OBLAST PRAXE

Pracovní právo

Pracovněprávní poradenství PRK Partners patří bezesporu k nejlepším v České republice - zkušenosti našich právníků jsou kontinuálně oceňovány jak domácími, tak zahraničními klienty.
Ať již potřebuje klient pomoci se zaměstnáváním cizích státních příslušníků nebo s pracovněprávními spory, mimořádně silný a uznávaný tým PRK Partners je ideální volbou.

V oblasti pracovního práva jsme již několikrát získali domácí titul Právnická firma roku (v soutěži pořádané právnickým serverem epravo.cz). Pravidelně nás jako jednu z nejlepších kanceláří hodnotí také prestižní mezinárodní publikace Chambers Europe. Právníci našeho týmu jsou doporučováni jako odborníci i řadou dalších zahraničních publikací, například Best Lawyers a Who's Who in Labour and Employment Law.

Náš pracovněprávní tým na každodenní bázi úzce spolupracuje s interními daňovými poradci, kteří mají rozsáhlou zkušenost s daňovými aspekty pracovněprávních případů.

Komplexní poradenské služby

Naše kancelář zastupuje především zaměstnavatele, kterým poskytuje komplexní poradenské služby pokrývající přípravu pracovněprávní dokumentace i řešení propouštění, ať se jedná o individuální ukončení pracovního poměru nebo hromadné propouštění. Dále pomáháme například nově založeným společnostem při přijímání prvních zaměstnanců, nastavení správných postupů a přípravě interní dokumentace.

Náš tým specialistů má rovněž rozsáhlé zkušenosti s případy týkajícími se diskriminace na pracovišti i nerovným zacházením, včetně bossingu a mobbingu, v současné době zvláště žhavých témat. V rámci našeho poradenství dokážeme našim klientům pomoci s nalezením efektivního řešení každodenních problémů, se kterými se mohou setkat  v souvislosti se svými zaměstnanci.

Správa společnosti a top management

Jeden z dlouhodobých a dosud ne zcela vyřešených problémů představuje souběh funkcí v rámci top managementu – tedy situace, kdy jedna osoba má být současně statutárním orgánem a zaměstnancem v jedné společnosti. Náš pracovněprávní tým umí pomoci s minimalizací rizik pramenících z takové situace a zajistit, že přijatá opatření jsou praktická a současně i v souladu s právním řádem. Naše zkušenosti s přípravou smluv o výkonu funkce garantují, že člen statutárního orgánu je chráněn a má zajištěny nároky obdobné těm, jež plynou zaměstnancům z pracovněprávních předpisů. Máme rovněž bohaté zkušenosti s přípravou pracovních smluv pro členy managementu, zejména pokud jde o ujednání ohledně odměňování, duševního vlastnictví, povinnosti mlčenlivosti, zákazu nekalé soutěže či zákazu konkurence.

Mezinárodní vyslání

Řada našich klientů nepůsobí pouze v České republice či na Slovensku, ale jsou aktivní také v jiných členských státech nebo i mimo EU, což nezřídka vede k nutnosti vysílání zaměstnanců do jiného státu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že volný pohyb osob a služeb znamená, že zde nejsou téměř žádná omezení pro vysílání zaměstnanců v rámci EU, v praxi je tomu často jinak. Předpisy požadující srovnatelné podmínky zaměstnanců a stanovující jednotný systém sociálního zabezpečení totiž vedou k mnoha povinnostem a omezením, o kterých by měli zaměstnavatelé vědět a plnit je již před vysláním, pokud se chtějí vyhnout možným problémům a sankcím v jiných členských státech.

Skutečnost, že PRK Partners je členem globální sítě advokátních kanceláří Lex Mundi, nám umožňuje poskytnout našim klientům veškeré informace o zahraničních požadavcích na vyslání zaměstnanců.

Odborové organizace a kolektivní vyjednávání

Náš pracovněprávní tým umí poradit zaměstnavatelům také v jejich vztazích s odborovými organizacemi. Často připravujeme návrhy kolektivních smluv a zastupujeme klienty v rámci kolektivního vyjednávání s tím, že máme zkušenosti v řadě různých sektorů, od výroby přes maloobchod až po IT služby.

