ADVOKÁT | OSTRAVA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Kateřina Fritzlová

E-mail: katerina.fritzlova@prkpartners.com


Kateřina působí v ostravské kanceláři PRK Partners od roku 2009, kde se dlouhodobě specializuje na právo nemovitostí, všeobecné obchodní právo, řešení sporů a pracovní právo.

Kateřina má velmi dobré povědomí o nemovitostním trhu nejen v Moravskoslezském kraji, ale také v celém středoevropském regionu. Pravidelně se od roku 2011 účastní veletrhů zaměřených na nemovitostní trh a to jak veletrhu EXPO REAL v Mnichově, tak veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes. V rámci nemovitostí agendy Kateřina připravuje a reviduje smluvní dokumentaci, jedná s odpovědnými úřady a účastní se jednání se zástupci klientů PRK Partners. Kateřina se rovněž podílí na poskytování právních služeb ve stavebním právu a rozvoji.

V oblasti pracovního práva se Kateřina účastnila opakovaně kolektivního vyjednávání a má bohaté zkušenosti s pracovněprávní problematikou.

Kateřina hovoří plynně česky a anglicky.

Sjednejte si schůzku