OBLAST PRAXE

Duševní vlastnictví

V neustále se vyvíjejícím světě technologií a přeshraničních obchodních transakcí se ochrana duševního vlastnictví (IP) stává stále důležitější. Pečlivě sledujeme veškerý právní a technologický vývoj v této oblasti a poskytujeme právní služby ve všech aspektech práva duševního vlastnictví, včetně správy IP a řízení portfolia, rešerší, přihlášek a námitek, zastupování před úřady průmyslového vlastnictví v České republice a na Slovensku, Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Jsme odborníky ve věcech vymáhání práv z duševního vlastnictví, včetně opatření při celním dohledu a řízení o zadržení zboží na vnitrostátním trhu. Stejně tak se zabýváme ochranou duševního vlastnictví na online platformách, včetně ochrany online obsahu a streamovacích služeb. Vytváříme a implementujeme strategie v oblasti duševního vlastnictví pro široký okruh společností (od startupů po nadnárodní společnosti).

Věnujeme se licencování, franšízingu a sponzoringu, sporům v oblasti práv duševního vlastnictví, doménových jmen (registraci, monitoring, vymáhání práv) a ochraně proti nekalé soutěži.

Silný právní tým na Vaší straně

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Michal Matějka

Partner


JUDr. Ing. Michal Matějka

François Veit

Partner


François Veit

Zbyněk Loebl,

Of Counsel


Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Tereza Leonardi

Advokát


Mgr. Tereza Leonardi

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Ivana Rosenzweigová

Advokát


Mgr. Ivana Rosenzweigová

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Alžběta Heřmánková

Právník


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Reference

Právní poradenství z pohledu českého a slovenského práva poskytované přednímu provozovateli televizního vysílání ve střední a východní Evropě ohledně různých aspektů práva duševního vlastnictví, zejména v oblasti autorských práv, práv na ochranu osobnosti, ochranných známek a dalších souvisejících práv.

Kontinuální právní poradenství přednímu švýcarskému výrobci hodinek v otázkách ochrany práv duševního vlastnictví, včetně zastupování klienta před příslušnými orgány v České a Slovenské republice - zejména v soudním a správním řízení týkajícím se ochrany práv k ochranné známce.

Právní poradenství České tiskové kanceláři (ČTK) ohledně používání jejích zpravodajských materiálů ostatními hráči na trhu a problematiky ochrany autorských práv.

Právní poradenství a asistence české vývojářské společnosti SCS Software s.r.o. v souvislosti s přihláškou ochranných známek EU a USA pro počítačovou hru „Euro Truck Simulator 2“ a „American Truck Simulator“, včetně prokázání rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky EU ve znění „Euro Truck Simulator 2“.

Zastupování majoritního vlastníka společnosti Zoom International a.s. v klíčových záležitostech v oblasti duševního vlastnictví při realizaci projektu rozdělení podniku odštěpením (demerger) včetně následných investic do rozdělované společnosti.