OBLASŤ PRAXE

Právo obchodných vzťahov a medzinárodného obchodu

Podnikateľské subjekty sa vo svojej každodennej obchodnej praxi zaoberajú otázkami medzinárodného obchodu a obchodného práva. Je vždy nevyhnutné nájsť správne a najlepšie riešenie pre riadny chod akejkoľvek organizácie, od startupov až po veľké nadnárodné korporácie. Našim klientom poskytujeme vysoko profesionálnu a erudovanú právnu pomoc - od právnej ochrany pri zavádzaní nového výrobku či značky, cez nastavenie logistických a distribučných kanálov, až po riešenie spotrebiteľských nárokov. Ďalej pomáhame podnikom orientovať sa v stále zložitejšom a neustále sa vyvíjajúcom regulačnom prostredí.

V oblasti práva obchodných vzťahov a medzinárodného obchodu patrí advokátska kancelária PRK Partners k vedúcim kanceláriám v strednej Európe. Náš tím poskytuje právne poradenstvo vo všetkých hlavných oblastiach práva, najmä v obchodnom zastúpení a distribúcii, franchisingu a ohľadom ochrany spotrebiteľa. Naše poradenstvo pokrýva oblasti logistiky, dopravy, zasielateľstva a skladovania. Advokátska kancelária PRK Partners právne zastrešuje technické požiadavky a označovanie výrobkov a ich následnú reguláciu, bezpečnosť výrobkov a zvolávacie akcie. Naši odborníci sa tiež venujú oblastiam nákupu, predaja a výroby. Špecializujeme sa tiež na analýzu FTO, obchod s vojenským materiálom a tovarom dvojakého použitia. V neposlednom rade poskytujeme právne poradenstvo ohľadom kontroly dovozu / vývozu, sankcií a trade compliance.

Silný právny tím na Vašej strane

Monika Mašková

Partner


Mgr. Monika Mašková

Michal Matějka

Partner


JUDr. Ing. Michal Matějka

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Tereza Leonardi

Advokát


Mgr. Tereza Leonardi

Zbyněk Loebl,

Of Counsel


Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Referencie

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti Philip Morris International Inc. v súvislosti s uvedením novej kategórie tabakových výrobkov na český a slovenský trh (elektronická cigareta IQOS), vrátane pomoci pri riešení následných záležitostí.

 

Právne poradenstvo pri príprave českej verzie INCOTERMS 2020 pod záštitou Národného výboru medzinárodnej obchodnej komory v Českej republike.

Právne poradenstvo spoločnosti Marks & Spencer ohľadom zahrnutia ich produktov do zásielkovej služby „Donáška do domu“ na českom trhu.

Právne poradenstvo rôznym klientom v oblasti ochrany spotrebiteľa, vrátane uzatvárania zmlúv na diaľku a online zmlúv, zodpovednosti za vady, záruky a stiahnutia výrobkov z trhu.

Právne poradenstvo spoločnosti SCS Software s.r.o. v mnohých zmluvných a obchodných záležitostiach, vrátane distribučných dohôd a procesu nákupu systémov IT.