ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Andrea Olšovská vystudovala Právnickou fakultu na Universitě Komenského v Bratislavě v roce 2001. Doktorandské studium a následné habilitační řízení v roce 2010 absolvovala ve vědním oboru pracovní právo na Trnavské universitě v Trnavě, kde od roku 2001 působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vyučuje pracovní právo. Od roku 2015 je děkankou právnické fakulty Trnavské university.

Jako odbornice v oblasti pracovního práva se věnuje lektorské a přednáškové činnosti a publikuje odborné a vědecké práce zaměřené na pracovněprávní problematiku. Byla členkou pracovních skupin pro pracovní právo v rámci Institutu pro výzkum práce a rodiny, Evropské komise a Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Andrea je doporučována jako přední odbornice v oblasti pracovního práva prestižním direktorářem Chambers Europe.

Andrea působí jako advokátka v PRK Partners v Bratislavě, kde nastoupila v roce 2006 jako advokátní koncipientka a nyní je zde vedoucí oddělení pracovního práva.


Ocenění


"Andrea Olšovská z PRK Partners je významnou odbornicí v pracovněprávní oblasti. Poskytuje poradenství při kolektivním vyjednáváním, přípravě pracovněprávní dokumentace a v problematice převodů zaměstnanců."
Chambers Review 2022
"Andrea Olšovská je uznávaným expertem na pracovní právo a zaměstnanost na slovenském trhu. Může se pochlubit rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti kolektivního vyjednávání, převodů zaměstnanců a pracovněprávních sporů. Kromě toho je respektována pro svou akademickou práci.
Chambers Review 2021
"Andrea Olšovská poskytuje komplexní poradenství v oblasti každodenních pracovněprávních záležitostí, včetně problematiky rozvázání pracovního poměru a převodu zaměstnanců."
Chambers Review 2020
"Andrea Olšovská je mezi analytiky trhu oceňována pro svou akademickou práci a dokonalou znalost pracovního práva: 'Je uznávána jako velmi schopný a zkušený odborník na pracovní právo'. Pomáhá klientům při řešení celé řady pracovněprávních záležitostí na vnitrostátní i mezinárodní úrovni."
Chambers Review 2019

Sjednejte si schůzku