ODVĚTVÍ

Pojišťovnictví

Naše poradenství v oblasti pojišťovnictví zahrnuje problematiku českého a slovenského pojišťovacího trhu i mezinárodní aspekty pojišťovnictví.

Klientům pravidelně poskytujeme právní poradenství zejména při řešení otázek z oblasti regulatoriky, včetně podmínek pro poskytování pojišťovacích služeb v České a Slovenské republice, nutnost licence, registrace, usazování, umisťování technických rezerv a strukturování vybraných investic. Naše klienty zastupujeme v procesech souvisejících s registrací.

Naše praxe zahrnuje řešení pojistných událostí a případných přesahů do oblasti jiných právních oborů, včetně práva insolvenčního.

Radíme rovněž pojišťovacím zprostředkovatelům a pojišťovnám v oblasti distribuce pojištění od řešení otázek při registraci až po nastavení vztahů s vybranými pojišťovacími zprostředkovateli, včetně přípravy smluv s distribuční sítí, a pomoci při nastavení vnitřních procesů (compliance) a související dokumentace.

Významným hráčům na českém, slovenském i mezinárodním trhu pomáháme s převody pojistného kmene anebo demutualizacemi zahraničních pojišťoven nebo převody (i přeshraničními) vybraných pojistných produktů v rámci jedné skupiny.

PRK Partners poskytuje také podporu těm svým klientům, kteří chtějí uvést na český nebo slovenský trh nové pojistné produkty. Provádíme klienta celým procesem od poradenství při strukturování produktu, zpracování posudku týkajícího se teoretického posouzení produktu až po úpravy smluvní dokumentace.

V neposlední řadě poskytujeme také poradenství pojišťovnám v oblasti zajištění, v jejich vztahu se zajistiteli a řešení zajistných událostí, včetně jejich přeshraničních aspektů.

Při řešení zadání od našich klientů se soustředíme i na posuzování související problematiky, včetně ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů (GDPR), opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti, a dalších otázek smluvního práva. Asistence klientům se neomezuje jen na zpracovávání podrobných analýz, PRK Partners nabízí všestrannou podporu při transakčním vyjednávání, ale také při soudním a mimosoudním řešení sporů.

Reference

Právní poradenství přednímu pojistiteli a pojišťovacímu makléři ohledně plánované expanze do produktů neživotního pojištění na českém trhu. Jednalo se o záležitosti týkající se spolupojištění, zakládání podniků v České republice a rozvoj obchodních vztahů s českými partnery.

Právní poradenství zahraniční pojišťovně při zavádění mezinárodních produktů zdravotního pojištění v České republice na základě principu svobody poskytovat služby na území Evropské unie, a to po její řádné registraci u českých regulačních orgánů.

Komplexní právní poradenství přednímu světovému pojistiteli, který patří mezi deset největších pojišťoven světa, v souvislosti s reorganizací skupiny na Slovensku. Náš mandát zahrnoval poradenství ohledně převodu pojistného kmene, informování pojistníků a založení slovenské pobočky.

Právní poradenství významné mezinárodní poradenské společnosti ohledně sjednávání produktů životního pojištění na českém trhu přes internet nebo po telefonu s cílem maximálně zjednodušit a zrychlit proces sjednávání pojištění ve prospěch klienta.

Právní poradenství přední evropské finanční instituci (Cofidis) a její mateřské společnosti ve vybraných otázkách regulace skupinového pojištění, včetně revize vzorových smluv.