javorová získala magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006 až 2007 absolvovala studijní stáž na Právnické fakultě Københavns Universitet, Dánsko.

Martina se připojila k PRK Partners v roce 2005 jako právní studentka. Od roku 2011 spolupracuje s PRK Partners.

Hovoří plynně česky a anglicky. Je členkou České advokátní komory.

Mediální činnost


Flotilové pojištění

Fleet pojistky nebo flotilové pojištění. Pojem, který není obecně známý, přestože se s takovým konceptem pojištění většina z nás již někdy setkala, například v podobě hromadného pojištění zavazadel při cestování na letní dovolenou. "Fleet pojistky" jsou totiž skupinovým pojištěním, ať už majetku, nebo osob. A co že se jimi tedy ve vlastní podstatě rozumí? To Vám v dnešním díle Práva k Ranní Kávě přiblíží host Martina Frolíka, advokátka AK PRK Partners, Martina Javorová, expertka na problematiku pojistných smluv, která se zaměří na "Fleet pojistku" jako typ skupinového pojištění, ve kterém se pojišťují nebezpečí a rizika pojištěného (jenž není pojistníkem), který sám dobrovolně a aktivně přistupuje k pojistné smlouvě uzavřené mezi stranami pojistné smlouvy, tedy pojistitelem a pojistníkem.

Na rozhovor s hostem tradičně naváže Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikaturních novinek. 

Pojišťovny si do budoucna nevystačí jen s dosavadním jádrem podnikání. Inovace ale může brzdit regulace

Na jedné straně potřeba neustále inovovat, na druhé straně vysoká míra regulace. I to je příznačné pro pojišťovací segment. Jak se dá mezi těmito mlýnskými kameny úspěšně fungovat? Pozvání do studia Info.cz a dalšího dílu podcastu Právo a Byznys přijaly Eva Poláchová, členka představenstva pojišťovny Kooperativa, a advokátka z advokátní kanceláře PRK Partners Martina Javorová.

Ztráty z podpojištění už nemusí být tak velké jako dosud, vyplývá z novely občanského zákoníku

Podpojistit majetek se nevyplácí. V případě škod totiž může pojišťovna odpovídajícím způsobem pokrátit plnění, a to dokonce i v případě, že je škoda menší než pojistná částka. Vstříc lidem, kterým se to stane, ale vyšla čerstvá novela občanského zákoníku. Plnění se totiž už bude krátit ze skutečné škody, a nikoliv pojistné částky, což bylo leckdy horší, upozorňuje advokátka PRK Partners Martina Javorová.


Sjednejte si schůzku