ADVOKÁT | OSTRAVA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Tomáš Janoško

E-mail: tomas.janosko@prkpartners.com


Tomáš je advokátem v PRK Partners a specializuje se především na korporátní právo, energetické právo, právo nemovitostí a všeobecné smluvní právo.

Tomáš se k PRK Partners připojil již v roce 2016 jako student Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a po získání magisterského titulu plynule pokračoval na pozici advokátního koncipienta, kdy se věnoval zejména poradenství v oblasti projektů, energetiky a korporátu. Od roku 2023 Tomáš spolupracuje s PRK Partners jako advokát.

V roce 2017 studoval v rámci programu Erasmus+ ve Finsku na University of Helsinki, přičemž současně absolvoval v Helsinkách krátkou stáž v advokátní kanceláři Roschier, Attorneys Ltd., finské členské kanceláři sdružení Lex Mundi, kde se připojil k týmům zaměřeným zejména na právo nemovitostí, fúze a akvizice a daňové právo.

V roce 2019 se Tomáš přestěhoval do New Yorku, kde absolvoval několikaměsíční stáž na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku, při níž získal nejen cenné zkušenosti s mezinárodním právem, diplomacií a fungováním mezinárodních organizací obecně, ale také možnost setkat se s lidmi z celého světa a rozvíjet pro poskytování právních služeb čím dál důležitější soft skills.

Tomáš se v rámci PRK Partners pravidelně podílí na publikaci Chambers Alternative Energy & Power, Doing business in the Czech Republic, přičemž se podílel také na přípravě českého vstupu pro publikaci Energy Investment Risk Assessment 2019.

Tomáš hovoří plynně česky, anglicky a má základní pracovní znalost španělštiny.

Dohodnite si stretnutie