OBLASŤ PRAXE

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Naša kancelária je už viac ako štvrťstoročie jedeným z významných hráčov na trhu právnych služieb v oblasti nehnuteľností. Za toto obdobie advokátska kancelária PRK Partners vybudovala silný a skúsený tím, ktorý vystaval svoju povesť na schopnosti rýchlo poskytnúť efektívne riešenia šité na mieru konkrétnemu klientovi. S klientmi spolupracujeme v priebehu všetkých fáz projektov, od ich výstavby alebo kúpy, cez prevádzku a prenájom až po predaj, a to vrátane financovania a ďalších súvisiacich otázok, pri ktorých riešení úzko spolupracujeme s expertmi z ďalších oblastí.

Našim klientom tak vieme poskytnúť komplexné poradenstvo, a to vo vzťahu k ich zmluvným partnerom, ako aj pri rokovaní s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Advokátska kancelária PRK Partners sa podieľala na významných akvizíciách na českom a slovenskom trhu a poskytovala poradenstvo pri zásadných developerských projektoch, a to vrátane detailných právnych previerok.

Výstavba

Naši experti sú vyhľadávanými partnermi pre všetky druhy projektov, vrátane rezidenčných, komerčných, priemyselných projektov a budovania infraštruktúry. Náš tím sa do projektu často zapája už v okamihu samotného vzniku myšlienky nového developerského projektu, pričom s klientmi potom spolupracujeme po celú dobu jeho realizácie. Tím advokátskej kancelárie PRK Partners tak poskytuje poradenstvo pri akvizíciách pozemkov, v rámci povoľovacích konaní, pri príprave zmluvnej dokumentácie a výberových konaniach, v súvislosti so zmenami stavieb v priebehu výstavby, pri zabezpečovaní financovania výstavby a tiež zastupuje objednávateľa i zhotoviteľa pri riešení akýchkoľvek sporov súvisiacich s výstavbou. S klientmi spolupracujeme aj na realizácii projektov regenerácie a rozvoja lokalít typu brownfield.

Prenájom komerčných priestorov a asset management

Tím advokátskej kancelárie PRK Partners získal dôveru vlastníkov komerčných nehnuteľností, ktorým poskytujeme komplexné poradenstvo na dennej báze, a to od prípravy nájomných zmlúv až po due diligence nájomcov. Máme bohaté skúsenosti so všetkými formami nájomných zmlúv pre rôzne druhy nehnuteľností. Prenajímateľom poskytujeme právne poradenstvo aj v oblasti správy nehnuteľností, aby ich nehnuteľnosti boli riadne poistené a dobre spravované, a tým bola zachovaná ich hodnota.

Infraštruktúra

Počas svojho viac ako dvadsaťpäťročného pôsobenia sme v našom regióne pomáhali pri výstavbe zásadných projektov infraštruktúry vrátane letísk, čistiarní odpadových vôd, diaľnic aj jadrových elektrární. Máme za sebou veľa skúseností aj s PPP projektmi a štátnymi zákazkami -  našim klientom tak v oblasti infraštruktúry a jej rozvoja poskytujeme komplexné právne služby.

Životné prostredie

Environmentálne aspekty predstavujú dynamický prvok celého trhu nehnuteľností a náš tím tento vývoj pozorne sleduje. Naši právnici pomáhajú klientom s výkladom a dodržiavaním environmentálnych predpisov aj pri riešení otázok právnej zodpovednosti. Náš tím má veľa skúseností s projektmi typu brownfield, v rámci ktorých sú otázky životného prostredia dôležitým faktorom. Klientom tiež ponúkame právnu pomoc pri uplatňovaní ich nárokov vyplývajúcich z ekologických škôd, ako aj pri obrane voči takýmto nárokom.

Akvizície nehnuteľností a iné transakcie

Náš tím má rozsiahle skúsenosti so všetkými typmi realitných transakcií v ich jednotlivých štádiách, a to vrátane transakcií za účasti inštitucionálnych investorov vrátane fondov, reštrukturalizácie a predaja so spätným prenájmom. Našim českým, slovenským a medzinárodným klientom už dlhé roky pomáhame vyjednať, štruktúrovať, pripraviť a vykonať ich transakcie, vrátane tých cezhraničných. Klientom ponúkame právnu podporu pri príprave a vykonávaní právnych previerok, akvizíciách a financovaní, a to na českom i slovenskom trhu nehnuteľností.

Silný právny tím na Vašej strane

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Daniel J. Rosický,

Partner


Daniel J. Rosický, B.A., LL.B.

François Veit

Partner


François Veit

Klára  Radkovská

Advokát


JUDr. Klára Radkovská

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Kateřina Fritzlová

Advokát


Mgr. Kateřina Fritzlová

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Tomáš Janoško

Advokát


Mgr. Tomáš Janoško

Šárka Kalinová

Advokát


Mgr. Šárka Kalinová

Tereza Kiszková

Advokát


JUDr. Tereza Kiszková

Zuzana Koudelová

Advokát


Mgr. Zuzana Koudelová

Karolína Křešová

Advokát


Mgr. Karolína Křešová

Tereza Leonardi

Advokát


Mgr. Tereza Leonardi

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Jan Wagner

Advokát


Mgr. Jan Wagner

Bohdan Zubač

Advokát


Mgr. Bohdan Zubač

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Referencie

Právne poradenstvo spoločnosti METRO PROPERTIES ČR s.r.o., realitnej spoločnosti zo skupiny METRO AG, pri predaji a následnom spätnom prenájme troch predajní MAKRO Cash & Carry v Prahe. Táto transakcia bola súčasťou medzinárodného obchodu zahŕňajúceho celkom  11 MAKRO Cash & Carry predajní v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, s celkovým objemom presahujúcim 250 mil. EUR.

 

Právne poradenstvo spoločnosti MONETA Money Bank, a.s., ktorá je štvrtou najväčšou bankou v Českej republike, v súvislosti s plánovaným presunom jej centrály do priestorov BB Centra – Budovy A (21,500 m2) v Prahe, ktorá v súčasnosti prechádza kompletnou rekonštrukciou, pod vedením vlastníka – investičnej a developerskej spoločnosti PASSERINVEST GROUP. 

Právne poradenstvo spoločnosti Aceur Investment S.A. pri predaji kancelárskej budovy Main Point Pankrác v Prahe.

Právne poradenstvo spoločnosti Wenaasgruppen AS, významnému súkromnému investorovi zo Škandinávie, pri kúpe pražského hotelu Don Giovanni.

Právne poradenstvo spoločnosti Galerie Butovice s.r.o., ktorá patrí do portfólia medzinárodnej spoločnosti Cromwell Property Group Czech Republic s.r.o.– poprednej austrálskej realitnej skupiny zaoberajúcej sa investíciami do nehnuteľností a ich správou, vo veci výstavby a dlhodobého prenájmu novej trojpodlažnej maloobchodnej budovy v Prahe, ktorá má byť plne prenechaná do nájmu nábytkárskemu reťazcu Kika, ktorý je súčasťou koncernu Steinhoff, druhého najväčšieho maloobchodného predajcu nábytku na svete.