ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Daniel Vejsada

E-mail: daniel.vejsada@prkpartners.com


Daniel je advokátem PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech pracovního práva a státní služby a rozsáhlé publikační činnosti v odborných časopisech. Daniel je spoluautorem knihy Vyznejte se v zákoně o státní službě.

Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti a na zastupování zaměstnavatelů před inspektoráty práce. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě široké škály pracovněprávních dokumentů.

Daniel získal v roce 2012 magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2016 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Daniel je dále členem EELA (European Employment Lawyers Association) a čekatelem členství v Kolegiu expertů AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání). K PRK Partners se připojil v roce 2012.

Daniel vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky.

Mediální činnost


Daniel Vejsada je moderátorem pořadu Na kus řeči s právníky, který se věnuje aktuálním právním tématům, která hýbou českou společností.

Kompletní přehled všech dílů můžete sledovat na webu E15.

Výpověď lze teď díky novele zákoníku práce doručit i elektronicky, říká advokát Daniel Vejsada

Novela zákoníku práce přinesla zaměstnavatelům nejen vyšší náklady na zaměstnance a další administrativu, ale také významně a nečekaně otevřela dveře pro digitální vyhotovování HR dokumentů a jejich elektronické doručování. „České pracovní právo se konečně posouvá do 21. století,“ říká k tomu advokát PRK Partners Daniel Vejsada. Novela již vstoupila v platnost a v daných ustanoveních je účinná k začátku října.


Elektronická dokumentace, elektronické doručování a pracovní právo

Ústředním tématem dnešního dílu Práva k Ranní Kávě se stává novela zákoníku práce, která do pracovního práva vnáší doposud chybějící prvky umožňující výraznější digitalizaci HR dokumentů. S účinností od října tohoto roku se tak příkladem zjednodušují podmínky pro užití elektronické formy v případě některých pracovněprávních jednání (zmínit lze např. upuštění od požadavku uznávaného elektronického podpisu při distančním podpisu „elektronické“ pracovní smlouvy), nebo se zavádí výrazné změny ve způsobech doručování, když zaměstnavatel nově může zaměstnanci řádně doručovat i důležité písemnosti prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Přednosti i nedostatky zmíněné novely rozebírá Martin Frolík v rozhovoru s Danielem Vejsadou, advokátem AK PRK Partners, specializujícím se na pracovní právo a digitalizaci.

Digitální nomádi

Home office. Zatímco ještě v roce 2019 byl pro mnohé žádaným benefitem, po roce 2020 se, s příchodem COVID-19, stalo jeho hojné využívání téměř nutností, i díky čemuž se významně rozšířil po "trhu práce". Dva roky poté se dostáváme do přelomu, kdy vyčkáváme, jaká bude jeho budoucnost. Někteří zaměstnavatelé a zaměstnanci mají totiž i nadále zájem o jeho hojné využívání, nicméně se objevují ale i opačné tendence a snaha o postupný návrat do kanceláří a jiných běžných pracovišť.

Zákoník práce doposud neobsahuje zvláštní úpravu aplikovatelnou na problematiku home office. Během tzv. "covidových let" se proto začalo volat po jejím doplnění. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní přichází s návrhem novely zákoníku práce, kterým má být do jeho materie vtělena právě specifická úprava pro tzv. práci na dálku. Avšak, návrh novely z pohledu zaměstnavatelů přináší novou administrativu, nové náklady i rizika, a nadále nedoplňuje úpravu k řešení palčivých otázek a problémů s ním spojených, které doposud nebyly v praxi uspokojivě překlenuty, uvádí Daniel Vejsada.

Co má přinést zamýšlená novela zákoníku práce? Jaké jsou v současnosti typické právní problémy home office z pohledu zaměstnavatelů i zaměstnanců, a jak jim předcházet?

Na tyto i další otázky Vám odpoví dnešní host Martina Frolíka, seniorní advokát AK PRK Partners, specialista na pracovní právo a autor talkshow Na kus řeči s právníky, Daniel Vejsada. 

Konec home office v Česku? Nová pravidla budou pro firmy spíše přítěží

V Česku se chystá zásadní novela zákoníku práce. Ta by měla zavést třeba novou úpravu práce na dálku nebo elektronického doručování. „Praxe po tématu digitalizace volala dlouho a změny, které se v novele připravují, vítáme. Co se týká vzdálené práce, vůči tomu jsme velmi kritičtí,“ říká v podcastu Právo & Byznys Štěpán Lacina, Head of HR planning v automobilce Škoda Auto. Velcí zaměstnavatelé podle něj budou ve výsledku takzvaný home office umožňovat méně, a to kvůli nárůstu administrativy. „Je otázka, zda stát nevymýšlí regulaci o něčem, co dnes už vůbec není potřebné,“ dodává advokát Daniel Vejsada z PRK Partners.


Přednášková činnost


Publikační činnost

Sjednejte si schůzku