OBLAST PRAXE

Nemovitosti a stavebnictví

Naše kancelář působí již déle než čtvrt století  jako jeden z významných hráčů na trhu právních služeb v oblasti nemovitostí. Za tuto dobu PRK Partners vybudovala silný a zkušený nemovitostní tým, který vystavěl svou pověst na schopnosti rychle poskytnout efektivní řešení šité na míru konkrétnímu klientovi.

S klienty spolupracujeme v průběhu všech fází nemovitostních projektů od jejich výstavby či nákupu, přes provoz a pronájem až po prodej, a to včetně financování a dalších souvisejících otázek, při jejichž řešení úzce spolupracujeme s experty z dalších oblastí. Našim klientům tak umíme poskytnout komplexní poradenství, a to jak ve vztahu k jejich smluvním partnerům, tak při jednání s orgány státní správy a samosprávy. PRK Partners se podílela na nejvýznamnějších akvizicích na českém trhu a poskytovala poradenství při zásadních developerských projektech, a to včetně detailních právních prověrek.

Výstavba

Naši experti jsou vyhledávanými partnery pro všechny druhy projektů včetně residenčních, komerčních, průmyslových a budování infrastruktury. Náš tým se zapojuje mnohdy již v okamžiku samotného vzniku myšlenky nového developerského projektu, s klienty poté spolupracujeme po celou dobu jejich realizace. Tým PRK Partners tak poskytuje poradenství při akvizicích pozemků, v rámci povolovacích řízení, při přípravě smluvní dokumentace a výběrových řízeních, v souvislosti se změnami staveb v průběhu výstavby, při zajišťování financování výstavby a také zastupuje objednatele i zhotovitele při řešení jakýchkoli sporů s výstavbou souvisejících. Spolupracujeme s klienty také na realizaci projektů regenerace a rozvoje lokalit typu brownfield.

Pronájem komerčních prostor a asset management

Tým PRK Partners získal důvěru vlastníků komerčních nemovitostí, kterým poskytujeme komplexní poradenství na denní bázi, a to od přípravy nájemních smluv až po due diligence nájemců. Máme bohaté zkušenosti se všemi formami nájemních smluv pro různé druhy nemovitostí. Pronajímatelům poskytujeme právní poradenství i v oblasti správy nemovitostí, aby jejich nemovitosti byly řádně pojištěny a dobře spravovány, a tím byla zachována jejich hodnota.

Infrastruktura

Během svého více než pětadvacetiletého působení jsme v našem regionu pomáhali při výstavbě zásadních projektů infrastruktury včetně letišť, čistíren odpadních vod, dálnic i jaderných elektráren. Máme za sebou mnoho zkušeností i s PPP projekty a státními zakázkami, našim klientům tak v oblasti infrastruktury a jejího rozvoje poskytujeme komplexní právní služby

Životní prostředí

Environmentální aspekty představují dynamický prvek celého nemovitostního trhu a náš tým tento vývoj pozorně sleduje. Naši právníci pomáhají klientům s výkladem a dodržováním environmentálních předpisů i při řešení otázek právní odpovědnosti. Náš tým má mnoho zkušeností s projekty typu brownfield, v jejichž rámci jsou otázky životního prostředí důležitým faktorem. Klientům také nabízíme právní pomoc při uplatňování jejich nároků vyplývajících z ekologických škod, jakož i při obraně vůči takovým nárokům.

Nemovitostní akvizice a jiné transakce

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti se všemi typy nemovitostních transakcí v jejich jednotlivých stádiích, a to včetně transakcí za účasti institucionálních investorů včetně fondů, restrukturalizací a prodejů se zpětným pronájmem. Našim klientům z řad českých i mezinárodních společností již dlouhá léta pomáháme vyjednat, strukturovat, připravit a provést jejich transakce, včetně těch přeshraničních. Klientům nabízíme právní podporu při přípravě a provádění právních prověrek, akvizicích a financování, a to na českém i slovenském nemovitostním trhu.

Silný právní tým na Vaší straně

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Daniel J. Rosický,

Partner


Daniel J. Rosický, B.A., LL.B.

François Veit

Partner


François Veit

Klára  Radkovská

Advokát


JUDr. Klára Radkovská

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Kateřina Fritzlová

Advokát


Mgr. Kateřina Fritzlová

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Tomáš Janoško

Advokát


Mgr. Tomáš Janoško

Šárka Kalinová

Advokát


Mgr. Šárka Kalinová

Tereza Kiszková

Advokát


JUDr. Tereza Kiszková

Zuzana Koudelová

Advokát


Mgr. Zuzana Koudelová

Karolína Křešová

Advokát


Mgr. Karolína Křešová

Tereza Leonardi

Advokát


Mgr. Tereza Leonardi

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Bohdan Zubač

Advokát


Mgr. Bohdan Zubač

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Reference

Právní poradenství METRO PROPERTIES ČR s.r.o., realitní společnosti ze skupiny METRO AG, při prodeji a následném zpětném pronájmu tří prodejen MAKRO Cash & Carry v Praze. Tato transakce byla součástí mezinárodního obchodu zahrnujícího celkem 11 MAKRO Cash & Carry prodejen v Polsku, Maďarsku a České republice, s celkovým objemem přesahujícím 250 mil. EUR.

Právní poradenství společnosti MONETA Money Bank, a.s., která je čtvrtou největší bankou v České republice, v souvislosti s plánovaným přesunem její centrály do prostor BB Centra – Budovy A (21,500 m2) v Praze, která v současné době prochází kompletní rekonstrukcí, pod vedením vlastníka - investiční a developerské společnosti PASSERINVEST GROUP.

Právní poradenství společnosti Aceur Investment S.A. při prodeji kancelářské budovy Main Point Pankrác v Praze.

Právní poradenství Wenaasgruppen AS, významnému soukromému investorovi ze Skandinávie, při koupi pražského hotelu Don Giovanni v Praze.

Právní poradenství tuzemské společnosti - Galerie Butovice s.r.o., která patří do portfolia mezinárodní společnosti Cromwell Property Group Czech Republic s.r.o.– přední australské realitní skupiny zabývající se investicemi do nemovitostí a jejich správou, ve věci výstavby a dlouhodobého pronájmu nové třípodlažní maloobchodní budovy v Praze, která má být plně přenechána do nájmu nábytkářskému řetězci Kika, který je součástí koncernu Steinhoff, druhého největšího maloobchodního prodejce nábytku na světě.