ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel je advokátem PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech pracovního práva a státní služby a rozsáhlé publikační činnosti v odborných časopisech. Daniel je spoluautorem knihy Vyznejte se v zákoně o státní službě.

Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti a na zastupování zaměstnavatelů před inspektoráty práce. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě široké škály pracovněprávních dokumentů.

Daniel získal v roce 2012 magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2016 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Daniel je dále členem EELA (European Employment Lawyers Association) a čekatelem členství v Kolegiu expertů AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání). K PRK Partners se připojil v roce 2012.

Daniel vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky.

Dohodnite si stretnutie