OBLAST PRAXE

Veřejné zakázky

PRK Partners poskytuje českým i zahraničním korporacím z různých hospodářských odvětví, širokou škálu právních služeb souvisejících s jejich účastí v zadávacích či jiných výběrových řízeních, stejně jako poskytuje kompletní poradenský servis zadavatelům veřejných zakázek.  

Naše poradenství poskytované v oblasti veřejných zakázek zahrnuje zejména pomoc dodavatelům či účastníkům zadávacích či jiných řízení ve všech fázích procesu zadávání veřejných zakázek. Analyzujeme zadávací podmínky, včetně těch smluvních, a doporučujeme našim klientům vhodnou strategii dalšího postupu za účelem maximální možné ochrany jejich práv a dosažení zamýšleného výsledku. Máme rozsáhlé zkušenosti při přípravě a podávání nabídek či jiných dalších forem podání v procesu zadávání, účasti na jednáních o nabídkách, dále při zajištění elektronického styku se zadavatelem, včetně provedení registrace klienta v elektronickém nástroji a případné správy jeho účtu, jakož i při zastupování klienta při podávání námitek a zastupování v navazujících řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy.

Naše komplexní služby v oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme  rovněž zadavatelům či jiným subjektům realizujícím výběrová řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, při kompletní administraci daného řízení a provádění právních prověrek (due diligence) již realizovaných zadávacích či výběrových řízení.

Řešíme rovněž specifické otázky související s financováním projektů z EU fondů či investičních pobídek ve spojení s veřejnými zakázkami, zejména dodržování dotačních pravidel při zadávání či realizaci veřejných zakázek financovaných z dotací, problematiku převoditelnosti dotačního titulu a důsledků s tím spojených, zastupování klientů při kontrolách prováděných oprávněnými subjekty (např. dotační orgán, finanční úřad) aj.

V rámci naší činnosti v této oblasti pak úzce spolupracujeme s předními technickými experty a rovněž realizujeme školení k zajímavým tématům z praxe a novinkám v oblasti veřejných zakázek.

Silný právní tým na Vaší straně

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Tomáš Bureš

Associate Partner


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Veronika Bausová

Advokát


JUDr. Veronika Bausová

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Reference

Zastupování konsorcia uchazečů v souvislosti s podáním žádosti o účast v PPP projektu výstavby části dálnice D4.

Poskytování právního poradenství společnosti Westinghouse v oblasti veřejných zakázek a smluvního práva v souvislosti se zadávacím řízením ČEZ na výstavbu dvou nových jaderných bloků v elektrárně Temelín.

Komplexní právní poradenství Státnímu fondu životního prostředí ČR ve věci přípravy zadávací dokumentace (včetně návrhu smlouvy o plnění zakázky) a administrace nadlimitních veřejných zakázek souvisejících s administrací prostředků z programu GIS.

Právní poradenství a podpora společnosti Dopravní podnik Ostrava (akciová společnost, jejímž zakladatelem je Statutární město Ostrava) při přípravě zadávací dokumentace (včetně návrhu smlouvy na veřejnou zakázku) a kompletního zadávacího řízení ve věci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v užším řízení na výběr poskytovatele služeb železničních vozidel.

Poskytování komplexního právního poradenství vítěznému konsorciu společností CINTRA/FERROVIAL, PORR MACQUIRE a později také ABERDEEN ohledně podmínek účasti ve veřejné zakázce a realizaci inovativního projektu (PPP D4/R7 výstavba dálnice na Slovensku).