ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Robert Reiss

E-mail: robert.reiss@prkpartners.com


Robert je advokátem PRK Partners se specializací na transakce v oblasti realit a vývoje projektů, právo duševního vlastnictví, právo veřejných zakázek a všeobecné korporátní právo.

Robert získal magisterský titul v roce 2015 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během svých studií absolvoval roční studijní pobyt na Yeditepe University v Istanbulu, kde následně absolvoval i dvě pracovní stáže v advokátních kancelářích
C&G Law Office a Kaya & Partner.

Robert v roce 2019 absolvoval dvouleté specializační studium Úřadu průmyslového vlastnictví zaměřené na ochranu průmyslového vlastnictví. V roce 2022 se Robert zúčastnil workshopu Lex Mundi Cross-Border Transactions Associate Training Workshop v Amsterdamu zaměřený na praktické dovednosti v právní poradenství v přeshraničních transakcí.

Roku 2023 Robert absolvoval Lex Mundi Institute Foundation Management Program v Atlantě, GA, USA zaměřený na rozvoj odborných dovedností při poskytování právních služeb.

Robert se k PRK Partners přidal v roce 2016 jako advokátní koncipient a od roku 2019
je zde advokátem.

Robert hovoří plynně česky a anglicky.


Ocenění

Rising star  | Project Development
-IFLR 1000-

Mediální činnost


Je vodík palivo budoucnosti? Právníci řeší, co s legislativou mobility

Vodík. Mnozí si jistě ze školních let pamatují, že vodík je nejjednodušší a nejlehčí chemický prvek, respektive bezbarvý hořlavý plyn bez chuti a zápachu.  Jeho vlastnosti jej předurčují k širokému spektru využití už dnes, a vzhledem k tomu, že 1 kg vodíku obsahuje více energie, než stejné množství ropy nebo zemního plynu, se do budoucna uvažuje i o jeho rozsáhlejším využití v energetice. Svou výraznou roli má tak sehrávat i při snahách o mitigaci změn klimatu. A jelikož je téměř každá lidská činnost více, či méně, právem regulována, nevyhýbá se regulace ani nakládání s vodíkem. V dnešním díle Práva k Ranní Kávě se proto Martin Frolík se svým hostem, Robertem Reissem, advokátem AK PRK Partners specializujícím se mj. na problematiku alternativních paliv, zaměří na právní rámec zejm. výroby, bezpečnosti a využití vodíku. 


Pomalejší odchod od uhlí se může vyplatit i ekologicky

Považoval bych za vhodné, abychom ústup od uhlí dokončili až za horizontem předpokládaného zprovoznění nových jaderných zdrojů, tedy kolem roku 2038, říká Robert Reiss z PRK Partners. Česko po devíti letech aktualizuje svou Státní energetickou koncepci (SEK). Právní expert Robert Reiss  z advokátní kanceláře PRK Partners chápe výhrady, že aktualizace měla přijít dříve, ale na druhé straně vnímá její obtížnost v prudce se měnících podmínkách posledních let. Její hlavní slabinu vidí v tom, jak je naplánován odchod od uhlí. Řadu překážek má podle něj před sebou také plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů. Za zásadní pak považuje sázku na jadernou energii. „Tendr na dostavbu jaderných elektráren je důležitý nejen z hlediska české energetiky, ale také z hlediska aktivního zapojení České republiky a českých dodavatelů do řady projektů výstavby jaderných zdrojů v mnoha zemích Evropy. Jedná se o jedinečné okno příležitosti pro rozvoj celého průmyslového odvětví s vysokou přidanou hodnotou,“ říká.


Sjednejte si schůzku