Pracovněprávní spory

Velmi často zastupujeme naše klienty (především zaměstnavatele, ale i zaměstnance) v soudních řízeních i mimosoudních narovnáních sporů, se kterými máme rozsáhlé zkušenosti a umíme čelit veškerým možným rizikům takových jednání. Vždy se snažíme prosadit nejvýhodnější řešení pro naše klienty a pokud možno ukončit celý spor v rané fázi (bez zdlouhavého a nákladného soudu) nebo zcela předejít jeho vzniku.

Naše kancelář rovněž zastupuje zaměstnavatele v průběhu kontrol inspektorátů práce a na ně navazujících správních či soudních řízení.

Zaměstnávání cizinců

Nabízíme komplexní služby v oblasti zaměstnávání cizích občanů, včetně identifikace nejvhodnějšího nastavení parametrů pobytu cizince v České republice a volbě optimálního pobytového a pracovního oprávnění. Právní služby nabízíme také v souvislosti s cizinci, kteří hodlají vykonávat funkci statutárního orgánu nebo jsou rodinnými příslušníky zahraničních zaměstnanců pracujících v České republice.

Naším klientům pomáháme při vyřizování příslušných povolení, především zaměstnaneckých a modrých karet, včetně zastupování v řízeních při řešení odvolání proti rozhodnutím nebo stížností na průtahy státních úřadů.

Nakládání s osobními údaji zaměstnanců

Pravidelně radíme našim klientům při nastavování procesů nakládání s osobními údaji zaměstnanců, zejména pokud jde o vedení personální a mzdové agendy, uchovávání fotografií zaměstnanců nebo předávání jejich údajů externím partnerům, zejména mzdovým účetním, lékařům nebo zákazníkům. Naše služby poskytujeme rovněž v souvislosti s monitoringem zaměstnanců (např. prostřednictvím kamerových systémů na pracovišti nebo GPS ve služebních vozidlech) a prováděním kontrol využívání internetu nebo uchovávání soukromých materiálů ve firemních počítačích.

V rámci implementace GDPR jsme pro mnoho společností připravili příslušnou dokumentaci požadovanou GDPR, tedy především informace o zpracování údajů, interní předpisy o nakládání s osobními údaji zaměstnanců a povinné záznamy o činnostech zpracování.

Prečtěte si příspěvky PRK
v odborných
publikacích

2020


Co o nás klienti řekli The Legal 500

Jaroslav Škubal je špičkový odborník na pracovní právo.

Silný právní tým na Vaší straně

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Jaroslav Škubal

Partner


JUDr. Jaroslav Škubal

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Matěj Daněk, LL.M.

Advokát


Mgr. Matěj Daněk, LL.M.

Tereza Erényi,

Advokát


JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Kateřina Fritzlová

Advokát


Mgr. Kateřina Fritzlová

Tereza Kiszková

Advokát


JUDr. Tereza Kiszková

Andrea Olšovská,

Advokát


Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Veronika Romanová

Advokát


JUDr. Veronika Romanová

Daniel  Vejsada

Advokát


Mgr. Daniel Vejsada

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Reference

Komplexní právní poradenství ohledně daňových aspektů mezinárodního vysílání zaměstnanců u společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s..

Právní poradenství významnému nadnárodnímu maloobchodnímu řetězci ohledně spolupráce s odborovými organizacemi v rámci kolektivního vyjednávání s důrazem na založení nové odborové organizace, proces kolektivního vyjednávání a vypracování kolektivní smlouvy.

 

Právní poradenství společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. ohledně zavedení pracovněprávní dokumentace v elektronické podobě s využitím elektronického podpisu.

Kontinuální poradenství farmaceutické společnosti v oblasti globálního outsourcingu pomocných finančních operací a souvisejícího převodu zaměstnanců k výkonu práce u externího poskytovatele služeb.

Právní poradenství v souvislosti se zavedením programu „práce z domova“ (home office) pro výrobce optických zařízení, včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace.