ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Tereza Leonardi

E-mail: tereza.leonardi@prkpartners.com


Tereza se specializuje na právo nemovitostí se zaměřením na nájemní vztahy, procesní právo a přeshraniční spory a všeobecné smluvní vztahy.

Tereza je advokátkou PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb českým i zahraničním subjektům v ČR a na zastupování českých subjektů v zahraničí.

Tereza získala v roce 2007 magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Tereza je dále zástupcem zapsaným u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Tereza pracovala v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře se sídlem v Paříži Gide Loyrette Nouel (2006-2010). K PRK Partners se připojila v roce 2010.

Tereza vedle své rodné češtiny mluví plynně francouzsky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie